Nya förvaltningslagen 2018

Kursen ger en praktiskt orienterad överblick av förvaltningslagen och går igenom relevanta förarbeten och rättspraxis. Fokus läggs även på de frågor som har störst praktisk betydelse.

Kursbeskrivning

Kursen innebär en genomgång av den nya förvaltningslagen (2017:900) som trädde i kraft den 1 juli 2018, särskilt ur ett praktiskt tillämparperspektiv.

Kursen kommer fokusera på en genomgång av rättsläget generellt vad gäller de vanligast förekommande förvaltningsrättsliga frågeställningarna, med särskild inriktning på de områden där den nya förvaltningslagen innebär förtydliganden och förändringar.

Syftet är att ge en praktiskt orienterad överblick av regelverket och relevanta förarbeten och rättspraxis samt att fokusera på de frågor som har störst praktisk betydelse.

Kursen behandlar bland annat följande programpunkter

 • Förvaltningslagens historik, systematik och tillämpningsområde, särskilt i förhållande till den speciella förvaltningsrätten
 • Grundläggande principer och god förvaltning; serviceskyldighet m.m.
 • Allmänt om ärendehandläggning; tolkning och översättning, jäv m.m.
 • Initiering av ärende
 • Ärendeberedning; kommunicering, muntlig handläggning, utredningsansvar m.m.
 • Särskilt om försenad handläggning
 • Beslut; motivering m.m.
 • Besluts verkställighet; även inhibition m.m.
  Rättelse och ändring
 • Överklagande; överklagbarhet, klagorätt, överklagandetid m.m.
 • Förvaltningsbesluts rättskraft

Föreläsare

Jesper Blomberg är rådman vid Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen samt medförfattare av bl.a. plan- och bygglagen i Karnov och Lexino

Pontus Gunnarsson är advokat och partner på MAQS advokatbyrå i Malmö. Han har arbetat med juridisk rådgivning sedan 2002; både som advokat samt inom den kommunala sfären

Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till jurister och övriga berörda tjänstemän inom statlig och kommunal förvaltning men också till t.ex. advokater, biträdande jurister, domare samt övriga praktiskt verksamma som kommer i kontakt med förvaltningsrättsliga frågeställningar.

Klicka här för program

Kursprogram

08:30 - 09:00
Registrering, kaffe och smörgås
09:00 - 09:30
Förvaltningslagens historik, systematik och tillämpningsområde
09:30 - 10:00
Grundläggande principer och god förvaltning
10:00 - 11:00
Allmänt om ärendehandläggning
11:00 - 12:00
Initiering av ärende och ärendeberedning
12:00 - 13:00
Lunch
13:00 - 14:00
Forts. ärendeberedning; även försenad handläggning
14:00 - 14:45
Beslut och verkställighet
14:45 - 15:30
Rättelse och ändring
15:30 - 16:45
Överklagande och rättskraft
16:45 - 17:00
Uppsummering och avslutning
Dölj program

Allmän information

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, frukost, lunch, kaffe och fika.

Kurstimmar

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället. Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan.

Avbokningsregler

Avbokning sker skriftligt senast 30 dagar innan kursstart för att inte bli återbetalningsskyldig. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas samt godkännas i god tid innan kursdagen. Om avbokning sker mellan 14 till 30 dagar före kursstart är beställaren återbetalningsskyldig och ska betala 50 % av kursavgiften. Vid senare avbokning inom 14 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till vjs@vjs.se.