Musikens avtal- artist- och förlagsavtalen i praktiken


Media och underhållningsbranschen – avtalen och parterna

Boka kurs

Kurstillfällen

Centralt i Stockholm

Pris

4 900 kr exkl. moms

Relaterade kurser

KURSBESKRIVNING

Intresset för avtal inom media och underhållning har varit stort de senare åren bl.a. som ett resultat branschens påverkan av nya digitala aktörer och distributionsmodeller. Avtalens syfte och innehåll förutsätter i många fall kunskaper såväl om den befintliga miljön som speciella juridiska kunskaper. Avtalen är ofta standardiserad och sedvänjan/praxis har traditionellt spelat en stor roll inom området. Skiftet från fysisk till digital distribution har dock öppnat för nya affärsmodeller och avtalsupplägg.

Syftet med denna halvdagskurs är att ge en övergripande bild av området med en redovisning av de inom branschen aktuella avtalen och avtalsparterna. Fördjupningar sker dessutom inom specifika och aktuella områden där det ofta uppstår praktiska problem och konflikter.

 

FÖRELÄSARE

Advokat Staffan Boström, Bird & Bird Advokatbyrå.
Staffan har lång erfarenhet av avtalsfrågor inom media- och underhållningsbranschen.

 

MÅlgrupp

Musikens avtal riktar sig till advokater, jurister, domare samt till olika branschföreträdare och andra rådgivare inom branschen m.fl.

 

Klicka här för program

13.00-14.10 - Föreläsning

15.00-15.15 - Fika

14.30-17.00 Föreläsning

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 4 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning.

 

Kontakt

Sandra Malmborg
vjs@vjs.se

Boka kursen