Grundläggande miljöjuridik


En introduktion till det juridiska regelverket för miljöområdet.

Boka kurs

Kurstillfällen

Centrala Stockholm

Pris

8 900 kr exkl. moms

Relaterade kurser

KURSBESKRIVNING


Kursen syftar till att ge en genomgång av det miljöjuridiska området.

Kursen kommer att behandla bl.a. följande programpunkter:

 • De allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken gäller alla – hur hanterar Du dem i verksamheten?
 • Hur går samrådsprocessen till, hur organiserar Du upp ett bra samråd och hur hanterar Du synpunkter?
 • Vilka utredningar behövs för en MKB?
 • Vad kräver tillstånd och hur hänger tillståndsplikt och MKB samman
 • Vad betyder riksintressen och artskydd?
 • Vad innebär Natura 2000-kravet och andra områdesskydd?
 • Vem straffas om något går snett?
 • Hur går tillsynen till?
 • Hur hanterar Du ansvar för förorenad mark och förorenat vatten?

 

MÅLGRUPP

Kursen riktar sig till den som vill ha en introduktion till det juridiska regelverket för miljöområdet.

FÖRELÄSARE

Advokat och delägare, Pia Perhson, Foyen Advokatbyrå
Advokat Caterina Carreman, Foyen Advokatbyrå


Klicka här för program

Observera att tidsuppdelningen är ungefärlig och kan komma att ändras.

08.30-09.00 Registrering, kaffe och smörgås

09.00-12.00 Förmiddag:

 • De allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken gäller alla – hur hanterar Du dem i verksamheten?
 • Hur går samrådsprocessen till, hur organiserar Du upp ett bra samråd och hur hanterar Du synpunkter?
 • Vilka utredningar behövs för en MKB?
 • Vad kräver tillstånd och hur hänger tillståndsplikt och MKB samman
 • Vad betyder riksintressen och artskydd?


12.00-13.00 Lunch

13.00-17.00 Eftermiddag:

 • Vad innebär Natura 2000-kravet och andra områdesskydd?
 • Vem straffas om något går snett?
 • Hur går tillsynen till?
 • Hur hanterar Du ansvar för förorenad mark och förorenat vatten?

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning.

 

Kontakt

Sandra Malmborg
vjs@vjs.se

Boka kursen