IT-rätt 2017


Välkommen till den trettonde IT-rättsdagen i ordningen! Dagen ger en uppdatering och fördjupning för dig som arbetar med IT-relaterade juridiska frågor.

Boka kurs

Kurstillfällen

Centrala Stockholm

Pris

8 900 kr exkl. moms

Relaterade kurser

KURSBESKRIVNING

IT-rättsdagen är en nyhetsdag med omfattande nyhetsblock med fokus på ny lagstiftning, rättspraxis och rättsutveckling. Dagen kommer att inledas med en gemensam inledning och därefter finns möjlighet att välja mellan olika fördjupningspass.

IT-rättsdagen 2017 blir den 13 nyhetsdagen i ordningen och modereras i år av IT-rättsexpert Daniel Westman. Utöver en omfattande uppdatering på området får du som deltagare med dig praktiskt användbar kunskap som du kan använda dig av i din dagliga yrkesutövning.


MÅLGRUPP

Nyhetsdagen riktar sig till advokater, biträdande jurister, bolagsjurister, domare, patentombud, IT- och säkerhetsansvariga vid företag och myndigheter, medlemmar i ledningsgruppen i IT-företag, marknadschefer, IT-chefer.

 

FÖRELÄSARE

Moderator: Daniel Westman, Stockholms universitet.

Arbetet med programmet och årets talarlista pågår för fullt. I fliken "Program" nedan kan du se hur programmet för 2016 års konferens såg ut.

Har du önskemål kring årets program? Vänligen kontakta oss. 

  

Program

Vänligen observera att programmet nedan var aktuellt för 2016 års konferens. 

Programmet för IT-rättsdagen 2017 presenteras inom kort.
Program IT-rättsdag 2016:

09.00-09.30  Registrering, kaffe och smörgås


09.30-10.30  Nyheter inom IT-rätten
- De viktigaste IT-rättsliga händelserna under året
- Upphovsrättslig praxis från EU-domstolen, t.ex. om länkning till olovligen publicerade verk (GS Media-målet)
- EU-kommissionens förslag till reformering av upphovsrätten
- EU-domstolen om ansvaret för mellanhänder enligt E-handelsdirektivet
- Dataskyddsförordningen – de viktigaste nyheterna
- Nytt brott: olovlig identitetsansvändning
- Förslag på nya regler för att motverka integritetskränkningar på nätet
- Mediegrundlagskommitténs förslag på ändringar i TF och YGL samt tolkningar av rättsläget när det gäller t.ex. grundlagsskydd för sociala medier
- Nya EU-förslag på e-handelsområdet, bl.a. om geoblockering
- Europadomstolen om övervakning av IT-användning i arbetslivet m.m.
- HFD: Personuppgiftslagens krav på laglig behandling.
- HFD: Undantag från förbudet att behandla uppgifter om lagöverträdelser.
- Kameraövervakning – praxis om kameror monterade på drönare och bilar- - - Andra aktuella frågor
Daniel Westman, Stockholms universitet


(10.30-10.45 Kaffe)


10.50-11.30  Nyheter inom IT-rätten (fortsättning)
Daniel Westman, Stockholms universitet


11.30-12.20  Molntjänster och det nya integritetslandskapet
- Molntjänster i ett integritetsperspektiv
- Privacy Shield – nya regler för överföring av personuppgifter till USA
- Amerikansk praxis om myndigheters tillgång till personuppgifter i molnet
- Microsofts dataskyddsarbete

Sara Wikström, Microsoft


(12.30-13.30 Lunch)


13.30-14.45 Möjlighet till praktisk fördjupning. Välj mellan spår A1 & A2

A1 
Aktuella trender inom IT-avtalsområdet
- Programvara – från licens till tjänst

- Licensrevisioner – rättsliga och praktiskt aspekter
- Molntjänstvillkor i förändring?
- Det nya biträdesavtalet (enligt Dataskyddsförordningen)
- Trender outsourcingavtal
- Diskussion och frågor
Christina Wikström & Jens Forzelius, Wikström & Partners

A2  E-förvaltningsjuridik – särskilt om eSam:s arbete
- Elektroniskt informationsutbyte mellan myndigheter - ny vägledning

- Outsourcing inom offentlig sektor
- Uttalande om OSL:s röjandebegrepp
- Juridiken kring ”eget utrymme”
- Elektronisk legitimering och elektroniska underskrifter
- Diskussion och frågor
Johan Bålman, eSam


(14.50-15.10  Kaffe)


15.15-16.30  Panelsamtal: Så förbereder du din organisation för dataskyddsförordningen
Elisabeth Jilderyd, Datainspektionen
Caroline Olstedt Carlström, Klarna
Johan Kahn, Advokatfirman Kahn Pedersen
Maria Engleson, Stadsjurist, Malmö stad


16.30  Avslutning

 

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning.

Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postaddress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postaddress, vänligen ange detta i meddelanderutan.

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället.

 

Kontaktperson

Sandra Malmborg
vjs@vjs.se

Boka kursen