Miljöhänsyn och sociala hänsyn i LOU


För att kunna ställa miljö och sociala krav i offentlig upphandling är det nödvändigt att veta hur sådana krav får ställas för att stå i överensstämmelse med det upphandlingsrättsliga regelverket.

Boka kurs

Kurstillfällen

-
Centrala Stockholm

Pris

8 900 kr exkl. moms

Relaterade kurser

KURSBESKRIVNING

Under dagen ges en grundlig redovisning av utvecklingen av miljö- och sociala krav i offentlig upphandling och hur rättsläget ser ut i dag. Den EU-rättsliga och svenska praxisen på området tillsammans med de nya bestämmelserna om miljö- och sociala krav i de lagar som ska träda i kraft våren 2016 behandlas. Kursen omfattar bestämmelserna i LOU, LUF och LUFS.

 

Program

08.30-09.00 Registrering, kaffe och smörgås


09.00-10.30 Framväxten av miljö och sociala hänsyn i EU
- Ursprungliga direktivtexten
- Lissabonfördraget
- Kommissionens tolkningsmeddelanden


Vilka krav när?
- Urvalskriterier
- Tekniska specifikationer
- Tilldelningskriterier
- Särskilda kontraktsvillkor


(10.30-11.00 Fikapaus)


11.00-12.00 Miljökrav
- Krav på närodlat
- Djurskyddskrav
- Krav på transporter
- Effekten av miljökrav?
- Övriga miljökrav


Sociala krav
- Obetalda skatter och sociala avgifter
- Onormalt låga anbud
- Reserverade kontrakt för vissa företag med social inriktning
- Företag som inte drivs i vinstsyfte
- Ett särskild system för välfärdstjänster?
- Andra sociala krav


(12.00-13.00 Lunch)


13.00-14.30 Arbetsrättsliga krav 
- Konkurrensverkets rapport
- Niclas Bruuns rapport
- Utstationeringsdirektivet
- Vitajobb-modellen
- Anställning av långtidsarbetslösa
- Krav på praktikplatser


(14.30-15.00 Fikapaus)


15.00-16.00 Arbetsrättsliga krav (forts.)
- Miljö- och sociala märken
- Krav på miljömärken
- Krav på sociala märken


16.00-16.30 Sammanfattande slutsatser & Nyheter
- Möjligheter och svårigheter med miljö- och sociala hänsyn
- Nya lagar 2016
- Pågående utredningar om offentlig upphandling
- Intressant rättspraxis på området 

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning.

 

Kontaktperson

Selcuk Ünlü
vjs@vjs.se

Boka kursen