GDPR - Fördjupning i praktiskt dataskyddsarbete

En praktiskt tillämpad utbildning inom GDPR med fördjupning och diskussionsmöjligheter. Kursen vänder sig till den som redan har grundläggande kunskaper om EU:s dataskyddsförordning och som vill få vägledning i det praktiska dataskyddsarbetetVarmt välkommen!

5 nov / 26 mar / 12 maj  |  6,5 kurstimmar  |  Stockholm

Kursbeskrivning

Dataskyddsförordningen gör det nödvändigt för alla organisationer att bedriva ett systematiskt dataskyddsarbete. Under kursen diskuteras hur detta arbete kan bedrivas, hur personuppgiftsansvariga kan fullgöra nya skyldigheter enligt dataskyddsförordningen samt utformning av styrdokument och informationstexter.

Kursen ger också en fördjupning i centrala tillämpningsfrågor. Personuppgiftsbegreppet analyseras i ljuset av den senaste rättspraxisen från EU-domstolen. Dessutom diskuteras metod och tolkningsfrågor vid tillämpning av behandlingsreglerna. Hur kommer man t.ex. fram till om en behandling är ”nödvändig” enligt förordningen?

Utbildningen bedrivs i dialogform. Båda kursledarna deltar under hela dagen och det finns tillfälle för deltagarna att ställa frågor och att bidra med egna erfarenheter

Kursen behandlar frågor som är relevanta både i den privata och den offentliga sektorn.

Kursen behandlar bland annat:

 • Grunderna i ett effektivt dataskyddsarbete
 • Personuppgiftsansvaret och användningen av personuppgiftsbiträden
 • Dataskyddsombudet
 • Hur kommer man fram till om en behandling är tillåten
 • Hur kan de nya kraven på t.ex. incidentrapportering och konsekvensbedömning avseende dataskydd uppfyllas?
 • Hantering av nya krav på transparens, samtycke m.m.

Föreläsare

Daniel Westman, expert på IT- och medierätt, oberoende rådgivare samt lärare och forskare.
Caroline Olstedt Carlström, advokat och partner, Advokatfirman Cirio.

Målgrupp

Kursen vänder sig till den som redan har grundläggande kunskaper om EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och som vill få vägledning i det praktiska dataskyddsarbetet.

Plats

Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm. 9.30-16-30.

Vad andra säger

Väldigt bra kurs och inriktningen att använda GDPR som ett medel i det strategiska datasäkerhets- och verksamhetsmodells-perspektivet var toppen. Har alltid haft den synen men har nu även "argumenten" för att sälja in det i verksamhetsarbetet

Christina

Generellt både bra och intressant, skönt att få vissa tolkningar och tankar kring GDPR bekräftade men också få nya uppslag på idéer.

Karin, Advokat

Professionella föreläsare som hade väldigt bra grepp om både teori och praktik. Jag kände mig inspirerad när jag gick därifrån.

Sofia

Klicka här för program

Kursprogram

09:00 - 09:30
Registrering, kaffe och smörgås
09:30 - 09:45
Introduktion
09:45 - 10:45
Grunderna i ett effektivt dataskyddsarbete
 • Vad kräver GDPR?
 • Framgångsfaktorer
 • Relation till ”verksamheten”
 • Organisation
 • Styrdokument

Caroline Olstedt Carlström

10:45 - 11:00
Kaffepaus
11:00 - 12:00
Personuppgiftsansvaret och användningen av personuppgiftsbiträden
 • Personuppgiftsansvaret – närmare om bedömningen
 • Biträde eller ansvarig?
 • Gemensamt ansvar – något nytt?
 • Biträdesrollen enligt artikel 28 GDPR
 • Personuppgiftsbiträdesavtalet

Daniel Westman

12:00 - 12:40
Dataskyddsombudet
 • Hur ska rollen förstås?
 • Uppgifter och kvalifikationer
 • När krävs ett dataskyddsombud?
 • Förhållandet till operativ verksamhet
 • Externt eller internt?
 • Framgångsfaktorer
Caroline Olstedt Carlström
12:40 - 13:30
Lunch
13:30 - 14:30
Hur kommer man fram till om en behandling är tillåten?
 • Något om de förändrade förutsättningarna för behandling enligt GDPR
 • Vad menas med ”nödvändig för att …”?
 • Praktiska tillvägagångssätt för att påverka tillåtligheten av behandlingen
 • Dataskyddets rättskällor och metod
 • EU-domstolens sätt att resonera

Daniel Westman

14:30 - 15:15
Hur kan de nya skyldigheterna i dataskyddsförordningen fullgöras?
 • Hur ska ett register över behandlingen se ut?
 • Förberedelse för incidentrapportering
 • Hur görs en konsekvensbedömning avseende dataskydd?
 • Andra praktiska förberedelser

Caroline Olstedt Carlström

15:15 - 15:30
Kaffepaus
15:30 - 16:15
Hantering av nya krav på transparens, samtycke m.m.
 • Hur bör informationstexter utformas?
 • Nya krav på registerutdragen
 • Ny praxis om personuppgiftsbegreppet och rätten till registerutdrag
 • Samtyckeshanteringen i praktiken
Daniel Westman
16:15 - 16:30
Övriga frågor
16:30
Kursen avslutas
Dölj program

Allmän information

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, smörgås, lunch, kaffe och fika.

Kurstimmar

Kursen följer Advokatsamfundets riktlinjer avseende professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Fakturan sänds till den faktureringsmailadress som vi har på ditt kundkort alternativt via Svefaktura om en sådan koppling är gjord sedan tidigare. Om du deltar från ett bolag som inte tidigare angett en faktureringsmailadress eller bildat en koppling med oss sänds fakturan till dig som kursdeltagare, om inget annat anges av dig.

Avbokningsregler

Avbokning sker skriftligt senast 30 dagar innan kursstart för att inte bli återbetalningsskyldig. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas samt godkännas i god tid innan kursdagen. Om avbokning sker mellan 14 till 30 dagar före kursstart är beställaren återbetalningsskyldig och ska betala 50 % av kursavgiften. Vid senare avbokning inom 14 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till vjs@vjs.se.