Lokalhyresavtalet

Kursen behandlar det kommersiella lokalhyresavtalets viktigaste moment i ett praktiskt riskperspektiv. Två av tyngdpunkterna rör att skriva och tolka hyreskontrakt, med utgångspunkt i det på marknaden vanliga formuläret från Fastighetsägarna Sverige (12B.2) samt uppsägning av lokalhyresavtal.

Kursbeskrivning

Hyreslagstiftningen är speciell och skiljer sig på många sätt från annan civilrättslig lagstiftning. Vid hyra av lokal blandas frågorna om tvingande regler till förmån för hyresgästen med rent kommersiella frågeställningar, för såväl uthyrare som hyresgäst. Många frågor är specifika för det kommersiella lokalhyresavtalet och hanteringsfelen är vanliga och ofta dyrköpta.

Kursen behandlar det kommersiella lokalhyresavtalets viktigaste moment i ett praktiskt riskperspektiv. Två av tyngdpunkterna rör att skriva och tolka hyreskontrakt, med utgångspunkt i det på marknaden vanliga formuläret från Fastighetsägarna Sverige (12B.2) samt uppsägning av lokalhyresavtal. Innehållet inkluderar utvecklingen inom praxis under de senaste åren samt konsekvenserna av nyligen genomförda ändringar i lagstiftningen.

Kursen behandlar bland annat följande programpunkter

 • Tvingande lag; vad kan man avtala?
 • Att skriva och tolka hyresavtal, Fastighetsägarna Sveriges formulär (12B.2)
 • Särskilda klausuler (borgen, besittningsskydd/avståendeavtal m.m.)
 • Tillåten användning, avvikelser
 • Lokalens skick, underhållsansvar och ansvar för skada
 • Hyresvärdens felansvar; påföljder alt. sanktionerna
 • Hyresgästens uppsägning
  - för avflyttning
  - för ändring av villkoren; hyresgästens bundenhet
 • Hyresvärdens uppsägning för avflyttning
 • Dito för omförhandling
  - bundenhet från avtalssynpunkt
  - bundenhet från skadeståndssynpunkt
 • Vad händer i hyresnämnden; taktiska frågor
 • Uppskovsprövning
 • Skadestånd vid obefogad förlängningsvägran
 • Skadeståndets beräkning vid flyttning eller nedläggning av rörelsen

Föreläsare

Ulf Skorup är advokat samt delägare i Åberg & Co AB sedan 1991. Han är specialiserad på fastighets- och miljörätt och är medförfattare till Hyreslagarna i tionde upplagan. Ulf har tidigare arbetat som jurist vid bl.a. Kommunförbundet och är sedan många år föreläsare i juridiska ämnen, bl.a. vid högskola och hos kursarrangörer

Tomas Underskog är advokat och delägare i advokatfirman Åberg & Co AB. Han har sedan snart tjugo år tillbaka arbetat med miljö- och fastighetsrättsliga frågor med särskild inriktning mot hyres- och entreprenadrätt

Målgrupp

Kursen riktar sig till advokater, biträdande jurister, bankjurister, jurister anställda inom stat och kommun samt till jurister vid företag och organisationer som kommer i kontakt med hyresrättsliga frågeställningar.

Kursen förutsätter viss kunskap inom ämnesområdet.

Vad andra säger

En av de bättre kurserna jag deltagit i.

Marcus, Advokat

Bra innehåll och nivå på kursen.

Erik, Advokat

Klicka här för program

Kursprogram

08:30 - 09:00
Registrering, kaffe och smörgås
09:00
Kursen startar
12:00 - 13:00
Lunch
15:00 - 15:20
Kaffe
16:45
Kursen slutar
Dölj program

Allmän information

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, frukost, lunch, kaffe och fika.

Kurstimmar

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället. Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan.

Avbokningsregler

Avbokning sker skriftligt senast 30 dagar innan kursstart för att inte bli återbetalningsskyldig. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas samt godkännas i god tid innan kursdagen. Om avbokning sker mellan 14 till 30 dagar före kursstart är beställaren återbetalningsskyldig och ska betala 50 % av kursavgiften. Vid senare avbokning inom 14 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till vjs@vjs.se.