Miljörättsdagen 2018

Nyhetsdagen genomförs nu för 17:e gången i ordningen och innehåller flera parallella seminarier som samtliga är inriktade på nyheter och aktuella frågor inom miljörättens område.

Nyhetsdag  |  7 kurstimmar  | Juridiska experter

Kursbeskrivning

Varmt välkommen till den årliga nyhetsdagen Miljörättsdagen 2018!

Miljörättsdagen är ett kunskaps- och nyhetsforum som riktar sig till miljöjurister, advokater, domare, åklagare, miljöhandläggare, bolagsjurister och andra som arbetar med miljörättsliga frågeställningar. Dagen genomförs nu för 17:e gången i ordningen och innehåller över 10 seminarier som samtliga är inriktade på nyheter och aktuella frågor inom miljörättens område.

Dagen inleds med en gemensam inledning där nyheter och trender samt senaste lagstiftningsnyheterna inom miljörättens område redovisas. Därefter genomförs parallella seminarier. Deltagaren väljer själv det seminarium som passar bäst och kan därför utforma sitt personliga program efter eget önskemål och intresseriktning.

Moderator

Jan Darpö är professor i miljörätt vid Juridiska fakulteten på Uppsala universitet.

Övriga föreläsare

Susanne Gerland, Ämnesråd, Gruppchef, Rättssekretariatet Miljö- och energidepartementet
Pia Pehrson, Advokat och delägare, Foyen Advokatfirma
Charlotta Zetterberg, Professor i miljörätt, forskare och lärare, Uppsala Universitet
Linn Åkesson, Departementssekreterare, Rättssekretariatet, Miljö- och energidepartementet
Åsa Marklund Andersson, Hovrättsråd, Mark- och miljööverdomstolen
Mathias Sylvan, Upphandlingsjurist
Malin Wik, Hovrättsråd, Mark- och miljööverdomstolen
Jenny Liökel, Verksjurist, Havs- och vattenmyndigheten
Elin Celik, Utredare, Havs- och vattenmyndigheten
Caroline Perlström, Advokat och Senior Associate, Mannheimer Swartling
Elsa Rosén, Jurist, Juridiska sekretariatet, Kemikalieinspektionen
Christophe Kellner, Jurist, Juridiska sekretariatet Kemikalieinspektionen
Christer Borg, Ordförande och Generalsekreterare, Älvräddarna
Magnus Nilsson, Miljökonsult, Magnus Nilsson Produktion
Emma Sjöberg, Jurist, Naturvårdsverket
Åsa Wisén, Handläggare, Naturvårdsverket

Panelsamtal

Jan Darpö (moderator), professor i miljörätt, Uppsala universitet.
Lena Odeberg, Naturvårdsverket & Annika Nilsson Energimyndigheten
Annika Nilsson, Energimyndigheten
Agneta Wieslander, Legal advisor, Vattenfall
Daniel Bengtsson, fågelskyddssekreterare, KBA-databasen, Sveriges Ornitologiska Förening (SOF)/BirdLife Sverige
Peter Ardö, Chefsrådman, Mark- och miljödomstolen i Växjö

Plats

Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

Vad andra säger om tidigare år

Bra tillfälle att få en ordentlig uppdatering av senaste nytt i miljörätten. Roligt med den blandning av miljövetare och jurister som deltar.

Anna-Lena,

Bra föreläsare!

Jenny

Jag tycker det var en mycket bra mix av ämnen på årets miljörättsdag, många intressanta spår.

Madeleine

Klicka här för program

Kursprogram

09.00 - 09.30
Registrering, kaffe och smörgås
09.30 - 10.15
Nyheter och trender med Jan Darpö
10:15 - 11:00
Aktuellt från Miljö- och energidepartementet med Susanne Gerland
11:00 - 11:20
Kaffepaus
Valbara pass 1:
11:20 - 12:10

A1: Nya detaljplanereglerna i PBL med Pia Pehrson
A2: Kostnadseffektiva vägar att nå miljömålet i skogen med Magnus Nilsson
A3: Naturskydd och dispenser med Charlotta Zetterberg
A4: Undersökning och bedömning av betydande miljöpåverkan inom ramen för den specifika miljöbedömningen med Emma Sjöberg och Åsa Wisén

12:15 - 13:15
Lunch
Fördjupning/Panelsamtal - Vindkraft
13:15 - 14:45
  • Utbyggnaden av vindkraft i Sverige – utvecklingen, möjligheterna och hindren. 
  • Representanter från näringen, myndigheterna och miljöorganisationerna ger sin syn på Sveriges väg mot en fossilfri elproduktion.
  • Presentationer och efterföljande diskussion.

Jan Darpö, Agneta Wieslander, Lena Odeberg, Peter Ardö, Daniel Bengtsson och Annika Nilsson

14:45 -15:10
Kaffepaus
Valbara pass 2:
15:10 - 16:00

B1: Havsplanering med Jenny Liökel och Elin Celik
B2: Återvinning med Linn Åkesson
B3: EU-aktuellt på kemikaliekontrollens område med Elsa Rosén och Christopher Kellner
B4: Miljöstraffrättslig praxis med Åsa Marklund Andersson

16:00 - 16:10
Bensträckare
Valbara pass 3:
16:10 - 17:00

C1: Upphandling och hållbarhetskrav med Mathias Sylwan
C2: Ny lagstiftning för vattenkraften med Christer Borg
C3: Aktuell rättspraxis från Mark och miljööverdomstolen med Malin Wik
C4: Fem år med IED med Caroline Perlström

17:00 - 19:00
Mingel med vin, wraps, godis och snacks
Dölj program

Allmän information

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, frukost, lunch, kaffe och fika samt efterföljande mingel.

Kurstimmar

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället. Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan.

Avbokningsregler

Avbokning sker skriftligt senast 30 dagar innan kursstart för att inte bli återbetalningsskyldig. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas samt godkännas i god tid innan kursdagen. Om avbokning sker mellan 14 till 30 dagar före kursstart är beställaren återbetalningsskyldig och ska betala 50 % av kursavgiften. Vid senare avbokning inom 14 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till vjs@vjs.se.