Marknadsrätt och reklamjuridik

Kursen ger en uppdaterad bild med viss fördjupning om området marknadsrätt och reklamjuridik samt ger ett unikt tillfälle att ta vara på föreläsarens praktiska erfarenheter om området. Välkommen!

28 augusti  |  6,5 kurstimmar  |  Stockholm

Kursbeskrivning

Reklam och marknadskommunikation samt användning av immateriella prestationer berör ofta en rad rättsområden, sammanlänkande men ändå vitt skilda. Området är föremål för omfattande förändringar såväl i lagstiftning som i praxis.

Välkommen till denna aktuella kurs som ger dig en juridisk uppdatering och helhetsbild av de rättsregler som jurister och tillämpare har att ta hänsyn till inom rättsområdet.

Förbundsjuristen Tobias Eltell föreläser under dagen och har lång praktisk erfarenhet av marknadsrätt och reklamjuridik. Kursen ger därmed ett unikt tillfälle att ta vara på föreläsarens praktiska erfarenheter om området. 

Kursen behandlar bland annat:

 • Reklam eller information? 
 • Juridiken kring bloggare och andra influencers i sociala medier och parternas ansvar vid samarbeten med bloggare, influencers och podcasters.
 • Annonsmarkering och sändarangivelse särskilt i redaktionella sammanhang och för sociala medier samt avtalsfrågor, regler och rättspraxis på området.
 • Ansvarsfrågor för Facebook-sidor och andra sociala plattformar såsom Instagram och Youtube.
 • Vilseledande reklambudskap:
  Bäst, störst och påstående om marknadsledande ställning - bevisfrågor i marknadsföring.
 • Åberopanden av undersökningar, tester och möjlighet att använda jämförelser med exempelvis konkurrenter i er reklam.
 • Misskreditering och renommésnyltning i reklam. 
 • Prisangivelser i marknadsföring. Genomgång av möjlighet att anordna kampanjer och andra rabatter.
 • Tävlingar och reklamlotterier. Fritt fram med reklamlotterier från den 1 januari?
 • Problematiken vid uppmaningar att ”dela” med vänner samt erbjudande av belöningar. 
 • Sms och e-postreklam. Samtycke på förhand.
 • Upphovsrätt (även i den digitala miljön) 
 • Upphovsrättsliga bearbetningar och fri användning.
 • Licensvillkor och rättigheter till text och bild på Facebook och andra sociala medier exempelvis Instagram.
 • Länkningsproblematiken och ”länkskatt”
 • Modellskydd och avbildade personer
 • GDPR och dess påverkan på marknadsrätten

Föreläsare

Tobias Eltell
Förbundsjurist, Sveriges annonsörer
Tobias har varit verksam som ledande jurist inom området i flera decennier: nu som jurist på annonsörföreningen, men tidigare även på advokatfirman Fylgia, SAMI och TV4.

Målgrupp

Kursen vänder sig i första hand till marknadsavdelningar samt jurister och advokater som kommer i kontakt med marknads- och reklamjuridiska frågor men även till dig som vill ha en bredare, till viss del fördjupande och mer sammanhållande bild över det rättsliga landskapet.

Plats

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm, 09:00-16:30 (registrering 08:30).

Klicka här för program

Kursprogram

08:30 - 09:00
Registrering, kaffe och smörgås
09:00 - 10:30
Reklam eller information?

Gränsdragningsfrågor mellan vad som är reklam och vad som är inom ramen för företagets yttrandefrihet respektive enskilda personers yttrandefrihet.

10:30 - 10:45
Kaffepaus
10:45 - 12:45
God marknadsföringssed

Genomgång av relevanta bestämmelserna i Marknadsföringslagen och ICC:s grundregler för reklam.

12:45 - 13:45
Lunch
13:45- 15:00
Upphovsrätt och fotorätt, även i den digitala miljön

Användning av texter, bilder, musik och annat användargenererat material.

15:00 - 15:15
Kaffepaus
15:15 - 16:30
Modellskydd, licenser, avtal och branschrekommendationer.
16:30
Kursen avslutas
Dölj program

Allmän information

Sista anmälningsdag

Sista anmälningsdag är 14 dagar innan kurstillfället.

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås sam lunch och fika.

Kurstimmar

Kursen följer Advokatsamfundets riktlinjer avseende professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället. Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan.

Avbokningsregler

Avbokning sker skriftligt senast 30 dagar innan kursstart för att inte bli återbetalningsskyldig. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas samt godkännas i god tid innan kursdagen. Om avbokning sker mellan 14 till 30 dagar före kursstart är beställaren återbetalningsskyldig och ska betala 50 % av kursavgiften. Vid senare avbokning inom 14 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till vjs@vjs.se.