Miljörätten i entreprenadförhållandet – samspelet mellan miljötillstånd, entreprenadkontrakt och upphandling


Miljörätten i entreprenadförhållandet behandlar de centrala reglerna inom miljölagstiftningen i sambandet mellan byggprocessen och miljötillståndet. Tidsplaneringen av tillståndsprocessen i förhållandet till projektplan och entreprenadkontrakt behandlas och belyses.

Kurstillfällen

Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

Pris

8 900 kr exkl. moms

Relaterade kurser

KURSBESKRIVNING

Allt fler arbeten fordrar tillstånd eller dispens enligt gällande miljölagstiftning innan de får och kan utföras. Miljöjuridiska överväganden och ställningstaganden blir därför ofta styrande för genomförandet av ett entreprenad- och anläggningsprojekt. Detta är en omständighet som många gånger glöms bort vid utformandet av upphandlingsföreskrifter och entreprenad-kontrakt.

Miljötillståndet är nästan alltid det tidsmässigt mest kritiska momentet i projekten samtidigt som miljöprocesserna kan få avgörande betydelse för projektets och de inblandade företagens ekonomi och goodwill. Det är inte ovanligt att glapp uppstår mellan gällande tillståndskrav och kraven i upphandlingen respektive entreprenadkontraktet. Är det då, trots långdragna tillståndsprocesser, överhuvudtaget möjligt att säkerställa att entreprenadarbetena färdigställs i tid?


Kursen kommer att behandla bl.a. följande programpunkter:

 • Tidsåtgången samt strategiska val i tillståndsprocessen
 • Hur miljökraven kan regleras i entreprenadkontraktets olika delar
 • De grundläggande upphandlingsrättsliga reglerna
 • De krav som får och kan ställas i samband med en upphandling

 

FÖRELÄSARE

Advokat Hampus Ek, Foyen Advokatfirma
Advokat Pia Pehrson, Foyen Advokatfirma
Advokat Eva Westberg Persson, Foyen Advokatfirma
Advokat Mikael Westin, Foyen Advokatfirma

 

Målgrupp

Jurister, tekniska konsulter, entreprenörer och ansvariga inom bygg- och anläggningsprojekt, konsulter som arbetar med upphandlingar och entreprenadkontrakt samt andra som kommer i kontakt med entreprenad- och miljöjuridiska frågeställningar.

  

Klicka här för program

08.30 - 09.00 Registrering, kaffe och smörgås


09.00 - 12.00 Under förmiddagens program behandlas:

 • Introduktion grundläggande miljörätt
 • Presentation grundscenario (case)
 • Förstudien
  - Förstudien utifrån miljörättsliga frågor
  - Genomgång vilka tillstånd som krävs i ett infrastrukturprojekt, tidsaspekter och risker med tillståndsprövning
  - Kommentar utifrån entreprenadrättsliga frågor
 • Upphandling
  - Upphandling utifrån miljörättsliga frågor
  - Introduktion grundläggande entreprenadrätt
  - Upphandling utifrån entreprenadrättsliga frågor


(12.00 - 13.00 Lunch)


13.00-16.30 Under eftermiddagens program behandlas:

 • Upphandling utifrån entreprenadrättsliga frågor (forts)
  - Vilka miljökrav kan Du ställa i en offentlig upphandling?
 • Utförande av entreprenaden 
  Tre problemvarianter:
  1. Hinder p.g.a. arkeologi, markförorening, misslyckade erosionsskydd
  2. Entreprenören följer inte sina åtaganden
  3. Markägarkonflikt
  - Efter färdigställandet
  Markföroreningar i efterhand, påverkan på Natura 2000-område mm
  Preskription av miljörättsligt ansvar?
  Försäkringsmöjligheter?

Frågeställningarna bedöms ur ett miljörättsligt och entreprenadrättsligt perspektiv

16.30 - Sammanfattning och kursen avslutas

 

 

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning.

Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan. 

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället.

 

Kontakt

vjs@vjs.se