Konsumententreprenader

Skaffa dig grundläggande och fördjupade juridiska kunskaper vid entreprenader som utförs åt konsumenter.

Kursbeskrivning

Kursen behandlar konsumententreprenaden. Vid kurstillfället går kursledarna igenom konsumenttjänstlagen och de därtill anknutna standardavtalen. Kursen belyser rättspraxis och redovisningen av rättspraxis knyts ihop med gruppuppgifter.

Kursens syfte är att ge kursdeltagaren grundläggande och fördjupade juridiska kunskaper vid entreprenader som utförs åt konsumenter.

Kursen behandlar bland annat följande programpunkter

  • Konsumenttjänstlagen, konsumententreprenader (renovering/ombyggnad) och småhusentreprenader
  • Fortsatt genomgång konsumenttjänstlagen och ABS 18 samt hantverkarformuläret
  • Rättsfallsgenomgång och allmän diskussion angående framtiden; konsumenträttens påverkan på den kommersiella

Föreläsare

Lennart Åhl är advokat och delägare i advokatfirman W & Ö. Han har lång erfarenhet av entreprenadrättsliga frågor och arbetar uteslutande med frågeställningar, rådgivning och tvister med anknytning till byggbranschen och standardavtalen.

Peter Degerfeldt är advokat och delägare i Landahl Advokatbyrå. Han har sedan 2003 varit verksam på advokatbyrå och är sedan 2006 ledamot av advokatsamfundet. Peter Degerfeldts kompetens och inriktning är entreprenad- och konsulträtt.

Målgrupp

Kursen vänder sig till ombud och konsulter som arbetar med entreprenadrättsliga frågor, framförallt advokater, jurister i allmänhet, bolagsjurister och jurister inom stat och kommun.

Vad andra säger

Väl förberedda och pålästa kursledare som både lyckades väl med att lotsa oss igenom det mest relevanta men som även tog sig tid att bolla frågor i praktiska verkliga fall.

Ingrid, Skadejurist

Bra grundkurs med lite av varje i innehållet.

Åsa, Juridisk konsult

Mycket givande kurs och professionellt undervisning.

Marzena

Klicka här för program

Kursprogram

08:30 - 09:00
Registrering, kaffe och smörgås
09:00 - 09:45
Bakgrund och inledning till konsumententreprenader
09:45 - 10:15
Genomgång av propositionerna till konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen
10:15 - 10:30
Kaffe
10:30 - 12:00
Genomgång konsumenttjänstlagen- Konsumententreprenader (renovering/ombyggnad)- Småhusentreprenader
12:00 - 13:00
Lunch
13:00 - 14:00
Övningsuppgifter med genomgång
14:00 - 14:45
Fortsatt genomgång konsumenttjänstlagen och ABS 09 samt hantverkarformuläret
14:45 - 15:00
Kaffe
15:00 - 16:30
Rättsfallsgenomgång och allmän diskussion angående framtiden; konsumenträttens påverkan på den kommersiella entreprenadjuridiken och vice versa. Avslutande diskussioner och frågor.
Dölj program

Allmän information

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, frukost, lunch, kaffe och fika.

Kurstimmar

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället. Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan.

Avbokningsregler

Avbokning sker skriftligt senast 30 dagar innan kursstart för att inte bli återbetalningsskyldig. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas samt godkännas i god tid innan kursdagen. Om avbokning sker mellan 14 till 30 dagar före kursstart är beställaren återbetalningsskyldig och ska betala 50 % av kursavgiften. Vid senare avbokning inom 14 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till vjs@vjs.se.