Miljörättsdagen 2019

Nyhetsdagen genomförs nu för 18:e gången i ordningen och innehåller flera parallella seminarier som samtliga är inriktade på nyheter och aktuella frågor inom miljörättens område. Varmt välkommen!

5 november  |  7 kurstimmar  |  Stockholm

Sommarerbjudande | 20% på all juridisk fortbildning

Ange kampanjkod: SOMMAR20

Miljörätt

Kursbeskrivning

Varmt välkommen till Miljörättsdagen 2019!

I 18 år har experter och yrkesverksamma inom miljörätt samlats på detta populära kunskaps- och nyhetsforum för att uppdateras om det senaste inom miljörätten, men även för att byta erfarenheter och knyta värdefulla kontakter med andra deltagare.

Dagen inleds med ett gemensamt pass där nyheter och trender samt senaste lagstiftningsnyheterna inom miljörättens område redovisas. Därefter genomförs parallella seminarier. Du som deltagare väljer själv det seminarium som passar bäst och kan därför utforma ditt personliga program efter eget önskemål och intresseriktning. Du kan välja mellan över 10 seminarier som samtliga är inriktade på nyheter och aktuella frågor inom miljörättens område.


Målgrupp

Miljörättsdagen riktar sig till bland annat miljöjurister, advokater, domare, åklagare, miljöhandläggare, bolagsjurister och andra som arbetar med miljörättsliga frågeställningar. 


Föreläsare

Jan Darpö (MODERATOR), Professor i miljörätt vid Juridiska fakulteten på Uppsala universitet
Susanne Gerland, Ämnesråd och gruppchef, Energi- och miljödepartementet
Joakim Kruse, Miljörättsjuristen Joakim Kruse jobbar även som vattenvårdsdirektör vid Vattenmyndigheten Bottenhavet
Christina Olsen Lundh, Rådman Mark- och miljödomstolen, Vänersborgs tingsrätt
Maria Pettersson, Luleå Tekniska Högskola
Lars Bäckström, Luleå Tekniska Högskola
Krister Mild, Biolog på Naturvårdsverket
Torunn Hofset, Jurist, Miljöskyddsenheten
Magnus Nilsson, Konsult Magnus Nilsson Produktion
Pia Pehrson, Advokat och delägare Foyen Advokatfirma
Susanne Classon, Kansliråd, Miljödepartementet
Malin Wik, Rådman, Mark- och miljödomstolen, Nacka tingsrätt
Åsa Marklund Andersson, Rådman, Mark- och miljödomstolen, Nacka tingsrätt
Tove Andersson, Delägare och advokat Setterwalls advokatbyrå
Monica Daoson, Rådman vid mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt
Peter Ardö, Chefsrådman, Mark- och miljödomstolen i Växjö

Plats

Centralt i Stockholm, 09:30 - 17:00 (registrering 09:00 och mingel från 17:00).

Vad andra säger

Bra tillfälle att få en ordentlig uppdatering av senaste nytt i miljörätten. Roligt med den blandning av miljövetare och jurister som deltar.

Anna-Lena

Jag tycker det var en mycket bra mix av ämnen på årets miljörättsdag, många intressanta spår

Madeleine

Klicka här för program

Kursprogram

09:00 - 09:30
Registrering, kaffe och smörgås
09:30 - 10:15
Nyheter och trender
Jan Darpö
10:15 - 11:00

Aktuellt från Miljö- och energidepartementet
Susanne Gerland

11:00 - 11:20
Kaffe och frukt
11:20 - 12:10

Välj ett spår:
  • A1: Tillståndsprövning av gruvor - en onödigt krånglig process eller ett sätt att beakta alla(s) intressen?

   Det hävdas, bland annat från näringsdepartementet, att tillståndsprövningen av gruvor i Sverige går alltför långsamt; att det är en krånglig och (alltför) omfattande process som motverkar investeringar och hindrar utveckling. Andra menar att tillstånd att leta efter och bearbeta mineral ges alltför lättvindigt och att miljöprövningen spelar en obetydlig roll i sammanhanget.  Vi undersöker hur det förhåller sig med detta genom en analys av lagstiftning och rättspraxis på området.
   Maria Pettersson och Lars Bäckström

  • A2: Miljörättslig praxis från Mark- och miljööverdomstolen

   - De viktigaste avgörandena på miljöbalkens område under perioden oktober 2018-oktober 2019
   Malin Wik och Åsa Marklund Andersson

  • A3: Ämne och föreläsare kommer inom kort.

