GDPR Nyhetsbevakning

GDPR Nyhetsbevakning är en nyhetsserie som regelbundet uppdaterar dig om rättsutvecklingen kopplad till GDPR under flera träffar. Du får hjälp att analysera utvecklingen samt en möjlighet till att utbyta praktiska erfarenheter med andra inom branschen. Om du inte kan hoppa på hela nyhetsserien kan du välja att gå på ett av frukostseminarierna. Välkommen!


2 av 6 träffar har hittills genomförts

Vill du hoppa in i nyhetsserien?


Mejla din bokning till vjs@vjs.se så bokar vi in dig på resterande tillfällen som kvarstår till ett rabatterat pris. 


Beskrivning av nyhetsserien

Dataskyddslagstiftningen ställer stora krav på hanteringen av personuppgifter, men inte sällan är lagstiftningen vag och måste bli föremål för tolkning. Du som arbetar med dataskydd måste ständigt hålla dig uppdaterad om rättsutvecklingen på området. 

Denna nyhetsserie uppdaterar dig regelbundet om rättsutveckling kopplat till det nya regelverket, och ger även tillfälle till erfarenhetsutbyte och diskussion om best practice-lösningar med branschkollegor.

Vid de olika tillfällena (ca varannan månad) träffas vi över frukost. Moderator Daniel Westman ger en nyhetsuppdatering och vid utvalda tillfällen startar en gästinledare diskussionen om det praktiska dataskyddsarbetet.

Nyhetsserien består bland annat av:

  • Nyhetsuppdatering
  • Uppföljning av nya viktiga avgöranden, vägledningar, m.m.
  • Aktuella trender
  • Diskussion om det praktiska dataskyddsarbetet

Ett frukostseminarium eller hela serien?

Deltagande på hela nyhetsserien ser till att du som deltagare följer med i alla nya förändringar och trender som uppstår inom det relativt nya området samt ger dig ytterligare kunskap i de olika teman som varje seminarium behandlar.

Deltagande på ett seminarium ger dig en uppdatering om förändringar och trender i nutid inom GDPR samt ger dig ytterligare kunskaper inom det tema som behandlas under seminarietillfället. Temat avslöjas närmre tillfället och du ser informationen om det i programmet nedan.

Moderator

Daniel Westman
IT- och medierättsexpert
Daniel arbetar bl.a. med dataskydd, upphovsrätt, yttrandefrihet och ansvar på nätet, offentlighetsprincipen samt IT-avtal. Han är även verksam som oberoende rådgivare till myndigheter och företag samt är doktorand i rättsinformatik. 

Målgrupp

Nyhetsserien passar ansvariga för dataskyddsfrågor som vill följa den snabba utvecklingen inom dataskyddet samt träffa andra i samma position för att utbyta erfarenheter.

Du bör ha gått kursen ”Dataskyddsförordningen – rättslig reglering och praktisk tillämpning” eller ha motsvarande erfarenhet av dataskyddslagstiftningens grunder.

Plats

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm

Klicka här för program

Kursprogram

Träff 3, 22 januari 2020
08:00 - 10:00
  • Nyhetssvep
  • Tema: GDPR och M&A
  • Överföring till tredje land - praktiska överväganden med anledning av Brexit och Schrems II. (Caroline Ohlstedt Carlström)

Gästföreläsare: Caroline Ohlstedt Carlström

Träff 4, 11 mars 2020
08:00 - 10:00

Nyhetsuppdatering om viktiga domar, vägledningar m.m., diskussion om det praktiska dataskyddsarbete

 

Träff 5, 6 maj 2020
08:00 - 10:00

Nyhetsuppdatering om viktiga domar, vägledningar m.m., diskussion om det praktiska dataskyddsarbetet

 

Träff 6, 28 augusti 2020
08:00 - 10:00

Nyhetsuppdatering om viktiga domar, vägledningar m.m., diskussion om det praktiska dataskyddsarbetet

 

Dölj program


Allmän information

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar kaffe och smörgås. Eventuell kursdokumentation skickas ut i efterhand på mejl.

Kurstimmar

Kursen följer Advokatsamfundets riktlinjer avseende professionell fortbildning av advokater och omfattar 12 kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Fakturan sänds till den faktureringsmailadress som vi har på ditt kundkort alternativt via Svefaktura om en sådan koppling är gjord sedan tidigare. Om du deltar från ett bolag som inte tidigare angett en faktureringsmailadress eller bildat en koppling med oss sänds fakturan till dig som kursdeltagare, om inget annat anges av dig.

Avbokningsregler

Avbokning sker skriftligt senast 30 dagar innan kursstart för att inte bli återbetalningsskyldig. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas samt godkännas i god tid innan kursdagen. Om avbokning sker mellan 14 till 30 dagar före kursstart är beställaren återbetalningsskyldig och ska betala 50 % av kursavgiften. Vid senare avbokning inom 14 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till vjs@vjs.se.