Grundkurs i offentlig upphandling 


Kursen ger en genomlysning av de viktigaste förändringarna genom ikraftträdandet av de nya upphandlingslagarna.

Boka kurs

Kurstillfällen

Centralt i Stockholm

Pris

8 900 kr exkl. moms

Relaterade kurser

KURSBESKRIVNING

Den 1 januari 2017 trädde nya upphandlingslagar i kraft, vilka genomför 2014 års EU-direktiv om offentlig upphandling. Det nya regelverket innebär bland annat ett ökat fokus på att använda offentlig upphandling som ett verktyg för att genomföra olika typer av sociala mål. Lagarna öppnar för en ökad flexibilitet genom ett ökat utrymme att förhandla med leverantörer och ett tydliggörande av vilka ändringar av kontrakt som kan göras. Därutöver innehåller regelverket olika typer av in house-anskaffningar och samarbeten för utförande av offentliga uppdrag. Det nya regelverket kan antas komma att påverka den offentliga sektorns framtida organisation och struktur. Detta och mycket mer får du lära dig under denna intensiva och lärorika dag.


Kursen kommer att behandla bl.a. följande programpunkter:

  • Det nya regelverkets utformning
  • Sociala hänsyn som grundläggande princip
  • Ny lagstiftning om arbetsrättsliga villkor
  • En ökad möjlighet att förhandla med leverantörer
  • Reglerna om uteslutning av leverantörer
  • Möjligheter och risker med att förkasta anbud som onormalt låga
  • Reglerna om in house-anskaffningar
  • Nyheter för anbudsutvärdering
  • Ändringar av ingångna avtal
  • Rättsmedel

 

föreläsare

Advokat/partner Eva-Maj Mühlenbock, Advokatfirman Lindahl
Advokat Lukas Granlund, Advokatfirman Lindahl

Målgrupp

Jurister och ekonomer som vill få en uppdatering och redovisning av de nya upphandlingslagarna.


PROGRAM

08.30 - 09.00 Registrering, kaffe och smörgås

09.00 - 12.00 Inledning, sociala hänsyn och arbetsrättsliga villkor

(12.00 - 13.00 Lunch)

13.00 - 14.40 Ökade förhandlingsmöjligheter, uteslutning och onormalt låga anbud

(14.40 - 15.00 Kaffe)

15.00 - 16.30 Intern upphandling, anbudsutvärdering, ändringar av ingångna avtal och rättsmedel

16.30 - 17.00 Sammanfattning

 

 

Klicka här för program

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning.

Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan. 

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället.

Kontakt

vjs@vjs.se

Boka kursen