Överprövning av offentlig upphandling

Syftet med kursen är att redovisa överprövningsprocessen i upphandlingsmål i förvaltningsdomstolarna och att jämföra den med bestämmelserna i LOU/LUF och förvaltningsprocesslagen.

Kursbeskrivning

Bestämmelserna om rättsmedel i offentlig upphandling härstammar från EU-direktiv och har införlivats i 20 kapitlet i LOU och LUF. Under dagen redovisas förutom bestämmelserna om rättsmedel i LOU och LUF även de särskilda processuella regler för upphandlingsmål som har utvecklats rättspraxis. Här avses frågor avseende bl.a. talerätt, processramen samt bevisbörda och beviskrav. Under dagen behandlas vidare skadestånd i anledning av en utförd offentlig upphandling. 

Genomgången präglas av en praktikers perspektiv med lärdomar och erfarenhet från processer i samtliga instanser, inklusive Högsta förvaltningsdomstolen och Högsta domstolen.

Kursen behandlar bland annat följande programpunkter

  • Partsställning och processram i överprövningsprocessen
  • LOU:s rättsmedel – överprövning, skadestånd m.m.
  • Överprövningsbara beslut, talerätt och avtalsspärr
  • Bevisfrågor
  • Skadestånd
  • Nyheter inom den offentliga upphandlingen

Föreläsare

Anna Ulfsdotter Forssell - advokat och delägare, Advokatfirman Delphi.
Martin Bogg - verksam på Advokatfirman Delphi.

Målgrupp

Domare i förvaltningsdomstolar, advokater och biträdande jurister, jurister på myndigheter och offentliga bolag och upphandlingschefer som vill utöka sin förståelse för och kunskap om förvaltningsprocessen i offentlig upphandling.

Klicka här för program

Kursprogram

08:30 - 09:00
Registrering, kaffe och smörgås
09:05 - 09:45
Ansökan om överprövning
09:45 - 10:30
Upphandlingsmål i FPL
10:30 - 10:45
Kaffe
10:45 - 12:00
Upphandlingsmål i FPL forts.
12:00 - 13:00
Lunch
13:00 - 14:45
Processen i kammarrätt och Högsta förvaltningsdomstolen
14:45 - 15:15
Kaffe
15:00 - 16:15
Skadestånd som rättsmedel (forts.)
16:30 - 17:00
Nyheter inom offentlig upphandling

Kursavgiften inkluderar dokumentation, frukost, lunch och kaffe. 

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning.

Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postaddress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postaddress, vänligen ange detta i meddelanderutan.