MiFID II och MiFIR - nya regler på värdepappersmarknaden

Få en genomgång av de nya EU-reglerna på värdepappersmarknaden samt planerade ändringar i Sveriges lagstiftning.

Kursbeskrivning

Kursen innebär en genomgång av de nya EU-reglerna på värdepappersmarknaden (MiFID II och MiFIR) samt den planerade lagstiftningen i Sverige (ändringarna i lagen om värdepappersmarknaden). Syftet är att ge en praktiskt orienterad överblick av regelverket och belysa de områden där förändringarna får mest betydelse.

Kursen behandlar bland annat följande programpunkter

  • Lagstiftningens struktur – hur hänger direktivet (MiFID II), förordningen (MiFIR) och nivå II-reglerna ihop och vad kommer att gälla i Sverige?
  • De nya reglernas påverkan på marknadens infrastruktur – nya marknadsplatser, nya krav på transparens före och efter handeln, rapporteringskrav och nya tjänster, övriga krav på marknadsaktörerna
  • De nya reglernas påverkan på kundskyddet – provisioner och provisionsförbud, kraven vid investeringsrådgivning, vem ska göra vad vid framtagandet av nya produkter?
  • Governance och sanktioner – kraven på styrelse och ledning och vad händer om man bryter mot reglerna?

Föreläsare

Johan Lycke arbetar som compliance officer vid Handelsbanken. Han har tidigare varit sekreterare i ett antal utredningar på värdepappersområdet såsom Marknadsmissbruksutredningen (2003-2004), 2012 års marknadsmissbruksutredning (2012-2014), Värdepappersmarknadsutredningen (2004-2006) och 2013 års värdepappersmarknadsutredning.

Fler föreläsare tillkommer.

Målgrupp

Kursen riktar sig till advokater, biträdande jurister, domare, compliance, bankjurister, samt övriga praktiskt verksamma jurister som kommer i kontakt med värdepappersmarknadens regelverk.

Vad andra säger

Mycket kunniga föreläsare gav en tydlig sammanfattning av förändringar i kommande direktiv och förordning i jämförelse med nuvarande. De reflekterade även över en del intressanta oklarheter/tolkningar i dessa. En bra och begriplig nivå på kursen och en bra dialog mellan föreläsare och deltagare i olika frågeställningar. Kursen överträffade mina förväntningar.

Göran, Compliance Officer

Jättebra kurs med alla relevanta ämnen ur MiFID II. Oerhört kompetenta kursledare!

Sofie, Compliance Officer

Kursen överträffade mina förväntningar, både Ann-Christine och Johan var helt fantastiska, mycket kunniga och väldigt pedagogiska samt fyllde på med mycket bra bakgrundsbeskrivningar. Jag är mycket, mycket nöjd med kursen!

Loredana, Jurist

Klicka här för program

Kursprogram

08:30 - 09:00
Registrering, kaffe och smörgåst
09:00 - 10:00
Översikt över lagstiftningen
10:00 - 12:00
Marknadens infrastruktur
12:00 - 13:00
Lunch
13:00 - 15:30
Kundskydd
15:30 - 16:30
Governance och sanktioner
16:30 - 17:00
Avslutning
Dölj program

Allmän information

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, frukost, lunch, kaffe och fika.

Kurstimmar

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället. Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan.