Nätverksträffar för GDPR-ansvariga

Nätverksträffarnas ambition är att löpande uppdatera om rättsutveckling kopplat till det nya regelverket och utbyta erfarenheter om gemensamma utmaningar och best practice-lösningar.

Kursbeskrivning

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) tillämpades den 25 maj 2018. Förordningen innebär stora utmaningar för den som behandlar personuppgifter. Nätverksträffarnas ambition är att löpande uppdatera om rättsutveckling kopplat till det nya regelverket och utbyta erfarenheter om gemensamma utmaningar och best practice-lösningar.

Under fyra tillfällen träffas en mindre grupp om max 25 personer tillsammans med moderatorn för en nätverksträff med inriktning på GDPR. Nätverksträffarna hålls efter lunch i Stockholm och det första tillfället avslutas med en gemensam middag.

Under det första tillfället kommer moderatorn hålla i föreläsningarna och under de tre andra tillfällena bokas det in aktuella gästföreläsare. Vid varje tillfälle inleder moderatorn träffen med senaste nytt inom GDPR. Det finns stort utrymme för diskussion och erfarenhetsutbyte.

Har du missat ett datum? Ingen fara - det går bra att delta vid nästa nätverksträff.

KURSEN BEHANDLAR BLAND ANNAT FÖLJANDE PROGRAMPUNKTER

 • 4 träffar under året: 5 juni, 27 september, 29 november och prel. februari 2019
 • Möjlighet att önska vilka ämnen som ska behandlas
 • Grupp om max 25 personer
 • 4 timmar per gång 13.00-17.00
 • Gemensam middag vid första tillfället
 • Moderator och föreläsare Daniel Westman
  3 gästföreläsare
 • Eventuellt kursmaterial

Moderator

Daniel Westman är specialiserad på IT- och medierätt. Han arbetar bl.a. med dataskydd, upphovsrätt, yttrandefrihet och ansvar på nätet, offentlighetsprincipen samt IT-avtal. Han är verksam som fristående rådgivare och som doktorand i rättsinformatik. Han har varit expert i flera statliga utredningar, bl.a. Dataskyddsutredningen.

Gästföreläsare

Martin Brinnen, Senior Specialist, Advokatfirman Kahn Pedersen
Maria Holmström Mellberg, Rådgivare och vice ordförande, Forum för dataskydd
Caroline Olstedt Carlström, advokat, Cirio och ordförande, Forum för dataskydd

Målgrupp

Nätverksträffarna vänder sig till ansvariga för dataskyddsfrågor i organisationer som vill ha matnyttig information och för de som vill träffa andra i samma position samt utbyta erfarenheter.

Plats

Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

Erfarenhet

Du ska ha gått kursen ”Den nya dataskyddsförordningen” eller ha motsvarande erfarenheter dataskyddslagstiftningens grunder.

Klicka här för program

Kursprogram

Träff 1: 5/6
13.00-17.00

Moderator och föreläsare: Daniel Westman
Gästföreläsare: Martin Brinnen

 • Nyhetsuppdatering om viktiga domar, vägledningar m.m.
 • Diskussion om det praktiska förberedelsearbetet
17:30 -
Trerättersmiddag
Träff 2: 27/9
13.00-17.00

Moderator och föreläsare: Daniel Westman
Gästföreläsare: Maria Holmström Mellberg

 • Nyhetsuppdatering, webbplatser och annonsnätverk
 • Tillsyn och dataskyddsanalyser
 • Praktiskt dataskyddsarbete
 • DPO-rollen och registerförteckningsskyldigheten
Träff 3: 29/11
13.00-17.00

Moderator och föreläsare Daniel Westman

Träff 4: 6/2-2019
13.00-17.00

Moderator och föreläsare: Daniel Westman
Gästföreläsare: Caroline Olstedt Carlström

 • överföring till tredje land
Dölj program

Allmän information

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe, fika samt en trerättersmiddag under första kurstillfället.

Kurstimmar

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 16 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället. Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan.

Avbokningsregler

Avbokning sker skriftligt senast 30 dagar innan kursstart för att inte bli återbetalningsskyldig. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas samt godkännas i god tid innan kursdagen. Om avbokning sker mellan 14 till 30 dagar före kursstart är beställaren återbetalningsskyldig och ska betala 50 % av kursavgiften. Vid senare avbokning inom 14 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till vjs@vjs.se.