Internationell förmögenhetsrätt


En genomgång av det internationellt förmögenhetsrättsliga regelverket i form av Bryssel I-förordningen om domstols behörighet och erkännande och verkställighet av domar.

Kurstillfällen

Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

Pris

9 900 kr exkl. moms

Relaterade kurser

KURSBESKRIVNING

Kursen innebär en genomgång av det internationellt förmögenhetsrättsliga regelverket i form av Bryssel I-förordningen om domstols behörighet och erkännande och verkställighet av domar  och de ändringar som nyligen gjorts av den – Rom I-förordningen om tillämplig lag på avtal och Rom II-förordningen om tillämplig lag på utomkontraktuella förpliktelser. Vi kommer också att ”nosa” på kringliggande internationellt processrättsliga förordningar, såsom den nya kvarstadsförordningen.

Syftet är att ge en praktiskt orienterad överblick av regelverket och relevant rättspraxis samt att fokusera på de frågor som har störst praktisk betydelse för verksamma jurister.

Kursen kommer att behandla följande programpunkter:

  • Jurisdiktion i internationella förmögenhetsrättsliga tvister – när kan jag i för-väg avtala om detta och hur? Vilken domstol blir behörig om jag inte avta-lat? Möjligheter till forumshopping. Vilka ändringar innebär den nya Bryssel I-förordningen?
  • Vilken lag är tillämplig på min fordran? Spelar den någon roll om den är kontraktuell eller utomkontraktuell? Kan jag styra lagvalet genom sättet att utforma min talan? Vilka möjligheter finns att i förväg avtala om tillämplig lag? Även för utomkontraktuella frågor?
  • Verkställighet. Follow the money! En dom är ju inget värd om den inte går att verkställa där motparten har tillgångar. Vad finns det för möjligheter till snabb och effektiv verkställighet? Hur hindrar jag att motparten undandrar sig verkställighet? Finns det möjlighet till gränsöverskridande säkerhetsåtgärder?

 

FÖRELÄSARE

Professor Michael Hellner, Stockholms Universitet.

 

Målgrupp

Advokater, biträdande jurister, domare, jurister inom bank och försäkring, bolagsjurister, kommunjurister, landstingsjurister m.fl.


Klicka här för program

09.00-09.30 Registering, kaffe och smörgås

09.00-09.30 Registering, kaffe och smörgås
 
09.30-12.00 Domstols internationella behörighet

Med paus för fika
 
(12.00-13.00 Lunch)

13-14.30 Kontraktuellt lagval

14.30-16 Utomkontraktuellt lagval

16-17 Verkställighet av utländska domar

Med paus för fika
 
17.00 ca Kursen avslutas

 

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar. Deltagarna får intyg efter genomförd utbildning.

Vänligen observera att våra kurser faktureras elektroniskt. Om inget annat anges skickas fakturan till den mailadress du anger i anmälningsformuläret nedan. 

 

Kontakt

Sandra Malmborg
vjs@vjs.se