GDPR - med särskild inriktning på HR-verksamhet


Denna halvdagskurs med fokus på GDPR och HR-verksamhet riktar sig till personer som arbetar med personalfrågor och som vill få en introduktion till vad dataskyddsförordningen innebär för verksamheten.

Boka kurs

Kurstillfällen

Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

Pris

3 900 kr exkl. moms

Relaterade kurser

KURSBESKRIVNING

Den 25 maj 2018 börjar EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) tillämpas. Dataskyddsförordningen baserar sig i stor utsträckning på nu gällande regler om behandling av personuppgifter, men det finns flera viktiga nyheter som kräver en översyn av nuvarande hantering av personuppgifter samt många gånger att IT-system förändras och att nya rutiner tas fram. Sanktionerna vid överträdelse av de nya reglerna blir betydligt mer kraftfulla.

Denna halvdagskurs riktar sig till personer som arbetar med personalfrågor och som vill få en introduktion till vad dataskyddsförordningen innebär för deras verksamhet.

Kursen kommer att behandla bl.a. följande programpunkter:

  • Vad är dataskyddsförordningen och varför är den viktig?
  • Översikt över viktiga nyheter i förordningen
  • Kan samtycke användas som grund för behandling av personuppgifter i arbetslivet?
  • Övervakning och kontroll av anställda enligt de nya reglerna
  • Nya krav vid användning av externa leverantörer för personuppgiftsbehandling, t.ex. molntjänster.
  • Checklista för förberedelser
 

Föreläsare

Daniel Westman är specialiserad på IT- och medierätt. Han arbetar bl.a. med dataskydd, upphovsrätt, yttrandefrihet och ansvar på nätet, offentlighetsprincipen samt IT-avtal. Han är verksam som oberoende rådgivare till myndigheter och företag och som doktorand i rättsinformatik. Han är expert i flera statliga utredningar, bl.a. Dataskyddsutredningen.

 

Målgrupp

Personer som arbetar med personalfrågor och som vill få en introduktion till förordningen och dess påverkan på HR-verksamhet, exempelvis HR-chefer, HR-strateger, personalchefer, m.m. 


Klicka här för program

08.30-09.00 Registrering, kaffe och smörgås

09.00 - Kursen startar

12.00 - Kursen avslutas

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås och fika.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 3 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning.

Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan. 

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället.

 
 

Kontakt

Sandra Malmborg
vjs@vjs.se

Boka kursen