  • A4 (KOMMUNSPÅR): Avfallslagstiftningen - vad hände?

   Sedan miljöbalkens ikraftträdande för 20 år sedan, där tanken var att allt skulle bli enklare med den gemensamma EU-definitionen av avfall, har fortsatt lagstiftning och rättstillämpning knappast infriat den förhoppningen. Vi tampas fortfarande med grundläggande frågor om vad som är avfall och vem som ska ansvara för olika sorters hantering. Under passet lyfts centrala frågor om avfallsregleringen varvat med praxis och pågående arbete mer lagändringar.  
   Tove Andersson

12:15 - 13:15
LUNCH
13:15 - 14:45

Den nya vattenförvaltningen – ett panelsamtal
Jan Darpö, Christina Olsen Lundh och Joakim Kruse.
Fler talare kommer inom kort.

14:45 - 15:10
Eftermiddagskaffe
15:10 - 16:00

Välj ett spår:
 • B1: En effektivare miljöprövning – förslag och tankar kring processen i mark- och miljödomstolarna
  - Ena dagen stor industriprövning nästa dag en altan – är detta ett effektivt resursutnyttjande av mark- och miljödomstolen?
  - Tar miljöprövningen verkligen lång tid och vad är det i så fall som tar tid?
  - Mark- och miljödomstolarnas vanligaste våtmark- kompletteringsträsket
  Monica Daoson, Peter Ardö och Jan Darpö

 • B2: Så ändrar EU:s nya klimatlagstiftning spelplanen
  - Tuffare (och krångligare) regler för utsläppshandeln.
  - Landskapets inlagring och utsläpp av koldioxid börjar regleras.
  - Går Sveriges klimatpolitik i takt med EU:s?
  Magnus Nilsson

 • B3: Ämne och föreläsare kommer inom kort.

 • B4 (KOMMUNSPÅR): Strandskyddet - en allt svårare nöt att knäcka vid exploatering och detaljplaner - spännande exempel
  - Exempel på hur strandskyddet blir allt viktigare att beakta vid exploatering.
  - MÖD har exempelvis upphävt detaljplaner då det inte visats att strandskyddet verkligen respekteras och att andra alternativ till lokalisering inte finns eller är orimliga att genomföra.
  Pia Pehrson
16:10 - 17:00

Välj ett spår:
 • C1: Ämne kommer inom kort.
  Susanne Carlsson

 • C2: Artskyddsbedömningar i miljöprövningar - Ett ekologiskt perspektiv
  - Bedömning av bevarandestatus -- skillnader vid störning respektive habitatförlust.

  - Kumulativ påverkan och gradvis förändring -- "De små stegens tyrranni".
  - Hur känsliga är arter egentligen för omgivningspåverkan? Vad blir skillnaden i ett artskyddsperspektiv om påverkan sker på arten eller dess livsmiljö?
  Krister Mild och Torunn Hofset

 • C3 (KOMMUNSPÅR): Ämne och föreläsare kommer inom kort.
17:00 - 19:00
MINGEL
Dölj program

Allmän information

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch, fika samt efterföljande mingel.

Kurstimmar

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 
7 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Fakturan sänds till den faktureringsmailadress som vi har på ditt kundkort alternativt via Svefaktura om en sådan koppling är gjord sedan tidigare. Om du deltar från ett bolag som inte tidigare angett en faktureringsmailadress eller bildat en koppling med oss sänds fakturan till dig som kursdeltagare, om inget annat anges av dig.

Avbokningsregler

Avbokning sker skriftligt senast 30 dagar innan kursstart för att inte bli återbetalningsskyldig. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas samt godkännas i god tid innan kursdagen. Om avbokning sker mellan 14 till 30 dagar före kursstart är beställaren återbetalningsskyldig och ska betala 50 % av kursavgiften. Vid senare avbokning inom 14 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till vjs@vjs.se.