Internationella kommersiella avtal

Under kursen går vi igenom de viktigaste juridiska frågorna som du bör tänka på vid upprättande av internationella avtal, vid dess tillämpning och (om det kommer till tvist) hur du verkställer ett avgörande där motparten har tillgångar.

Kursbeskrivning

Alla som är inblandade i att förhandla eller genomdriva internationella kommersiella avtal kommer i kontakt med såväl de internationellt privaträttsliga frågorna om jurisdiktion, lagval samt erkännande och verkställighet av utländska domar och skiljedomar som de materiellrättsliga frågorna om vad den tillämpliga avtalslagen faktiskt säger.

I kursen följer vi ett internationellt avtal från ”vaggan till graven” och går igenom de viktigaste juridiska frågorna som du bör tänka på vid upprättande av avtalet, vid dess tillämpning och (om det kommer till tvist) hur du verkställer ett avgörande där motparten har tillgångar.

Kursen behandlar bland annat följande programpunkter

 • Verkställighet av domar och skiljedomar 
  -Regler i Norden, EU och utanför EU
  -Formalia och praktik

 • Forumfrågor – i avtal och utanför avtal
  -Olika skiljeklausuler
  -Medling
  -Rättegångskostnader
  -Tolkning av forumklausuler

 • Viktiga skillnader mellan svensk och utländsk avtals- och fordringsrätt

 • Alternativ och strategier, uttryckligt lagval och underförstått lagval


Föreläsare

Christina Ramberg är professor i civilrätt vid Stockholms universitet. Hon har skrivit många böcker och artiklar om avtalsrätt och speciell avtalsrätt. Hon är ofta anlitad som expert och skiljeman.

Michael Hellner är professor i internationell privat- och processrätt vid Stockholms universitet. Han har anlitats som expert i flera utredningar och representerat Sverige i bl.a. förhandlingarna om den s.k. Rom I-förordningen.

Målgrupp

Kursen riktar sig till advokater, biträdande jurister, domare, bankjurister, kommunjurister samt övriga praktiskt verksamma jurister som kommer i kontakt med internationella avtal.

Vad andra säger

"En fantastiskt "nördig" kurs med två utmärkta föreläsare som har en helt underbar kemi/jargong! Det är intressant när de båda föreläsarna kommer från två olika "skolor"!"

Fredrik, Affärsjurist

"Bra genomgång av bakomliggande rättskällor och praktiskt förhållningssätt."

Sara, Affärsjurist

Klicka här för program

Kursprogram

08.30-09.00
Registrering, kaffe och smörgås
09.00-10.30
Verkställighet av domar och skiljedomar
10.30-10.50
Kaffe
10:50 - 12:30
Forumfrågor - att skriva skilje- och prorogationsklausuler
12:30 - 13:30
Lunch
13:30 - 14:50
Jämförande avtalsrätt - spelar lagval någon roll?
14:50 - 15:10
Kaffe
15:10 - 16:30
Lagvalsfrågor
16:30
Kursen avslutas
Dölj program

Allmän information

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, frukost, lunch, kaffe och fika.

Kurstimmar

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället. Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan.