IT-rätt 2019 - en nyhets- och branschdag

Välkommen till den femtonde IT-rättsdagen! Kom med och få en god uppdatering, fördjupning och utblick för dig som arbetar med IT-relaterade juridiska frågor! 

5 december  |  6 kurstimmar  |  Stockholm

IT-rätt och Immaterialrätt

Beskrivning

Dagen inleds med ett gediget nyhetsblock med fokus på ny lagstiftning, aktuell rättspraxis och heta IT-rättsliga frågor. Här behandlas bland annat. den dataskyddsrättsliga och upphovsrättsliga utvecklingen. Dessutom beskrivs vad som är på gång såsom EU-reformer och kommande domar.

Ett annat pass under förmiddagen är inriktat på den allt viktigare juridiken som rör IT- och informationssäkerhet, bland annat behandlas ny lagstiftning som rör krav på säkerhet.

Under eftermiddagen anläggs ett mer praktiskt perspektiv på IT-juristens arbete. Under ett pass beskrivs viktiga tekniktrender just nu och vad som väntar runt hörnet.

Två praktiska case belyser rättstillämpningsfrågor i juridikens framkant samtidigt som utmaningar för juristens sätt att arbeta diskuteras. Under en del av eftermiddagen går det att välja mellan att lyssna på ett föredrag om nyheter inom e-förvaltningsjuridiken och delta i en workshop om trender på IT-avtalsområdet.

Moderator

Daniel Westman, IT- och medierättsexpert

Övriga talare

Andreas Dahlqvist, Certezza
Johan Bålman, eSam
Johan Kahn, Advokatfirman Kahn & Pedersen
Daniel Lundqvist, Advokatfirman Kahn & Pedersen
Daniel Akenine, Microsoft
Evelina Anttila, Peltarion,
Sofia Stigmar, Svensk Handel
Linda Leffler Olsson, Svensk Handel Juridik

Målgrupp

Nyhetsdagen riktar sig till alla som jobbar med frågor inom IT-rätten såsom advokater, biträdande jurister, bolagsjurister, domare, patentombud, IT- och säkerhetsansvariga vid företag och myndigheter, medlemmar i ledningsgruppen i IT-företag, marknadschefer, IT-chefer. 

Plats

Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm
09:30 - 16:30 (registrering 09:00)

Vad andra säger

Kursen gav en bra inblick i vad som pågår och är på gång inom IT-rätten genom föredrag om praxis, utredningar, lagförslag, case och information om nyheter inom IT-tekniken

Jurist

Det var en väldigt positiv upplevelse. Bra längd på kurserna och bra mottagande

Bolagsjurist

Klicka här för program

Kursprogram

09:00 - 09:30
Frukost och registrering
09:30 - 10:30
Nyheter inom IT-rätten

Under passet beskrivs den IT-rättsliga utvecklingen under det senaste året. Ny lagstiftning, central rättspraxis samt framlagda förslag uppmärksammas. Dessutom nämns vad som är värt att hålla utkik efter under det kommande året.

 • EU-reglering av plattformar
 • Praxis om mellanhänder rättsliga ställning
 • Fashion ID, Planet 49 och andra viktiga mål om dataskydd
 • Tillsynsbeslut och vägledning om dataskydd
 • Nya EU-regler om e-handel m.m.
 • Nytt upphovsrättsdirektiv (DSM-direktivet)
 • Viktiga domar om upphovsrätt och yttrandefrihet
 • Nya regleringstrender, internationell utblick
Daniel Westman
10:30 - 10:50
Kaffepaus
10:50 - 11:30
Nyheter inom IT-rätten (fortsättning)

Daniel Westman

11:30 - 12:30
Säkerhetsjuridiken - ett växande område för IT-juristen
 • Genomgång av nya regler om informations- och IT-säkerhet, t.ex. ny säkerhetsskyddslag och nytt kompletterande regelverk till lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster
 • EU:s Cybersäkerhetsakt
 • Praktiska utmaningar för IT-juristen
 • Framtiden

Andreas Dahlqvist

12:30 - 13:30
Lunch
13:30 - 14:15
Välj spår
Spår 1: Aktuell e-förvaltningsjuridik
 • Nya vägledningar och checklistor från eSam
 • Sekretess och dataskydd vid myndigheters användning av molntjänster
 • Andra nyheter inom e-förvaltningsjuridiken
Johan Bålman

 

Spår 2: Trender på IT-avtalsområdet
 • Digitaliseringsprojekt – vilka är de centrala IT-avtalsfrågorna
 • Open source – risker, möjligheter och avtalreglering
 • Senaste nytt inom avtal för publika molntjänster

Johan Kahn & Daniel Lundqvist

14:20 - 15:00
Dagens stora tekniktrender – och vad är på gång?
 • Vad behöver IT-juristen känna till för att göra ett bra arbete?
 • Vilka tekniktrender är viktiga att känna till och hur påverkar de vårt samhälle.
 • Vad väntar i framtiden? Kvantdatorer m.m.

Daniel Akenine

15:00 - 15:20
Kaffepaus
15:20 - 15:55
CASE: Jurist på AI-bolag
 • Vad är AI, maskininlärning och deep learning? Hur funkar det?
 • Vilka är de juridiska och etiska utmaningarna?
 • Praktiska exempel och erfarenheter kring utveckling av AI

Evelina Anttila

15:55 - 16:30
CASE: Delningsknappar, annonsskript och cookies på webbplatser
 • Hur ska GDPR och ePrivacy-reglerna tillämpas på insamling av personuppgifter på webbplatser?
 • Svensk Handels vägledning - ett förslag på regeltillämpning
 • Praktiska frågor och framtidsspaning

Sofia Stigmar & Linda Leffler Olsson

Dölj program

Allmän information

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kurstimmar

Kursen följer Advokatsamfundets riktlinjer avseende professionell fortbildning av advokater och omfattar 6 kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Fakturan sänds till den faktureringsmailadress som vi har på ditt kundkort alternativt via Svefaktura om en sådan koppling är gjord sedan tidigare. Om du deltar från ett bolag som inte tidigare angett en faktureringsmailadress eller bildat en koppling med oss sänds fakturan till dig som kursdeltagare, om inget annat anges av dig.

Avbokningsregler

Avbokning sker skriftligt senast 30 dagar innan kursstart för att inte bli återbetalningsskyldig. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas samt godkännas i god tid innan kursdagen. Om avbokning sker mellan 14 till 30 dagar före kursstart är beställaren återbetalningsskyldig och ska betala 50 % av kursavgiften. Vid senare avbokning inom 14 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till vjs@vjs.se.