Miljörättsdagen 2017


Dagen genomförs nu för 16:e gången i ordningen och innehåller flera parallella seminarier som samtliga är inriktade på nyheter och aktuella frågor inom miljörättens område.

Boka kurs

Kurstillfällen

Centrala Stockholm

Pris

7 900 kr exkl. moms

Relaterade kurser

KURSBESKRIVNING

Miljörättsdagen är ett kunskaps- och nyhetsforum som riktar sig till miljöjurister, advokater, domare, åklagare, miljöhandläggare, bolagsjurister och andra som arbetar med miljörättsliga frågeställningar. Dagen genomförs nu för 16:e gången i ordningen och innehåller över 10 seminarier som samtliga är inriktade på nyheter och aktuella frågor inom miljörättens område.

Dagen inleds med en gemensam inledning där nyheter och trender samt senaste lagstiftningsnyheterna inom miljörättens område redovisas. Därefter genomförs parallella seminarier. Deltagaren väljer då det seminarium som passar honom eller henne bäst och kan därför utforma sitt personliga program efter eget önskemål och intresseriktning.

Klara programpunkter för 2017 års konferens:

  • Nyheter och trender inom miljörätten med Professor Jan Darpö från Uppsala Universitet
  • Aktuellt från Miljö- och energidepartementet med Susanne Gerland jurist på Miljö och energidepartementets rättssekretariat
  • Ändringar i Plan- och Bygglagen med Advokat Pia Pehrsson vid Foyen Advokatbyrå
  • De allmänna hänsynsreglerna – Slutsatser från Naturvårdsverkets projekt avseende vägledning om reglerna med Naturvårdsverket
  • Avgöranden från Mark- och miljööverdomstolen med hovrättsråden Åsa Marklund Andersson och Malin Wik
  • Nytt 6 kap Miljöbalken
  • Vattenförvaltning och ny lagstiftning kring vattenverksamhet
  • Miljötillsynsutredningens betänkande


Se fullständigt program i fliken nedan. 


Klara föreläsare:

Professor Jan Darpö, Uppsala universitet
Hovrättsråd Malin Wik, Mark- och miljööverdomstolen
Vattenvårdsdirektör Joakim Kruse
Hovrättsråd Åsa Marklund, Mark- och miljööverdomstolen, Svea Hovrätt
Advokat Pia Pehrsson, Foyen Advokatbyrå
Jurist Susanne Gerland, Miljö och energidepartementets rättssekretariat 

Program

09.00- 09.30 Registrering, kaffe och smörgås

09.30-10.00 Nyheter och trender
Jan Darpö

10.00-10.30 Aktuellt från Miljö- och energidepartementet 
Susanne Gerland

10.30-11.00 Kaffe

11.00-12.30 Rättsutveckling inom vattenverksamhet:
Anna Josefsson, Joakim Kruse, Industrirepresentant, Panelsamtal med moderator Jan Darpö

12.30-13.30 Lunch

13.30-14.20 Valbara pass 1:

A1: Ändringar i PBL, Pia Pehrson
A2: Miljötillsynsutredningens betänkande, Cecilia Ångström
A3: Nytt 6 kap. MB, Anna Berglund

14.30-15.20 Valbara pass 2: 

B1: Artskydd i skogen, Maria Forsberg, lektor i miljörätt
B2: De allmänna hänsynsreglerna - slutsatser från verkets projekt avseende vägledning om reglerna, Naturvårdsverket
B3: Kompletteras senare

15.20-15.40 Kaffe

15.40-16.30 Valbara pass 3:

C1: Avgörande från Mark- och miljööverdomstolen, Åsa Markund
C2: Miljöbrottsligheten i Sverige 2017, Miljöåklagare Kristina Falk Strand
C3: När gammalt ansvar blir som nytt - frågor om rättsäkerhet och Polluter Pays Principle, Anders Linnerborg

16.30 - Mingel med vin och wraps

Kursavgiften inkluderar elektronisk kursdokumentation, lunch, kaffe och efterföljande mingel.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning.

 

Kontaktperson

Sandra Malmborg
vjs@vjs.se

Schema