Penningtvätt 2018 - nyhetsdag


Under denna halvdag kommer deltagarna att få en fördjupad genomgång av lagstiftningen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Boka kurs

Kurstillfällen

Centralt i Stockholm

Pris

4 900 kr exkl. moms

Relaterade kurser

KURSBESKRIVNING


Detta är en halv dag som kommer att behandla bl.a. följande programpunkter:

  • Nyheter och pågående arbete avseende den svenska penningtvättslagstiftningen m.m. och FI:s föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 
  • Lägesrapport avseende EU:s m.fl. arbete inom området åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism; det "femte penningtvättsdirektivet" m.m.
  • EU:s m.fl. uppföljning av "Panama Papers" och "Paradis Papers"    
  • Selekterade rättsfall inom penningtvättsområdet 

 

FÖRELÄSARE

Jurist Thomas Grahn, Thomas Grahn AML Consulting 
Jurist Sara Ekstrand, Svenska Bankföreningen
Enhetschef Bo Lagerqvist, Bolagsverket

 

MÅLGRUPP

Verksamhetsutövare som omfattas av lagstiftningen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och andra företag m.fl. som kommer i kontakt med penningtvättsfrågor samt rådgivare till dessa.

 

PROGRAM

08.00 - 08.30 Registrering, kaffe och smörgås

08.30 - 12.30 Kurs

12.30 - 13.30 Gemensam lunch

 

Klicka här för program

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe, smörgås och lunch.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 4 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning.

Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan. 

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället. 

Kontakt

vjs@vjs.se

Boka kursen