Kvalificerad bodelnings- och arvsrätt

En juridisk konferens med fokus på bodelnings- och arvsrätt.

Kursbeskrivning

Hur ska det förstärkta laglottsskyddet tillämpas vid efterlevande makens död om det samtidigt av efterarvingar görs gällande vederlagskrav avseende samma gåva? Kan förutsättningsläran tillämpas på bodelningar och arv-skiften? Vad gäller om det samtidigt görs gällande vederlag och jämkning vid bodelning? Ska man använda fastställelsetalan eller fullgörelsetalan vid olika fall av bodelnings- och arvskiftesfrågor?

Om du känner dig osäker på svaret på dessa och andra komplicerade frågor inom bodelnings- och arvsrätt eller vill fördjupa dig i dessa frågor? Då är detta konferensen för dig!

VJS arrangerar en konferenskurs för dig som jobbar med kvalificerade frågeställningar kring bodelnings- och arvsrätt. Konferensen pågår under tre dagar där föreläsningspass blandas med god mat samt ledig tid i härlig och avkopplande miljö.

I avgiften ingår bussresa från och till Cityterminalen, samtliga måltider och två nätters boende på fyrstjärniga Fågelbrohus. Konferensen omfattar hela 18 kvalificerade kurstimmar. Fullständig information och programmet finner du nedan, alternativt som nedladdningsbar PDF till vänster.

Kursen behandlar bland annat följande programpunkter

  • Komplicerade frågor vid bodelning och arvskifte
  • Vederlag vid bodelning
  • Testamentstolkning
  • Särskilt komplicerade frågor vid efterarv

Föreläsare

Johan Schuldt, advokat och universitetslektor i civilrätt vid Stockholms
Universitet, med specialinriktning på ekonomisk familjerätt.

Anders Eriksson, f.d. generaldirektör och tidigare rättschef på Justitie-departementet.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som har flera års erfarenhet av familjerättsliga
ärenden.

Klicka här för program

Kursprogram

Dag 1 - Onsdag: 08:30 - 08:45
Gemensam buss tar deltagarna in från Cityterminalen
08:45 - 09:30
Registrering, incheckning om möjligt och förmiddagskaffe
09:30 - 11:00
Praktiska frågor kring uppdrag som bodelningsförrättare
11:00 - 11:10
Kaffe
11:10 - 12:15
Praktiska frågor kring uppdrag som boutredningsman (testamentsexekutor, skiftesman)
12:15 - 13:15
Lunch
13:15 - 14:45
Processuella frågor i anslutning till bodelning och arvsskifte
14:45 - 15:00
Kaffe
15:15 - 17:00
Processuella frågor i anslutning till bodelning och arvskifte (forts)
17:15 - 19:00
Ledig tid
19:30
Middag
Dag 2 - Torsdag: 07:30 - 08:30
Frukost
08:30 - 10:30
Några komplicerade frågor vid bodelning och arvskifte
10:30 - 10:45
Kaffe
10:45 - 12:30
Några komplicerade frågor vid bodelning och arvskifte forts.
12:30 - 13:30
Lunch
13:30 - 15:00
Efterarv
15:00 - 15:15
Kaffe
15:15 - 17:00
Efterarv forts
17:00 - 19:00
Ledig tid
19:00 - 21:30
Trerättersmiddag
Dag 3 - Fredag: 07:30 - 08:30
Frukost
08:30 - 10:30
Testamentarisk sekundosuccession
10:30 - 10:45
Kaffe
10:45 - 12:30
Testamentstolkning
12:30 - 13:30
Lunch
13:30
Bussresa tillbaka till centralen

Allmän information

Nedan följer viktig allmän information gällande anmälan, betalning och avbokning. Till vänster kan du ladda ned ett dokument med fullständig information kring konferensen. 

Anmälan:
Anmälan ska göras senast den 10 september 2018 och sker på VJS hemsida vjs.se/kurser/utlandskonferensen. I mån av plats tar vi även emot anmälningar efter detta datum. Eftersom antalet platser är begränsat sker antagning i den ordning anmälan och anmälningsavgift kommer in.

Betalning:
Fakturering sker i samband med anmälan.

Avbokning:
Sista kostnadsfria avbokningsdag är den 10 september 2018. 

Avbokning 11 sep - 23 sep, debiteras 50% av 19 900kr ex moms.
Avbokning 24 sep - 24 okt, debiteras 100% av 19 900kr ex moms.


Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 18 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.