Internationella kommersiella avtal


Under ledning av Christina Ramberg och Michael Hellner.

Boka kurs

Kurstillfällen

Kursen hålls centralt i Stockholm

Pris

9 900 kr exkl. moms

Relaterade kurser

KURSBESKRIVNING

Alla som är inblandade i att förhandla eller genomdriva internationella kommersiella avtal kommer i kontakt med såväl de internationellt privaträttsliga frågorna om jurisdiktion, lagval samt erkännande och verkställighet av utländska domar och skiljedomar som de materiellrättsliga frågorna om vad den tillämpliga avtalslagen faktiskt säger.

I denna kurs följer vi ett internationellt avtal från ”vaggan till graven” och går igenom de viktigaste juridiska frågor som man bör tänka på vid upprättande av avtalet, vid dess tillämpning och, om det kommer till tvist, hur man verkställer ett avgörande där motparten har tillgångar.


Kursen kommer att behandla bl.a. följande programpunkter:

  • Verkställighet av domar och skiljedomar – regler i Norden, EU och utanför EU. Formalia och praktik
  • Forumfrågor – i avtal och utanför avtal. Olika skiljeklausuler. Medling. Rättegångskostnader. Tolkning av forumklausuler
  • Viktiga skillnader mellan svensk och utländsk avtals- och fordringsrätt
  • Alternativ och strategier. Uttryckligt lagval och underförstått lagval

 

Föreläsare

Christina Ramberg är professor i civilrätt vid Stockholms universitet. Hon har skrivit många böcker och artiklar om avtalsrätt och speciell avtalsrätt. Hon är ofta anlitad som expert och skiljeman.

Michael Hellner är professor i internationell privat- och processrätt vid Stockholms universitet. Han har anlitats som expert i flera utredningar och representerat Sverige i bl.a. förhandlingarna om den s.k. Rom I-förordningen.

 

MÅLGRUPP

Kursen riktar sig till advokater, biträdande jurister, domare, bankjurister, kommunjurister samt övriga praktiskt verksamma jurister som kommer i kontakt med internationella avtal.

 

Klicka här för program

08.30-09.00 Registrering, kaffe och smörgås

09.00-10.30  Verkställighet av domar och skiljedomar

10.30-10.50   Kaffe

10.50-12.30  Forumfrågor - att skriva skilje- och prorogationsklausuler

12.30-13.30  Lunch

13.30-14.50  Jämförande avtalsrätt - spelar lagval någon roll?

14.50-15.10  Kaffe

15.10-16.30  Lagvalsfrågor

16.30 Kursen avslutas

 

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.


Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning.

Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan. 

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället.

Kontakt

Sandra Malmborg
vjs@vjs.se

Boka kursen