Internationell arvsrätt


Den internationella arvsrätten har varit föremål för revolutionerande förändringar i och med att EU:s nya arvsförordning trädde i kraft den 17 augusti 2015. Förordningen innebär att i princip samtliga EU-länders internationella arvsrätt harmoniseras.

Kurstillfällen

Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

Pris

7 900 kr exkl. moms

Relaterade kurser

KURSBESKRIVNING

Vid kursen behandlas EU:s arvsförordning och den kvarvarande nordiska särregleringen samt ny svensk nationell lagstiftning på området. Nya behov av testamenten samt andra förändringsbehov som reformen ger upphov till tas också upp. Den teoretiska redovisningen kompletteras med praktiska övningsexempel.


Kursen kommer att behandla bl.a. följande programpunkter:

  • Reformens huvuddrag
  • Den nya arvsförordningens tillämpningsområde
  • Lagvalsregler
  • Arvlåtarens möjlighet att välja vilken lag som ska tillämpas
  • De nationella domstolarnas behörighet
  • Skiftesmans behörighet
  • Erkännande och verkställighet av domar
  • Ny svensk lag om internationella arvsfrågor 


 

FÖRELäsare

F.d. generaldirektören Anders Eriksson har tidigare varit rättschef på Justitiedepartementet och chef för Kammarkollegiet. Under sin tid i Justitiedepartementet ansvarade han bl.a. för arbetet med den arvsrättsliga lagstiftningen.

Han har också lett den statliga utredning som behandlat frågan om ny svensk lagstiftning i anslutning till EU:s arvsförordning. Han är vidare författare till flera böcker på arvsrättens område, bl.a. Den nya familjerätten och Arv och testamente.

 

Målgrupp

Du som arbetar med internationell arvsrätt.


PROGRAM

08.30 - 09.00 Registrering, kaffe och smörgås


09.00 - 09.50 Inledning
 
- Ett nytt författningssystem på den internationella arvsrättens område. Några huvudprinciper


10.00 - 10.50
 EU:s arvsförordning 
- Tillämpningsområde Definitioner Vilket lands lag ska tillämpas? 
- Arvlåtarens möjlighet att välja vilken lag som ska tillämpas.


11.00 - 12.00
 forts. EU:s arvsförordning
- Vilket lands domstolar är behöriga? Skiftesmans behörighet


(12.00 - 13.00 Lunch)

13.00 - 13.50 forts. EU:s arvsförordning 
- Erkännande och verkställighet Exekvaturförfarandet


14.00 - 14.50
 forts EU:s arvsförordning 
- Det europeiska arvsintyget Några särskilda frågor, bl.a. om boutredningsman och testamente


(14.50 - 15.10 Kaffe)

15.10 - 16.00 Den nationella svenska lagregleringen
- Ny lag om internationella arvsfrågor
- Lagens innehåll
- Regler om testamentes formella giltighet
- Den kvarvarande nordiska regleringen
- Förfarandet
- Erkännande och verkställighet i förhållandet till nordiska länder
- Erkännande och verkställighet i förhållandet till "tredje stater"


16.10 - 17.00 Den nya regleringens konsekvenser Övningsexempel

 

 

Klicka här för program

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning. 

Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan. 

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället.

 

Kontakt

vjs@vjs.se