Kvalificerad aktiebolagsrätt - aktiebolagsrättslig analys


En nyhetsdag med tyngdpunkten på utvecklingen i rättspraxis.

Kurstillfällen

Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

Pris

9 900 kr exkl. moms

Relaterade kurser

KURSBESKRIVNING

Under de senaste åren har en omfattande rättsutveckling skett på aktiebolagsrättens område, inte minst i form av rättspraxis från Högsta domstolen. I kursen läggs på fokus på denna rättsutveckling och särskilt på en analys av nya prejudikat.

Några av nyhetsdagens programpunkter:

 • Översikt över ny reglering på aktiebolagsrätten
  - Åtskilliga lagändringar i ABL och i den EU-rättsliga regleringen av betydelse för ABL har genomförts de senaste åren. Vilka är de?
 • Ansvarsfrågor i aktiebolagsrätten
  - Åtskilliga prejudikat från de senaste åren berör frågor som i vid mening kan betecknas som ansvarsfrågor. Det rör sig om prejudikat om medansvaret i 25 kap., s.k. ansvarsgenombrott, skadeståndsansvaret enligt 29 kap., värdeöverföringar och låneförbudet.
 • Kompetensöverskridande
  - Reglerna om i vilken mån en handling är bindande för ett aktiebolag är av utomordentligt stor praktisk betydelse. I rättspraxis kan man skönja vissa praktiskt betydelsefulla förändringar.
 • Aktieteckning och emissionsgarantier
  - Hur har det s.k. emissionsgarantifallet, NJA 2016 s. 107, inverkat på rättsläget rörande aktieteckning, utfästelser att teckna aktier och emissionsgarantier?
 • Aktieägaravtal
  - Vad innebär NJA 2011 s. 429 med avseende på aktieägaravtal och deras rättsverkningar?
 • Klander och talerätt
 • Tvångsinlösen

 

FÖRELÄSARE

Docent, Niklas Arvidsson, Lunds universitet
Postdoc, Johan Adestam, Lunds universitet


 

MÅLGRUPP

Kursen riktar sig till de som har god erfarenhet inom aktiebolagsrätten och vill fördjupa sig vidare i aktuella aktiebolagsrättsliga frågeställningar.

 

Klicka här för program

08.30 - 09.00  Registrering, kaffe och smörgås

09.00-10.30 Översikt över ny reglering på aktiebolagsrätten
- Åtskilliga lagändringar i ABL och i den EU-rättsliga regleringen av betydelse för ABL har genomförts de senaste åren. Vilka är de?


(10.30 - 10.45  Kaffe)

10.45-11.45 Ansvarsfrågor i aktiebolagsrätten och kompetensöverskridande
- Åtskilliga prejudikat från de senaste åren berör frågor som i vid mening kan betecknas som ansvarsfrågor. Det rör sig om prejudikat om medansvaret i 25 kap., s.k. ansvarsgenombrott, skadeståndsansvaret enligt 29 kap., värdeöverföringar och låneförbudet.
- Reglerna om i vilken mån en handling är bindande för ett aktiebolag är av utomordentligt stor praktisk betydelse. I rättspraxis kan man skönja vissa praktiskt betydelsefulla förändringar.


(11.45 - 13.00  Lunch)


13.00-14.00 Aktieteckning och emissionsgarantier
- Hur har det s.k. emissionsgarantifallet, NJA 2016 s. 107, inverkat på rättsläget rörande aktieteckning, utfästelser att teckna aktier och emissionsgarantier?

14.00-15.00 Aktieägaravtal
- Vad innebär NJA 2011 s. 429 med avseende på aktieägaravtal och deras rättsverkningar?

(15.00 - 15.15  Kaffe)

15.15-16.15 Klander och talerätt 

16.15-16-45 Tvångsinlösen

16.45 - 17.00  Kursen avslutas
 

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar.  Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning.

Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postaddress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postaddress, vänligen ange detta i meddelanderutan.

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället.

 

Kontaktperson

Sandra Malmborg
vjs@vjs.se