Musikens avtal

Media och underhållningsbranschen – avtalen och parterna

Kursbeskrivning

Intresset för avtal inom media och underhållning har varit stort de senare åren bl.a. som ett resultat från branschens påverkan av nya digitala aktörer och distributionsmodeller. Avtalens syfte och innehåll förutsätter i många fall kunskaper om både den befintliga miljön samt speciella juridiska kunskaper. Avtalen är ofta standardiserad och sedvänjan/praxis har traditionellt spelat en stor roll inom området. Skiftet från fysisk till digital distribution har dock öppnat för nya affärsmodeller och avtalsupplägg.

Syftet med denna halvdagskurs är att ge en övergripande bild av området med en redovisning av de inom branschen, aktuella avtalen och avtalsparterna. Fördjupningar sker dessutom inom specifika och aktuella områden där det ofta uppstår praktiska problem och konflikter.

Föreläsare

Staffan Boström, advokat vid Bird & Bird Advokatbyrå. Staffan har lång erfarenhet av avtalsfrågor inom medie- och underhållningsbranschen.

Målgrupp

Kursen riktar sig till advokater, jurister, domare samt till olika branschföreträdare och andra rådgivare inom branschen med flera som arbetar med frågor inom musik-, artist- och förlagsavtalen.

Klicka här för program

Kursprogram

13:00 - 14:30
Föreläsning
15:00 - 15:15
Fika
14:30 - 17:00
Föreläsning

Allmän information

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe, smörgås och fika.

Kurstimmar

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 4 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället. Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan.