Grundkurs i offentlig upphandling

Kursen ger en genomlysning av de viktigaste förändringarna genom ikraftträdandet av de nya upphandlingslagarna.

Kursbeskrivning

Den 1 januari 2017 trädde nya upphandlingslagar i kraft, vilka genomför 2014 års EU-direktiv om offentlig upphandling. Det nya regelverket innebär bland annat ett ökat fokus på att använda offentlig upphandling som ett verktyg för att genomföra olika typer av sociala mål. Lagarna öppnar för en ökad flexibilitet genom ett ökat utrymme att förhandla med leverantörer och ett tydliggörande av vilka ändringar av kontrakt som kan göras.

Därutöver innehåller regelverket olika typer av in house-anskaffningar och samarbeten för utförande av offentliga uppdrag. Det nya regelverket kan antas komma att påverka den offentliga sektorns framtida organisation och struktur. Detta och mycket mer får du lära dig under denna intensiva och lärorika dag.

Kursen behandlar bland annat följande programpunkter

  • Det nya regelverkets utformning
  • Sociala hänsyn som grundläggande princip
  • Ny lagstiftning om arbetsrättsliga villkor
  • En ökad möjlighet att förhandla med leverantörer
  • Reglerna om uteslutning av leverantörer
  • Möjligheter och risker med att förkasta anbud som onormalt låga
  • Reglerna om in house-anskaffningar
  • Nyheter för anbudsutvärdering
  • Ändringar av ingångna avtal
  • Rättsmedel

Föreläsare

Eva-Maj Mühlenbock, advokat och partner på Advokatfirman Lindahl. Eva-Maj har en lång och särskild erfarenhet inom offentlig upphandling, konkurrens- och EU-rätt. 

Lukas Granlund, advokat på Advokatfirman Lindahl. Lukas ingår i kontorets kompetensgrupper för EU- och konkurrensrätt, offentlig upphandling samt Life Science och är specialiserad inom offentlig upphandling. Han har även särskild erfarenhet av allmän förvaltningsrätt, kommunalrätt samt offentlighet- och sekretesslagstiftningen. 

Målgrupp

Kunden riktar sig till jurister och ekonomer som vill få en uppdatering och redovisning av de nya upphandlingslagarna.

Vad andra säger

Mycket bra! Kompetenta och inspirerande kursledare!

Raili, Specialistföredragande

Klicka här för program

Kursprogram

08.30 - 09.00
Registrering, kaffe och smörgås
09.00 - 12.00
Inledning, social hänsyn och arbetsrättsliga villkor inkl. kaffepaus
12:00 - 13:00
Lunch
13.00 - 14.40
Ökade förhandlingsmöjligheter, uteslutning och onormalt låga anbud
14:40 - 15:00
Kaffe
15.00 - 16.30
Intern upphandling, anbudsutvärdering, ändringar av ingångna avtal och rättsmedel inkl. kaffepaus
16.30 - 17.00
Sammanfattning
Dölj program

Allmän information

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, frukost, lunch, kaffe och fika.

Kurstimmar

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället. Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan.

Avbokningsregler

Avbokning sker skriftligt senast 30 dagar innan kursstart för att inte bli återbetalningsskyldig. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas samt godkännas i god tid innan kursdagen. Om avbokning sker mellan 14 till 30 dagar före kursstart är beställaren återbetalningsskyldig och ska betala 50 % av kursavgiften. Vid senare avbokning inom 14 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till vjs@vjs.se.