Grundläggande Miljöjuridik

En introduktion till det juridiska regelverket för miljöområdet.

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att ge en genomgång av det miljöjuridiska området.

Kursen behandlar bland annat följande programpunkter

 • De allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken gäller alla – hur hanterar du dem i verksamheten?
 • Hur går samrådsprocessen till, hur organiserar du upp ett bra samråd och hur hanterar du synpunkter?
 • Vilka utredningar behövs för en miljökonsekvensbeskrivning (MKB)?
 • Vad kräver tillstånd och hur hänger tillståndsplikt och MKB samman
 • Vad betyder riksintressen och artskydd?
 • Vad innebär Natura 2000-kravet och andra områdesskydd?
 • Vem straffas om något går snett?
 • Hur går tillsynen till?
 • Hur hanterar du ansvar för förorenad mark och förorenat vatten?

Föreläsare

Pia Pehrson är advokat och delägare i Foyen Advokatfirma. Hon har en bakgrund i Vattenfallkoncernen och är specialiserad på miljörätt och speciell fastighetsrätt.

Caterina Carreman är advokat vid Foyen Advokatfirma och arbetar främst med miljörätt och speciell fastighetsrätt, med stort fokus på plan- och bygglagen.

Målgrupp

Kursen riktar sig till den som vill ha en introduktion till det juridiska regelverket för miljöområdet.

Klicka här för program

Kursprogram

08:30 - 09:00
Registrering, kaffe och smörgås
09:00 - 12:00
Förmiddagspass
 • De allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken gäller alla, hur hanterar du dem i verksamheten?
 • Hur går samrådsprocessen till, hur organiserar du upp ett bra samråd och hur hanterar du synpunkter
 • Vilka utredningar behövs för en MKB?
 • Vad kräver tillstånd och hur hänger tillståndsplikt och MKB samman.
 • Vad betyder riksintressen och artskydd?
12:00 - 13:00
Lunch
13:00 - 17:00
Eftermiddagspass
 • Vad innebär Natura 2000-kravet och andra områdesskydd?
 • Vem straffas om något går snett?
 • Hur går tillsynen till?
 • Hur hanterar Du ansvar för förorenad mark och förorenat vatten?

Allmän information

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, frukost, lunch, kaffe och fika.

Kurstimmar

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället. Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan.