Nya förvaltningslagen 2018

Syftet är att ge en praktiskt orienterad överblick av regelverket och relevanta förarbeten och rättspraxis samt att fokusera på de frågor som har störst praktisk betydelse.

Kursbeskrivning

Kursen innebär en genomgång av den nya förvaltningslagen (2017:900) som träder i kraft den 1 juli 2018, särskilt ur ett praktiskt tillämparperspektiv.

Kursen kommer att fokusera på en genomgång av rättsläget generellt vad gäller de vanligast förekommande förvaltningsrättsliga frågeställningarna, med särskild inriktning på de områden där den nya förvaltningslagen innebär förtydliganden och förändringar.

Syftet är att ge en praktiskt orienterad överblick av regelverket och relevanta förarbeten och rättspraxis samt att fokusera på de frågor som har störst praktisk betydelse.

Kursen behandlar bland annat följande programpunkter

 • Förvaltningslagens historik, systematik och tillämpningsområde, särskilt i förhållande till den speciella förvaltningsrätten
 • Grundläggande principer och god förvaltning; serviceskyldighet m.m.
 • Allmänt om ärendehandläggning; tolkning och översättning, jäv m.m.
 • Initiering av ärende
 • Ärendeberedning; kommunicering, muntlig handläggning, utredningsansvar m.m.
 • Särskilt om försenad handläggning
 • Beslut; motivering m.m.
 • Besluts verkställighet; även inhibition m.m.
  Rättelse och ändring
 • Överklagande; överklagbarhet, klagorätt, överklagandetid m.m.
 • Förvaltningsbesluts rättskraft

Föreläsare

Jesper Blomberg, rådman.
Pontus Gunnarsson, advokat.

Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till jurister och övriga berörda tjänstemän inom statlig och kommunal förvaltning men också till t.ex. advokater, biträdande jurister, domare samt övriga praktiskt verksamma som kommer i kontakt med förvaltningsrättsliga frågeställningar.

Klicka här för program

Kursprogram

08:30 - 09:00
Registrering, kaffe och smörgås
09:00 - 09:30
Förvaltningslagens historik, systematik och tillämpningsområde
09:30 - 10:00
Grundläggande principer och god förvaltning
10:00 - 11:00
Allmänt om ärendehandläggning
11:00 - 12:00
Initiering av ärende och ärendeberedning
12:00 - 13:00
Lunch
13:00 - 14:00
Forts. ärendeberedning; även försenad handläggning
14:00 - 14:45
Beslut och verkställighet
14:45 - 15:30
Rättelse och ändring
15:30 - 16:45
Överklagande och rättskraft
16:45 - 17:00
Uppsummering och avslutning

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.


Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning.

Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan. 

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället.