MiFID II och MiFIR - nya regler på värdepappersmarknaden

Få en genomgång av de nya EU-reglerna på värdepappersmarknaden samt planerade ändringar i Sveriges lagstiftning.

Välrenommerade föreläsare  |  7 kurstimmar  |  Praktisk överblick

Sommarerbjudande | 20% på all juridisk fortbildning

Ange kampanjkod: SOMMAR20

Kursbeskrivning

Kursen innebär en genomgång av de nya EU-reglerna på värdepappersmarknaden (MiFID II och MiFIR) samt den planerade lagstiftningen i Sverige (ändringarna i lagen om värdepappersmarknaden).

Syftet är att ge en praktiskt orienterad överblick av regelverket och belysa de områden där förändringarna får mest betydelse.

Kursen behandlar bland annat följande programpunkter

 • Lagstiftningens struktur – hur hänger direktivet (MiFID II), förordningen (MiFIR) och nivå II-reglerna ihop och vad kommer att gälla i Sverige?
 • De nya reglernas påverkan på marknadens infrastruktur – nya marknadsplatser, nya krav på transparens före och efter handeln, rapporteringskrav och nya tjänster, övriga krav på marknadsaktörerna
 • De nya reglernas påverkan på kundskyddet – provisioner och provisionsförbud, kraven vid investeringsrådgivning, vem ska göra vad vid framtagandet av nya produkter?
 • Governance och sanktioner – kraven på styrelse och ledning och vad händer om man bryter mot reglerna?

Föreläsare

Johan Lycke, compliance officer, Handelsbanken. 
Sara Mitelman, Chefsjurist, Svenska Fondhandlareföreningen

Målgrupp

Kursen riktar sig till advokater, biträdande jurister, domare, compliance, bankjurister, samt övriga praktiskt verksamma jurister som kommer i kontakt med värdepappersmarknadens regelverk.

Plats

Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

 

Vad andra säger

Mycket kunniga föreläsare gav en tydlig sammanfattning av förändringar i kommande direktiv och förordning i jämförelse med nuvarande. De reflekterade även över en del intressanta oklarheter/tolkningar i dessa. En bra och begriplig nivå på kursen och en bra dialog mellan föreläsare och deltagare i olika frågeställningar. Kursen överträffade mina förväntningar.

Göran, Compliance Officer

Jättebra kurs med alla relevanta ämnen ur MiFID II. Oerhört kompetenta kursledare!

Sofie, Compliance Officer

Kursen överträffade mina förväntningar, både Ann-Christine och Johan var helt fantastiska, mycket kunniga och väldigt pedagogiska samt fyllde på med mycket bra bakgrundsbeskrivningar. Jag är mycket, mycket nöjd med kursen!

Loredana, Jurist

Klicka här för program

Kursprogram

08:30 - 09:00
Registrering, kaffe och smörgåst
09:00 - 10:00
Översikt över lagstiftningen
 • Direktiv och förordning på nivå 1
 • Förordningar, direktiv och tekniska standarder på nivå II
 • Den svenska lagstiftningen
 • Riktlinjer (och Q&A)
10:00 - 10:15
Kaffepaus
10:15 - 12:00
Marknadens infrastruktur
 • Marknadsplatserna – RM, MTF, OTF, SI
 • Transparenskrav
 • Algoritmisk handel
 • TRS
 • Datarapporteringstjänster – ARM, APA, CTP
12:00 - 13:00
Lunch
13:00 - 15:15
Kundskydd
 • Tredjepartsersättningar (incitament)
 • Rådgivning – informationsinhämtning och dokumentationskrav
 • Kompetenskrav
 • Ersättningssystem
 • Produktstyrning
15:15 - 15:30
Kaffepaus
15:30 - 16:30
Governance och sanktioner
 • Krav på styrelse och ledning
 • Sanktioner mot företag och fysiska personer
16:30 - 17:00
Avslutning
Dölj program

Allmän information

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, frukost, lunch, kaffe och fika.

Kurstimmar

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället. Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan.

Avbokningsregler

Avbokning sker skriftligt senast 30 dagar innan kursstart för att inte bli återbetalningsskyldig. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas samt godkännas i god tid innan kursdagen. Om avbokning sker mellan 14 till 30 dagar före kursstart är beställaren återbetalningsskyldig och ska betala 50 % av kursavgiften. Vid senare avbokning inom 14 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till vjs@vjs.se.