MiFID II & MiFIR – nya regler på värdepappersmarknaden (Malmö)


Få en genomgång av de nya EU-reglerna på värdepappersmarknaden samt de planerade ändringar i Sveriges lagstiftning.

Kurstillfällen

Scandic Triangeln, Malmö

Pris

8 900 kr exkl. moms

Relaterade kurser

KURSBESKRIVNING

Kursen innebär en genomgång av de nya EU-reglerna på värdepappersmarknaden (MiFID II och MiFIR) samt den planerade lagstiftningen i Sverige (ändringarna i lagen om värdepappersmarknaden).
Syftet är att ge en praktiskt orienterad överblick av regelverket och belysa de områden där förändringarna får mest betydelse.

Några av kursens programpunkter:

  • Lagstiftningens struktur – hur hänger direktivet (MiFID II), förordningen (MiFIR) och nivå II-reglerna ihop och vad kommer att gälla i Sverige?
  • De nya reglernas påverkan på marknadens infrastruktur – nya marknadsplatser, nya krav på transparens före och efter handeln, rapporteringskrav och nya tjänster, övriga krav på marknadsaktörerna
  • De nya reglernas påverkan på kundskyddet – provisioner och provisionsförbud, kraven vid investeringsrådgivning, vem ska göra vad vid framtagandet av nya produkter?
  • Governance och sanktioner – kraven på styrelse och ledning och vad händer om man bryter mot reglerna?


Vänligen observera att detta kurstillfälle hålls i Malmö. Vill du gå kursen som hålls i Stockholm, klicka här.

FÖRELÄSARE

Compliance Officer Johan Lycke, Handelsbanken
Justitieråd Ann-Christine Lindeblad, Högsta domstolen


MÅLGRUPP

Kursen riktar sig till advokater, biträdande jurister, domare, compliance, bankjurister, samt övriga praktiskt verksamma jurister som kommer i kontakt med värdepappersmarknadens regelverk.

Klicka här för program

08.30-09.00 Registrering, kaffe och smörgås

09.00-10.00 Översikt över lagstiftningen

- Direktiv och förordning på nivå 1

- Förordningar, direktiv och tekniska standarder på nivå II

- Den svenska lagstiftningen

- Riktlinjer (och Q&A)

10.00-12.00 Marknadens infrastruktur

- Marknadsplatserna – RM, MTF, OTF, SI

- Transparenskrav

- Algoritmisk handel

- TRS

- Datarapporteringstjänster – ARM, APA, CTP

(12.00-13.00 Lunch)

13.00-15:30 Kundskydd

- Tredjepartsersättningar (incitament)

- Rådgivning – informationsinhämtning och dokumentationskrav

- Kompetenskrav

- Ersättningssystem

- Produktstyrning

15.30-16.30 Governance och sanktioner

– Krav på styrelse och ledning

- Sanktioner mot företag och fysiska personer

16.30-17.00 Avslutning

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar.  Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning.

Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan. 

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället.

 

Kontakt

Sandra Malmborg
vjs@vjs.se