GDPR - med särskild inriktning på HR-verksamhet

Halvdagskursen lägger fokus på GDPR och HR-verksamhet och riktar sig till personer som arbetar med personalfrågor och vill få en introduktion till vad dataskyddsförordningen innebär för verksamheten.

Kursbeskrivning

EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) tillämpades den 25 maj 2018. Förordningen baserar sig i stor utsträckning på nu gällande regler om behandling av personuppgifter, men det finns även fler viktiga nyheter som kräver en översyn av nuvarande hantering av personuppgifter. Det är även många gånger att IT-system förändras och att nya rutiner tas fram som man behöver anpassa sig till. Sanktionerna vid överträdelse av de nya reglerna blir betydligt mer kraftfulla.

Denna halvdagskurs riktar sig till personer som arbetar med personalfrågor och som vill få en introduktion till vad dataskyddsförordningen innebär för deras verksamhet.

Kursen behandlar bland annat följande programpunkter

  • Vad är dataskyddsförordningen och varför är den viktig?
  • Översikt över viktiga nyheter i förordningen
  • Kan samtycke användas som grund för behandling av personuppgifter i arbetslivet?
  • Övervakning och kontroll av anställda enligt de nya reglerna
  • Nya krav vid användning av externa leverantörer för personuppgiftsbehandling, t.ex. molntjänster.
  • Checklista för förberedelser

Föreläsare

Daniel Westman är specialiserad på IT- och medierätt. Han arbetar bl.a. med dataskydd, upphovsrätt, yttrandefrihet och ansvar på nätet, offentlighetsprincipen samt IT-avtal. Han är verksam som oberoende rådgivare till myndigheter och företag och som doktorand i rättsinformatik. Han är expert i flera statliga utredningar, bl.a. Dataskyddsutredningen.

Målgrupp

Kursen vänder sig till personer som arbetar med personalfrågor och som vill få en introduktion till förordningen och dess påverkan på HR-verksamhet, exempelvis HR-chefer, HR-strateger, personalchefer, m.m. 

Klicka här för program

Kursprogram

08:30 - 09:00
Inskrivning och frukost
12:00
Kursen avslutas

Allmän information

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kurstimmar

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 3 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället. Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan.