Hyrestvister, arrendetvister och bostadsrättstvister


Förfarandet i nämnder och hovrätt

Boka kurs

Kurstillfällen

Centrala Stockholm

Pris

8 900 kr exkl. moms

Relaterade kurser

KURSBESKRIVNING

Processen vid hyresnämnden och arrendenämnden berör många människor. I förhållande till rättegången vid allmän domstol har den flera särdrag. Denna kurs syftar till att man på ett initierat sätt ska kunna föra talan i nämnden, och undvika fällor och fel bland de mängder av tidsfrister och formkrav som finns i lagstiftningen. Vidare ger den dig ökad förståelse för sambandet mellan de ganska svåröverskådliga materiella reglerna på området och hur processen ser ut för olika typer av tvister i nämnden. Ska man vända sig till allmän domstol eller till nämnden? Vilka skillnader och likheter finns i processreglerna? Hur går det till i praktiken vid olika typer av medling i nämnden? Vilken nytta har man av de särskilda ledamöterna i nämnden? 

Utöver frågeställningarna ovan behandlar kursen följande programpunkter:

  • Allmänt om processen i hyres- och arrendenämnden
  • Materiella rättens processuella betydelse
  • Processledning och medling
  • Processramen
  • Bevisfrågor
  • Preliminärfrågor
  • Vissa särskilda processuella frågor
  • Förfarandet vid lokalmedling
  • Förfarandet i hovrätten
  • Nya regler om prövningstillstånd m.m.

 

Föreläsare

Hyresråd Carl Rydeman, Hyresnämnden.

Håkan Julius var hyresråd och chef för Hyresnämnden i Stockholm under åren 1997–2011 och har därefter tjänstgjort i Svea hovrätt. Tidigare var han chefsrådman vid Stockholms tingsrätt och rättschef i Bostadsdepartementet. Han har deltagit som ordförande eller expert i ett flertal statliga utredningar och har skrivit boken Hyrestvister, Arrendetvister och Bostadsrättstvister. Förfarandet i nämnder och hovrätt. Han har också medverkat som författare till lagkommentaren Bostadsrättslagen.

 

MÅLGRUPP

Kursen riktar sig till i första hand jurister som kommer i kontakt med  Hyres- Arrende- och Bostadsrättsliga tvister.

 

Boken Hyrestvister, arrendetvister och bostadsrättstvister. Förfarandet i nämnder och hovrätt av Håkan Julius är kursmaterial och ingår tillsammans med annat kursmaterial i kursavgiften.

 

Klicka här för program

08.30-09.00 Registrering, kaffe och smörgås


09.00-12.00 En översikt
- Materiell bakgrund, processuell lagstiftning, nämndernas sammansättning, uppgifter och behörighet m.m. Förfarandet i huvuddrag och förhållandet till rättegångsbalken.

Processram och bevisfrågor
- Yrkande, grunder, bevisbörda, bevisvärdering och dispositionsprincipen

(12.00-13.00 Lunch)


13.00-14.40 Särskilda processuella frågor
- Preliminärfrågor, preklusion enligt 51 § hyreslagen, rättskraft, processgemenskap, dubbla processer m.m.


Materiell processledning
- I vilken utsträckning bör nämnden berika och begränsa processmaterialet

(14.40-15.00 Kaffepaus)

15.00-16.00 Medling
Medling och förlikning. Lokalhyrestvister och yttrande om marknadshyra

Hovrättsprocessen
- Muntligt eller skriftligt förfarande, processramen, tilltrosbevisning, rättegångskostnader

Övriga frågor

16.30-17.00 Kursen avslutas

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning.

 

Kontakt

vjs@vjs.se

Boka kursen