Miljörättsdagen 2018

Dagen genomförs nu för 17:e gången i ordningen och innehåller flera parallella seminarier som samtliga är inriktade på nyheter och aktuella frågor inom miljörättens område.

Kursbeskrivning

Miljörättsdagen är ett kunskaps- och nyhetsforum som riktar sig till miljöjurister, advokater, domare, åklagare, miljöhandläggare, bolagsjurister och andra som arbetar med miljörättsliga frågeställningar. Dagen genomförs nu för 17:e gången i ordningen och innehåller över 10 seminarier som samtliga är inriktade på nyheter och aktuella frågor inom miljörättens område.

Dagen inleds med en gemensam inledning där nyheter och trender samt senaste lagstiftningsnyheterna inom miljörättens område redovisas. Därefter genomförs parallella seminarier. Deltagaren väljer då det seminarium som passar hen bäst och kan därför utforma sitt personliga program efter eget önskemål och intresseriktning.

Moderator

Jan Darpö, Prof. Uppsala universitet

Fler föreläsare tillkommer 

Klicka här för program

Kursprogram

09.00 - 09.30
Registrering, kaffe och smörgås
09.30 - 10.15
Nyheter och trender
10:15 - 11:00
Aktuellt från Miljö- och energidepartementet
11:00 - 11:20
Kaffe
Valbara pass 1:
11:20 - 12:10

A1: De nya detaljplanereglerna i PBL, Pia Pehrson
A2: Pass kompletteras senare
A3: Naturskydd och dispenser, Charlotta Zetterberg
A4: Pass kompletteras senare

12:15 - 13:15
Lunch
13:15 - 14:45
Fördjupning eller Panelsamtal | Pass kompletteras senare
14:45 -15:10
Kaffe
15:10 - 16:00
Valbara pass 2:

B1: Pass kompletteras senare
B2: Återvinning, Linn Åkesson
B3: Pass kompletteras senare
B4: Miljöstraffrättslig praxis, Åsa Marklund Andersson

16:00 - 16:10
Paus
16:10 - 17:00
Valbara pass 3:

C1: Upphandling och hållbarhetskrav, Mathias Sylwan
C2: Pass kompletteras senare
C3: Praxis från Mark och miljööverdomstolen, Malin Wik

17:00 - 19:00
Mingel med vin och wraps

Kursavgiften inkluderar elektronisk kursdokumentation, lunch, kaffe och efterföljande mingel.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning.

Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postaddress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postaddress, vänligen ange detta i meddelanderutan.