Kommunala bolag – i gränstrakten mellan den civila och offentliga rätten


Inget land i EU har så många kommunalt ägda företag som Sverige. Av olika skäl har Sveriges kommuner valt att organisera och bedriva delar av sin verksamhet i bolagsform. Dessa bolag, som täcker en mängd branscher, omsätter många miljarder kronor per år.

Boka kurs

Kurstillfällen

Centrala Stockholm

Pris

8 900 kr exkl. moms

Relaterade kurser

KURSBESKRIVNING

Det regelverk som styr dessa bolag kan vara svårt att tillämpa. Bolagen verkar i gränstrakten mellan det offentliga och det privata. Även EU:s regler kring bland annat konkurrensrätt och upphandlingsrätt är i högsta grad aktuella för dessa bolag.


Kursen kommer att behandla bl.a. följande programpunkter:

  • Kommunernas möjlighet att ge stöd till det lokala näringslivet
  • Offentlig upphandling
  • EU:s statsstödsregler
  • De kommunala befogenheterna
  • Kommunalbesvär och laglighetsprövning
  • Får ett kommunalt bolag gå med vinst?
  • Offentlighetsprincipens betydelse för kommunala bolag

 

Målgrupp

Du som är verksam i kommunalt bolag samt du som kommer i kontakt med och gör affärer med kommunala bolag. 


Klicka här för program

08.30-09.00 Registrering, kaffe och smörgås

09.00-12.00 Konkurrensrätt, offentlig upphandling och kommunal näringsverksamhet
- Aktuell utveckling inom konkurrensrätten
- Aktuella rättsfall
- Gryningsräder
- Ny konkurrenslag
- Konkurrensbegränsande informationsutbyte
- Offentlig upphandling
- Aktuell utveckling
- Varför upphandlingslagar
- Affärsmässighet
- EG-rättsliga principer
- Inköpscentraler
- Ramavtal
- Konkurrensverkets roll
- Anbudskarteller
- Praktiska exempel
- Kommunal näringsverksamhet och kommunalt stöd till det lokala näringslivet
- När sätter konkurrensrätten stopp?
- De nya reglerna om konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet på marknaden.
- Transparenslagen och kommunala bolag
- EU:s statsstödsregler och kommunala bolag

(12.00-13.00 Lunch)

13.00-14.00 Kommunalrätt av intresse för förståelse av kommunala bolag
- De kommunala befogenheterna - vad får en kommun göra?
- Vad får en kommun inte göra (befogenhetsbegränsningar)?
- Organisationsform
- Förvaltning eller bolag?
- Fullmäktiges roll
- Laglighetsprövning

14.00-16.00 Aktiebolagsrätt med tonvikt på det kommunala bolaget
- Aktiebolagsrättsliga grundsatser
- Får ett kommunalt bolag gå med vinst?
- Bolagsorganen
- Arbetsordning
- Jävsfrågor
- Ansvarsfrågor
- Kommunen som ägare
- Ägardirektiv
- Corporate governance
- Kommunala koncerner

(Inkl. kaffepaus kl.14.50-15.10)

16.00-17.00 Offentlighetsprincipen
- Nyheterna i den nya offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
- Vad betyder offentlighetsprincipen
- Allmänna handlingars offentlighet
- Lojalitetsplikt?
- Meddelarfrihet

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning.

Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postaddress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postaddress, vänligen ange detta i meddelanderutan.

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället.

Kontakt

vjs@vjs.se

Boka kursen