Grundläggande plan- och byggrätt


En grundläggande genomgång av plan- och byggrätten. Kursen är praktiskt inriktad och fokuserar på de delar som är mest relevanta ur ett tillämparperspektiv.

Kurstillfällen

Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

Pris

8 900 kr exkl. moms

Relaterade kurser

KURSBESKRIVNING

Kursen behandlar på en grundläggande nivå de centrala delarna av plan- och byggrätten, dvs. det kommunala planmonopolet och övriga grundläggande principer, tillämpliga allmänna hänsynsbestämmelser, översiktsplan, detaljplan, bygglov (lovplikt, förutsättningar för bygglov m.m.) samt tillsyn (föreläggande, byggsanktionsavgift m.m.) och överklagande. Kursen fokuserar på de delar som är mest relevanta ur ett tillämparperspektiv.


Kursen kommer att behandla bl.a. följande programpunkter:

  • Kort om PBL:s historik och systematik m.m.
  • Översiktsplan och detaljplan
  • Bygglov (lovplikt, förutsättningar för lov m.m.)
  • Tillsyn (föreläggande, byggsanktionsavgift m.m.)
  • Överklagande

 

FÖRELÄSARE

Rådman Jesper Blomberg, Mark- och miljödomstolen, Växjö tingsrätt
Advokat/partner Pontus Gunnarsson, MAQS Advokatbyrå

 

MÅLGRUPP

Kursen riktar sig i första hand till jurister verksamma inom rättsområdet, t.ex. domare, advokater, bolagsjurister, beredningsjurister, biträdande jurister, kommunjurister m.m., men även till andra verksamma inom området, t.ex. stadsarkitekter, exploateringsingenjörer, planchefer, bygglovsinspektörer, nämndsekreterare etc.

 

Klicka här för program

08.30-09.00 Registrering, kaffe och smörgås

09.00-10.00 PBL:s historik och systematik samt det kommunala planmonopolet m.m.

10.00-12.00 Översiktsplan och detaljplan

12.00-13.00 Lunch

13.00-15.00 Bygglov

15.00-15.30 Tillsyn

15.30-15.50 Kaffe

15.50-16.45 Tillsyn och Överklagande

16.45-17.00 Uppsummering och avslutning

Kursavgiften inkluderar dokumentation, frukost, lunch och kaffe. 

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning.

Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan. 

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället.

Kontakt

vjs@vjs.se