Internationell arvsrätt

Kursen ger dig kunskaper om hur du praktiskt arbetar med frågor inom internationell arvsrätt. Varmt välkommen!

9 april  |  7 kurstimmar  |  Stockholm

Kursbeskrivning

Har du koll på den nya arvförordningens tillämpningsområde och de nationella domstolarnas behörighet?

Kursen passar alla inblandade i frågor med internationell arvsrätt och ger dig goda förutsättningar för att hantera det rättsliga området i praktiken. Under dagen behandlas särreglering samt ny svensk nationell lagstiftning på området, men också nya behov av testamenten och andra förändringsbehov som reformen ger upphov till. Den teoretiska redovisningen kompletteras med praktiska övningsexempel.

Kursen behandlar bland annat följande programpunkter

 • Reformens huvuddrag
 • Den nya arvsförordningens tillämpningsområde
 • Lagvalsregler
 • Arvlåtarens möjlighet att välja vilken lag som ska tillämpas
 • De nationella domstolarnas behörighet
 • Skiftesmans behörighet
 • Erkännande och verkställighet av domar
 • Ny svensk lag om internationella arvsfrågor

Föreläsare

Anders Eriksson, F.d. generaldirektör och tidigare rättschef på Justitiedepartementet, samt chef för Kammarkollegiet. Under sin tid hos Justitiedepartementet ansvarade Anders bl.a. för arbetet med den arvsrättsliga lagstiftningen. Han har också lett den statliga utredning som behandlat frågan om ny svensk lagstiftning i anslutning till EU:s arvsförordning. 

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som arbetar med frågor inom internationell arvsrätt. 

Plats

Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm, 09:00 - 16:30 (registrering 08:30)

Vad andra säger

Mycket bra upplägg, bra kursmaterial, pedagogisk genomgång och bra övningsexempel.

Biträdande jurist

Klicka här för program

Kursprogram

08:30 - 09:00
Registrering, kaffe och smörgås
09:00 - 09:50
Inledning
 • Ett nytt författningssystem på den internationella arvsrättens område. Några huvudprinciper
10:00 - 10:50
EU:s arvsförordning
 • Tillämpningsområde Definitioner Vilket lands lag ska tillämpas?
 • Arvlåtarens möjlighet att välja vilken lag som ska tillämpas
11:00 - 12:00
forts. EU:s arvsförordning
 • Vilket lands domstolar är behöriga?
 • Skiftesmans behörighet
12:00 - 13:00
Lunch
13:00 - 13:50
forts. EU:s arvsförordning
 • Erkännande och verkställighet
 • Exekvaturförfarandet
14:00 - 14:50
forts EU:s arvsförordning
 • Det europeiska arvsintyget
 • Några särskilda frågor, bl.a. om boutredningsman och testamente
14:50 - 15:10
Kaffepaus
15:10 - 16:00
Den nationella svenska lagregleringen
 • Ny lag om internationella arvsfrågor
 • Lagens innehåll
 • Regler om testamentes formella giltighet
 • Den kvarvarande nordiska regleringen
 • Förfarandet
 • Erkännande och verkställighet i förhållandet till nordiska länder
 • Erkännande och verkställighet i förhållandet till "tredje stater"
16:10 - 17:00
Den nya regleringens konsekvenser - övningsexempel
Dölj program

Allmän information

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kurstimmar

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället. Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan.

Avbokningsregler

Avbokning sker skriftligt senast 30 dagar innan kursstart för att inte bli återbetalningsskyldig. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas samt godkännas i god tid innan kursdagen. Om avbokning sker mellan 14 till 30 dagar före kursstart är beställaren återbetalningsskyldig och ska betala 50 % av kursavgiften. Vid senare avbokning inom 14 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till vjs@vjs.se.