Åtgärder mot penningtvätt - fördjupningskurs

Under kursen kommer deltagarna att få en fördjupad genomgång av lagstiftningen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

12 dec 2018 / 9 maj 2019  |  7 kurstimmar  |  Stockholm

Kursbeskrivning

Under kursen kommer deltagarna att få en fördjupad genomgång av lagstiftningen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism med fokus på bl.a. PEPs, verklig huvudmansfrågor och de åtgärder som ska vidtas för kundkännedom inom de olika nivåerna. Kursen fördjupar sig även i modus operandi för penningtvätt samt nya och förändrade trender och mönster.

Kursen behandlar bland annat följande programpunkter

  • Inledande översikt av regelverket
  • Fördjupad genomgång av modus operandi och förändrade trender och mönster som används för penningtvätt
  • Storbanksperspektivet- exempel på hur en storbank arbetar med åtgärder mot penningtvätt i praktiken
  • Fördjupad genomgång av bl.a. PEPs, verklig huvudmansfrågor, problemställningar och åtgärder mot penningtvätt utifrån de olika kundkännedomsnivåerna, övervakning och uppföljning
  • Fördjupad genomgång av rättsfall med bäring på penningtvättsområdet

Föreläsare

Thomas Grahn är jurist på Thomas Grahn AML Consulting och har lång erfarenhet inom området. Thomas har under årens lopp arbetat vid Finansinspektionen (FI), deltagit i det internationella arbetet inom FATF och EU m.m. och är sedan 2006 konsult med särskild inriktning på AML-området i Sverige och internationellt.

Jan Björkman jobbar som Group AML Officer på SEB Group Compliance och har lång erfarenhet inom AML-området och har tidigare arbetat vid bl.a. Finanspolisen. Han har en central funktion som Group AML Officer vid SEB Group Compliance.

Målgrupp

Kursen riktar sig till verksamhetsutövare som omfattas av lagstiftningen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och andra företag m.fl. som kommer i kontakt med penningtvättsfrågor samt rådgivare till dessa.

Plats

Centralt i Stockholm, 08:30 - 17:00

Klicka här för program

Kursprogram

08:30 - 09:00
Registrering, kaffe och smörgås
09:00 - 09:40
Inledning – penningtvättsbegreppet, aktuella regelverk mot penningtvätt nationellt och inom EU (Thomas Grahn)
09:40 - 10:05
Fördjupad genomgång av modus operandi rörande penningtvätt (Thomas Grahn)
10:05 - 10:30
Kaffe
10:30 - 11:00
Fördjupad genomgång av modus operandi - fortsättning (Thomas Grahn)
11:00 - 12:00
En svensk storbanks erfarenheter och exempel på metodik och tillämpning av penningtvättsregelverket hos SEB (Jan Björkman)
12:00 - 13:00
Lunch
13:00 - 15:00
Fördjupad genomgång av riskbedömning, åtgärder för kundkännedom och uppföljning med fokus på bl.a. kraven på åtgärder inom de olika kundkännedoms-nivåerna, hanteringen av PEPs och verklig huvudman, hög-risk tredje länder samt metodik för uppföljning och övervakning m.m. (Thomas Grahn, Jan Björkman)
15:00 - 15:25
Kaffe
15:25 - 16:00
Fördjupad genomgång forts.
16:00 - 16:55
Myndighetssanktioner och rättsfallsgenomgång avseende penningtvättsrelaterade mål(Thomas Grahn, Jan Björkman)
16:55 - 17:00
Kursen summeras och avslutas (Thomas Grahn)
Dölj program

Allmän information

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, frukost, lunch, kaffe och fika.

Kurstimmar

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället. Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan.

Avbokningsregler

Avbokning sker skriftligt senast 30 dagar innan kursstart för att inte bli återbetalningsskyldig. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas samt godkännas i god tid innan kursdagen. Om avbokning sker mellan 14 till 30 dagar före kursstart är beställaren återbetalningsskyldig och ska betala 50 % av kursavgiften. Vid senare avbokning inom 14 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till vjs@vjs.se.