Konsumententreprenader


Allt om konsumententreprenaden med advokaterna Lennart Åhl och Peter Degerfeldt.

Boka kurs

Kurstillfällen

Centrala Stockholm

Pris

8 900 kr exkl. moms

Relaterade kurser

KURSBESKRIVNING

Kursen behandlar konsumententreprenaden. Vid kurstillfället går kursledarna igenom konsumenttjänstlagen och de därtill anknutna standardavtalen. Kursen belyser rättspraxis och redovisningen av rättspraxis knyts ihop med gruppuppgifter.

Kursens syfte är ge kursdeltagaren grundläggande och fördjupade juridiska kunskaper vid entreprenader som utförs åt konsumenter.

Några av kursens programpunkter:

  • Konsumenttjänstlagen, konsumententreprenader (renovering/ombyggnad) och småhusentreprenader
  • Fortsatt genomgång konsumenttjänstlagen och ABS 09 samt hantverkarformuläret
  • Rättsfallsgenomgång och allmän diskussion angående framtiden; konsumenträttens påverkan på den kommersiella


Föreläsare

Kursledare är advokaterna Lennart Åhl, W & Ö Advokatbyrå och Peter Degerfeldt, Landahl Advokatbyrå AB. Såväl Lennart Åhl som Peter Degerfeldt arbetar uteslutande med frågeställningar, rådgivning och tvister med anknytning till byggbranschen och standardavtalen. Föreläsarna är erfarna föredragshållare inom ämnesområdet för såväl andra jurister som aktörerna inom byggbranschen och är även mycket uppskattade kursledare för VJS övriga entreprenadjuridiska kurser.

MÅLGRUPP

Ombud och konsulter som arbetar med entreprenadrättsliga frågor, framförallt advokater, jurister i allmänhet, bolagsjurister och jurister inom stat och kommun.

Klicka här för program

08.30 – 09.00 Registrering, kaffe och smörgås


09.00 – 09.45:
Bakgrund och inledning till konsumententreprenader


09.45 – 10.15: 
Genomgång av propositionerna till konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen


10.15 – 10.30 Kaffe


10.30 – 12.00:
Genomgång konsumenttjänstlagen
- Konsumententreprenader (renovering/ombyggnad)
- Småhusentreprenader


12.00 – 13.00 Lunch


13.00 – 14.00: 
Övningsuppgifter med genomgång


14.00 – 14.45: 
Fortsatt genomgång konsumenttjänstlagen och ABS 09 samt hantverkarformuläret


14.45 – 15.00 Kaffe


15.00 – 16.30: 
Rättsfallsgenomgång och allmän diskussion angående framtiden; konsumenträttens påverkan på den kommersiella entreprenadjuridiken och vice versa. Avslutande diskussioner och frågor.

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning.

Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan. 

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället.

Kontakt

vjs@vjs.se

Boka kursen