Kommunala bolag - i gränstrakten mellan den civila och offentliga rätten

Inget EU-land har så många kommunalt ägda företag som Sverige. Av olika skäl har Sveriges kommuner valt att organisera och bedriva delar av sin verksamhet i bolagsform. Dessa bolag, som täcker en mängd branscher, omsätter många miljarder kronor per år. Under kursen görs en genomgång av juridiken inom rättsområdet. Varmt välkommen!

16 september  | 6,5 kurstimmar  |   Göteborg

Kursbeskrivning

Det regelverk som styr kommunalt ägda bolag kan vara svårt att tillämpa. Bolagen verkar i gränstrakten mellan det offentliga och det privata där även EU:s regler kring bland annat konkurrensrätt och upphandlingsrätt är i högsta grad aktuella för dessa bolag. 

Kursen ger dig en genomgång av juridiken för Kommunala bolag.

Kursen utvecklar dina kunskaper i:

 • Kommunernas möjlighet att ge stöd till det lokala näringslivet
 • Offentlig upphandling
 • EU:s statsstödsregler
 • De kommunala befogenheterna
 • Kommunalbesvär och laglighetsprövning
 • Får ett kommunalt bolag gå med vinst?
 • Offentlighetsprincipens betydelse för kommunala bolag

Föreläsare

Roland Adrell är verksam advokat vid Front Advokater. Han var tidigare chefsjurist och förvaltningschef i Göteborgs stad och har under de senaste 15 åren arbetat med kommunala företag.

Robert Moldén är verksam vid Front Advokater. Han har tidigare arbetat som konkurrenssakkunnig vid Konkurrensverket och som adjungerad domare vid Kammarrätten i Göteborg.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är verksam i kommunalt bolag samt dig som kommer i kontakt med och gör affärer med kommunala bolag. 

Plats

16 sep: Hotell Avalon i Göteborg, 09:00 - 16:30 (registrering 08:30)

Vad andra säger

Det var mycket intressant att få lite olika exempel på hur kommunala bolag påverkas i olika situationer

Marknads- och försäljningschef samt fritidspolitiker

Klicka här för program

Kursprogram

08:30 - 09:00
Registrering, kaffe och smörgås
09:00 - 10:00
Kommunalrätt av intresse för förståelse av kommunala bolag
 • De kommunala befogenheterna - vad får en kommun göra?
 • Vad får en kommun inte göra (befogenhetsbegränsningar)?
 • Organisationsform
 • Förvaltning eller bolag?
 • Fullmäktiges roll
 • Laglighetsprövning
10:00 - 11:30
Aktiebolagsrätt med tonvikt på det kommunala bolaget
 • Aktiebolagsrättsliga grundsatser
 • Får ett kommunalt bolag gå med vinst?
 • Bolagsorganen
 • Arbetsordning
 • Jävsfrågor
 • Ansvarsfrågor
 • Kommunen som ägare
 • Ägardirektiv
 • Corporate governance
 • Kommunala koncerner
11:30 - 12:00
Offentlighetsprincipen och kommunala bolag
 • Nyheterna i den nya offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
 • Vad betyder offentlighetsprincipen
 • Allmänna handlingars offentlighet
 • Lojalitetsplikt?
 • Meddelarfrihet
12:00 - 13:00
Lunch
13:00 - 16:30
Konkurrensrätt, offentlig upphandling, kommunal näringsverksamhet och EU:s statsstödsregler för kommunala bolag
Konkurrensrätt
 • Konkurrensverkets och EU-kommissionens roll
 • Nyheter i 2008 års konkurrenslag
 • Aktuella rättsfall
 • Gryningsräder
 • Konkurrensbegränsande informationsutbyte
Offentlig upphandling
 • Konkurrensverkets och Upphandlingsmyndighetens roll
 • Varför upphandlingslagar
 • Affärsmässighet
 • EU-rättsliga principer, särskilt om den nya konkurrensprincipen
 • Inköpscentraler
 • Ramavtal
 • Teckal/in house-undantaget och kommunala bolag
 • Aktuella rättsfall
 • Anbudskarteller
 • Praktiska exempel
Kommunal näringsverksamhet och kommunalt stöd till det lokala näringslivet
 • När sätter konkurrensrätten stopp?
 • De nya reglerna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet och kommunala bolag: Konkurrensverkets aktuella rapport.
EU:s statsstödsregler och kommunala bolag
 • Transparenslagen och kommunala bolag
16:30
Kursen avslutas
Dölj program

Juridik i kommunala bolag

Allmän information

Sista anmälningsdag

Sista anmälningsdag är 14 dagar innan kurstillfället.

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika. Dessutom ingår ett exemplar av Roland Adrells och Robert Moldéns bok Juridik i kommunala bolag som kurslitteratur som precis kommit ut i en ny upplaga.

Kurstimmar

Kursen följer Advokatsamfundets riktlinjer avseende professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Fakturan sänds till den faktureringsmailadress som vi har på ditt kundkort alternativt via Svefaktura om en sådan koppling är gjord sedan tidigare. Om du deltar från ett bolag som inte tidigare angett en faktureringsmailadress eller bildat en koppling med oss sänds fakturan till dig som kursdeltagare, om inget annat anges av dig.

Avbokningsregler

Avbokning sker skriftligt senast 30 dagar innan kursstart för att inte bli återbetalningsskyldig. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas samt godkännas i god tid innan kursdagen. Om avbokning sker mellan 14 till 30 dagar före kursstart är beställaren återbetalningsskyldig och ska betala 50 % av kursavgiften. Vid senare avbokning inom 14 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till vjs@vjs.se.