Idrottens avtal och process – kommersiell idrottsjuridik


Inflödet av pengar i branschen har bidragit till en ökad professionalism. Att skriva avtal inom idrottsbranschen kräver därför många gånger kunskap om idrottens uppbyggnad och hur dess regelverk förhåller sig till det allmänna rättssystemet.

Kurstillfällen

Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

Pris

4 900 kr exkl. moms

Relaterade kurser

KURSBESKRIVNING

Idrotten har blivit alltmer kommersiell, såväl utomlands som i Sverige. Inflödet av pengar i branschen har bidragit till en ökad professionalism. Inom fotbollen är t.ex. de stora lagen inte längre rena fotbollsklubbar, utan snarare marknadsplatser som med syftet att spela professionell fotboll bedriver en ekonomisk verksamhet som liknar den övriga underhållningsindustrin.

Att skriva avtal inom idrottsbranschen kräver många gånger kunskap om idrottens uppbyggnad och hur dess regelverk förhåller sig till det allmänna rättssystemet. Syftet med kursen är att belysa detta och ge handfasta råd vid avtalsskrivning inom idrottsbranschen. Kursen kommer också beröra hur och var tvister inom idrotten prövas.

 

föreläsare

Advokat Stefan Alvén, Sportlex Advokatbyrå. Han har verkat ca 30 år i idrottsbranschen som spelare, styrelseledamot, sportchef och advokat. 

Han har suttit som domare i Svea hovrätt och varit ledamot i Svenska Fotbollförbundets Besvärsnämnd samt Riksidrottsnämnden, idrottens högsta domstol. Stefan Alvén är även styrelseledamot i Svensk Idrottsjuridisk Förening.

 

Klicka här för program

08.30 - 09.00 Registrering, kaffe och smörgås


09.00 - 12.30 Föreläsning(12.30 - 13.30 Lunch)

Kursavgiften inkluderar dokumentation, frukost och lättare lunch..

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 3 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning. 

 

Kontakt

Sandra Malmborg
vjs@vjs.se