Nätverksträffar för GDPR-ansvariga


Dataskyddsförordningen (GDPR) börjar tillämpas den 25 maj. Förordningen innebär stora utmaningar för den som behandlar personuppgifter. Nätverksträffarnas ambition är att löpande uppdatera om rättsutveckling kopplat till det nya regelverket och utbyta erfarenheter om gemensamma utmaningar och best practice-lösningar.

Boka kurs

Kurstillfällen

Centralt i Stockholm

Pris

19 900 kr exkl. moms

Relaterade kurser

KURSBESKRIVNING

Dataskyddsförordningen (GDPR) börjar tillämpas den 25 maj. Förordningen innebär stora utmaningar för den som behandlar personuppgifter. Nätverksträffarnas ambition är att löpande uppdatera om rättsutveckling kopplat till det nya regelverket och utbyta erfarenheter om gemensamma utmaningar och best practice-lösningar.

Under fyra tillfällen träffas en mindre grupp om 20-25 personer tillsammans med moderator för en nätverksträff med inriktning på GDPR. Nätverksträffarna hålls efter lunch i Stockholm. Det första tillfället avslutas med en gemensam middag.

Under det första tillfället kommer moderatorn hålla i föreläsningarna och under de tre andra tillfällena bokas det in aktuella gästföreläsare. Vid varje tillfälle inleder moderatorn träffen med senaste nytt inom GDPR. Det finns stort utrymme för diskussion och erfarenhetsutbyte.

  • 4 träffar under året: 28 april, 5 juni, september (bestäms vid första tillfället) och november (bestäms vid första tillfället).
  • Möjlighet att önska vilka ämnen som ska behandlas.       
  • Grupp om 20-25 personer.
  • 4 timmar per gång 13.00-17.00.
  • Gemensam middag vid första tillfället.
  • Moderator och föreläsare Daniel Westman.
  • 3 gästföreläsare.
  • Eventuellt kursmaterial.


Föreläsare

Moderator/föreläsare:
Daniel Westman
 är specialiserad på IT- och medierätt. Han arbetar bl.a. med dataskydd, upphovsrätt, yttrandefrihet och ansvar på nätet, offentlighetsprincipen samt IT-avtal. Han är verksam som fristående rådgivare och som doktorand i rättsinformatik. Han har varit expert i flera statliga utredningar, bl.a. Dataskyddsutredningen.


Gästföreläsare:
jur. kand. Martin Brinnen är juridisk rådgivare inom området dataskydd. Martin har lång erfarenhet av dataskyddsfrågor från sitt arbete på Datainspektionen där han har arbetat med bl.a. tillsyn, inspektioner, rättsprocesser samt utbildning och föreläsningsverksamhet.

Ytterligare gästföreläsare tillkommer.


MÅLGRUPP

Ansvariga för dataskyddsfrågor i organisationer som vill ha matnyttig information, träffa andra i samma position samt utbyta erfarenheter.

Erfarenhet:
Du ska ha gått kursen ”Den nya dataskyddsförordningen” eller ha motsvarande erfarenheter dataskyddslagstiftningens grunder.

 

PROGRAM


Träff 1, 26/4 klockan 13.00-17.00

Moderator och föreläsare: Daniel Westman
Nyhetsuppdatering om viktiga domar, vägledningar m.m., diskussion om det praktiska förberedelsearbetet
17.30 Trerättersmiddag

Träff 2, den 5/6 klockan 13.00-17.00
Moderator och föreläsare: Daniel Westman
Gästföreläsare: Martin Brinnen, bl.a. om tillsyn och dataskyddsanalyser


Träff 3, september klockan 13.00-17.00
Moderator och föreläsare: Daniel Westman
Gästföreläsare:

Träff 4, november klockan 13.00-17.00
Moderator och föreläsare Daniel Westman
Gästföreläsare:

 

Klicka här för program

Kursavgiften inkluderar dokumentation samt måltider i enlighet med programmet.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 16 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning. 

Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan. 

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället.

Kontakt

Sandra Malmborg
vjs@vjs.se

Boka kursen