Gemensamhetsanläggningar, praxis och strategiska val

Vilka villkor behöver uppfyllas för att en gemensamhetsanläggning ska kunna inrättas eller ändras och vilka risker stöts på? Kursen ger dig kunskap gällande användningen av anläggningslagen och andra viktiga frågor inom det rättsliga området. Välkommen på kurs!

Kursbeskrivning

Anläggningsåtgärder sker många gånger med stöd av överenskommelser. Om en överenskommelse inte sker ger anläggningslagen relativt långt gående möjligheter att inrätta och ändra gemensamhetsanläggningarna även om det går mot en fastighetsägares vilja. Kursen går igenom det rättsliga området och hur anläggningslagen kan användas; vad som exempelvis kan ske tvångsvis och vad som kan genomföras med stöd av överenskommelser.

Syftet med kursen är att ge goda förutsättningar i arbetet om gemensamhetsanläggningar. Fokus läggs därav även på de villkor som ska vara uppfyllda för att en gemensamhetsanläggning ska kunna inrättas eller ändras varpå båtnads- och väsentlighetsvillkoren liksom valet av läge och utförande kommer in.

Kursen bygger huvudsakligen på rättsfall och diskussioner utifrån olika typfall.

Kursen behandlar bland annat följande programpunkter

 • Att inrätta eller ändra en gemensamhetsanläggning samt prövningarna i anläggningslagen i besvärliga lägen.
 • Val av åtgärder - att uppnå önskade mål
 • Anläggningsåtgärder inom planlagt område och särskilda utmaningar
 • Att kombinera anläggningsförrättning med olika avtal
 • Vanliga risker och fallgropar

Föreläsare

Tomas Vesterlin är jurist, civilingenjör samt grundare och VD för Vesterlins & Co. Tomas har en bakgrund på Lantmäteriet och på myndighetens fastighetsrättsliga stab. 

Målgrupp

Kursen riktar sig till advokater, konsulter, kommuntjänstemän, byggbolag, exploatörer, fastighetsutvecklare, fastighetsägare och andra som arbetar med frågor inom det rättsliga området.

Vad andra säger

Mycket bra och pedagogisk kursledare!

Lars, Förvaltare

En mycket bra och givande dag !

Christina, Advokat

Klicka här för program

Kursprogram

08:30 - 09:00
Registrering, kaffe och smörgås
09:00 - 12:00
 • Förrättningsinstitutet, initiativrätt till anläggningsåtgärder och grundläggande processuella frågor.
 • Regler till skydd för allmänna intressen, anläggningsåtgärder inom detaljplan, väsentlighetsvillkoret.
12:00 - 13:00
Lunch
13:00 - 14:40
 • Båtnadsvillkoret
 • Val av bästa läge
 • Möjliga tvångsåtgärder
 • Vad kan ett anläggningsbeslut omfatta
 • Vad är möjligt att reglera med en överenskommelse
 • Konkurrerande rättigheter
14:40 - 15:00
Kaffepaus
15:00 - 16:00
 • Förvaltning av gemensamhetsanläggning
 • Ändring av gemensamhetsanläggning
16:00 - 17:00
Sammanfattning
Dölj program

Allmän information

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, frukost, lunch, kaffe och fika.

Kurstimmar

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället. Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan.

Avbokningsregler

Avbokning sker skriftligt senast 30 dagar innan kursstart för att inte bli återbetalningsskyldig. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas samt godkännas i god tid innan kursdagen. Om avbokning sker mellan 14 till 30 dagar före kursstart är beställaren återbetalningsskyldig och ska betala 50 % av kursavgiften. Vid senare avbokning inom 14 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till vjs@vjs.se.