Miljörättsdagen 2017


Dagen genomförs nu för 16:e gången i ordningen och innehåller flera parallella seminarier som samtliga är inriktade på nyheter och aktuella frågor inom miljörättens område.

Kurstillfällen

Sheraton Stockholm

Pris

7 900 kr exkl. moms

Relaterade kurser

Nyhet! 

Nu breddar vi programmet och presenterar ytterligare tre valbara pass.

Se fullständigt program nedan.KURSBESKRIVNING

Miljörättsdagen är ett kunskaps- och nyhetsforum som riktar sig till miljöjurister, advokater, domare, åklagare, miljöhandläggare, bolagsjurister och andra som arbetar med miljörättsliga frågeställningar. Dagen genomförs nu för 16:e gången i ordningen och innehåller över 10 seminarier som samtliga är inriktade på nyheter och aktuella frågor inom miljörättens område.

Dagen inleds med en gemensam inledning där nyheter och trender samt senaste lagstiftningsnyheterna inom miljörättens område redovisas. Nytt för i år bland de gemensamma passen är ett längre panelsamtal om vattenverksamhet, modererat av Jan Darpö. Därefter genomförs parallella seminarier. Deltagaren väljer då det seminarium som passar honom eller henne bäst och kan därför utforma sitt personliga program efter eget önskemål och intresseriktning.

Några av nyhetsdagens programpunkter: 

  • Nyheter och trender inom miljörätten med Professor Jan Darpö från Uppsala Universitet
  • Aktuellt från Miljö- och energidepartementet med Susanne Gerland jurist på Miljö och energidepartementets rättssekretariat
  • Panelsamtal: Rättsutvecklingen inom vattenverksamhet, modererat av Jan Darpö
  • Ändringar i Plan- och Bygglagen med Advokat Pia Pehrsson vid Foyen Advokatbyrå
  • De allmänna hänsynsreglerna – Slutsatser från Naturvårdsverkets projekt avseende vägledning om reglerna med Naturvårdsverket
  • Återvinning av avfall i anläggningsarbeten med Björn Hellman och Mårten Bengtsson
  • Avgöranden från Mark- och miljööverdomstolen med hovrättsråden Åsa Marklund Andersson och Malin Wik
  • Nya regler om miljöbedömningar
  • Miljötillsynsutredningens betänkande


Se fullständigt program i fliken nedan. 


Klara föreläsare:

Jan Darpö, Prof. Uppsala universitet
Pia Pehrsson, Adv. Foyen Advokatbyrå
Anders Linnerborg, Adv. Setterwalls
Joakim Kruse, Vattenvårdsdirektör för Bottenhavets vattendistrik
Anna Josefsson, Miljö- och energidepartementet
Anna Berglund, Miljö- och energidepartementet
Cecilia Ångström, Utredningssekreterare, Miljötillsynsutredningen
Maria Forsberg, lektor i miljörätt, Uppsala universitet
Malin Wik, Hovrättsråd, Mark- och miljööverdomstolen
Susanne Gerland, Jurist, Miljö och energidepartementets rättssekretariat
Åsa Marklund Andersson, Hovrättsråd, Mark- och miljööverdomstolen
Malin Gustafsson, Fortum
Torunn Hofset, Naturvårdsverket
Jenny Jonsson, Naturvårdsverket
Linn Åkesson, Naturvårdsverket
Björn Hellman, Åberg & Co
Jessica Cederberg Wodmar, JCW Hållbar Kommunikation AB
Helena Eckerrot Flodin, Åklagarmyndigheten
Aino Pietilä, Åklagarmyndigheten


Klicka här för program

09.00- 09.30 Registrering, kaffe och smörgås

09.30-10.00 Nyheter och trender
Jan Darpö

10.00-10.30 Aktuellt från Miljö- och energidepartementet 
Susanne Gerland

10.30-11.00 Kaffe

11.00-12.30 Rättsutveckling inom vattenverksamhet:
Anna Josefsson, Joakim Kruse, Malin Gustafsson, Panelsamtal med moderator Jan Darpö

12.30-13.30 Lunch

13.30-14.20 Valbara pass 1:

A1: Ändringar i PBL, Pia Pehrson
A2: Miljötillsynsutredningens betänkande, Cecilia Ångström
A3: Nya regler om miljöbedömningar. MB, Anna Berglund
A4: EU:s kriterier för hormonstörande ämnen, Elsa Rosén

14.30-15.20 Valbara pass 2: 

B1: Artskydd i skogen, Maria Forsberg, professor
B2: De allmänna hänsynsreglerna - slutsatser från verkets projekt avseende vägledning om reglerna, Naturvårdsverket
B3: Återvinning av avfall i anläggningsarbeten, Björn Hellman
B4: Ordval av betydelse, Jessica Cederberg Wodmar

15.20-15.40 Kaffe

15.40-16.30 Valbara pass 3:

C1: Avgörande från Mark- och miljööverdomstolen, Malin Wik och Åsa Marklund Andersson
C2: Miljöbrottsligheten i Sverige 2017, Åklagare Helena Eckerrot Flodin och kammaråklagare, Aino Pietilä 
C3: När gammalt ansvar blir som nytt - frågor om rättsäkerhet och Polluter Pays Principle, Anders Linnerborg och Tove Skärblom

16.30 - Mingel med vin och wraps

Kursavgiften inkluderar elektronisk kursdokumentation, lunch, kaffe och efterföljande mingel.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning.

Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postaddress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postaddress, vänligen ange detta i meddelanderutan.

 

Kontakt

Sandra Malmborg
vjs@vjs.se