Miljörättsdagen 2018

Nyhetsdagen genomförs nu för 17:e gången i ordningen och innehåller flera parallella seminarier som samtliga är inriktade på nyheter och aktuella frågor inom miljörättens område.

Kursbeskrivning

Varmt välkommen till den årliga nyhetsdagen Miljörättsdagen 2018!

Miljörättsdagen är ett kunskaps- och nyhetsforum som riktar sig till miljöjurister, advokater, domare, åklagare, miljöhandläggare, bolagsjurister och andra som arbetar med miljörättsliga frågeställningar. Dagen genomförs nu för 17:e gången i ordningen och innehåller över 10 seminarier som samtliga är inriktade på nyheter och aktuella frågor inom miljörättens område.

Dagen inleds med en gemensam inledning där nyheter och trender samt senaste lagstiftningsnyheterna inom miljörättens område redovisas. Därefter genomförs parallella seminarier. Deltagaren väljer själv det seminarium som passar personen bäst och kan därför utforma sitt personliga program efter eget önskemål och intresseriktning.

Moderator

Jan Darpö är professor i miljörätt vid Juridiska fakulteten på Uppsala universitet.

Övriga föreläsare

Susanne Gerland, Ämnesråd, Gruppchef, Rättssekretariatet Miljö- och energidepartementet
Pia Pehrson, Advokat och delägare, Foyen Advokatfirma
Charlotta Zetterberg, Professor i miljörätt, forskare och lärare, Uppsala Universitet
Linn Åkesson, Departementssekreterare, Rättssekretariatet, Miljö- och energidepartementet
Åsa Marklund Andersson, Hovrättsråd, Mark- och miljööverdomstolen
Mathias Sylvan, Upphandlingsjurist
Malin Wik, Hovrättsråd, Mark- och miljööverdomstolen
Jenny Liökel, Verksjurist, Havs- och vattenmyndigheten
Caroline Perlström, Advokat och Senior Associate, Mannheimer Swartling
Kemikalieinspektionen - Föreläsare tillkommer
Naturvårdsverket - Föreläsare tillkommer

Vad andra säger om tidigare år

Bra tillfälle att få en ordentlig uppdatering av senaste nytt i miljörätten. Roligt med den blandning av miljövetare och jurister som deltar.

Anna-Lena,

Bra föreläsare!

Jenny

Jag tycker det var en mycket bra mix av ämnen på årets miljörättsdag, många intressanta spår.

Madeleine

Klicka här för program

Kursprogram

09.00 - 09.30
Registrering, kaffe och smörgås
09.30 - 10.15
Nyheter och trender med Jan Darpö
10:15 - 11:00
Aktuellt från Miljö- och energidepartementet med Susanne Gerland
11:00 - 11:20
Kaffepaus
Valbara pass 1:
11:20 - 12:10

A1: De nya detaljplanereglerna i PBL med Pia Pehrson
A2: Pass kompletteras senare
A3: Naturskydd och dispenser med Charlotta Zetterberg
A4: Ämne kompletteras inom kort med Naturvårdsverket

12:15 - 13:15
Lunch
Fördjupning eller Panelsamtal - Vindkraft
13:15 - 14:45

Utbyggnaden av vindkraft i Sverige – utvecklingen, möjligheterna och hindren.

Representanter från näringen, myndigheterna och miljöorganisationerna ger sin syn på Sveriges väg mot en fossilfri elproduktion.

Presentationer och efterföljande diskussion.

14:45 -15:10
Kaffepaus
15:10 - 16:00
Valbara pass 2:

B1: Havsplanering med Jenny Liökel samt kollega
B2: Återvinning med Linn Åkesson
B3: Ämne kommer inom kort med Kemikalieinspektionen
B4: Miljöstraffrättslig praxis med Åsa Marklund Andersson

16:00 - 16:10
Bensträckare
16:10 - 17:00
Valbara pass 3:

C1: Upphandling och hållbarhetskrav med Mathias Sylwan
C2: Deltagarnas val
C3: Aktuell rättspraxis från Mark och miljööverdomstolen med Malin Wik
C4: Fem år med IED – intressanta rättsfall och spännande frågor med Caroline Perlström

17:00 - 19:00
Mingel med vin och wraps

Allmän information

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, frukost, lunch, kaffe och fika samt efterföljande mingel.

Kurstimmar

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället. Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan.