Nya förvaltningslagen 2018


Syftet är att ge en praktiskt orienterad överblick av regelverket och relevanta förarbeten och rättspraxis samt att fokusera på de frågor som har störst praktisk betydelse.

Boka kurs

Kurstillfällen

Centralt i Stockholm

Pris

7 900 kr exkl. moms

Relaterade kurser

KURSBESKRIVNING

Kursen innebär en genomgång av den nya förvaltningslagen (2017:900) som träder i kraft den 1 juli 2018, särskilt ur ett praktiskt tillämparperspektiv.

Kursen kommer att fokusera på en genomgång av rättsläget generellt vad gäller de vanligast förekommande förvaltningsrättsliga frågeställningarna, med särskild inriktning på de områden där den nya förvaltningslagen innebär förtydliganden och förändringar.

Syftet är att ge en praktiskt orienterad överblick av regelverket och relevanta förarbeten och rättspraxis samt att fokusera på de frågor som har störst praktisk betydelse.

Kursen behandlar bl.a. följande programpunkter:

 • Förvaltningslagens historik, systematik och tillämpningsområde, särskilt i förhållande till den speciella förvaltningsrätten
 • Grundläggande principer och god förvaltning; serviceskyldighet m.m.
 • Allmänt om ärendehandläggning; tolkning och översättning, jäv m.m.
 • Initiering av ärende
 • Ärendeberedning; kommunicering, muntlig handläggning, utredningsansvar m.m.
 • Särskilt om försenad handläggning
 • Beslut; motivering m.m.
 • Besluts verkställighet; även inhibition m.m.
 • Rättelse och ändring
 • Överklagande; överklagbarhet, klagorätt, överklagandetid m.m.
 • Förvaltningsbesluts rättskraft


föreläsare

Jesper Blomberg, rådman.
Pontus Gunnarsson, advokat.

MÅLGRUPP

Kursen riktar sig i första hand till jurister och övriga berörda tjänstemän inom statlig och kommunal förvaltning men också till t.ex. advokater, biträdande jurister, domare samt övriga praktiskt verksamma som kommer i kontakt med förvaltningsrättsliga frågeställningar.

 

Klicka här för program

08.30-09.00
Registrering, kaffe och smörgås

09.00-09.30
Förvaltningslagens historik, systematik och tillämpningsområde

09.30-10.00
Grundläggande principer och god förvaltning

10.00-11.00
Allmänt om ärendehandläggning

11.00-12.00
Initiering av ärende och ärendeberedning

12.00-13.00
Lunch

13.00-14.00
Forts. ärendeberedning; även försenad handläggning

14-00-14.45
Beslut och verkställighet

14.45-15.30
Rättelse och ändring

15.30-16.45
Överklagande och rättskraft

16.45-17.00
Uppsummering och avslutning

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.


Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning.

Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan. 

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället.

Kontakt

vjs@vjs.se

Boka kursen