Åtgärder mot penningtvätt - fördjupningskurs

Få en fördjupad genomgång av lagstiftningen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Varmt välkommen!

9 maj 2019 / 10 dec 2019  |  7 kurstimmar  |  Stockholm

Kursbeskrivning

Kursen inleds med en översikt av regelverket, som sedan fördjupar sig i lagstiftningen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Fokus läggs på bl.a. PEPs, verklig huvudmansfrågor och de åtgärder som ska vidtas för kundkännedom inom de olika nivåerna. 

Lyssna även till erfarenheter från en svensk storbank och ta del av exempel på metodik och tillämpning av penningtvättsregelverket.

Kursen ger en fördjupad genomgång av:

  • Modus operandi och förändrade trender och mönster som används för penningtvätt
  • PEPs, verklig huvudmansfrågor, problemställningar och åtgärder mot penningtvätt utifrån de olika kundkännedomsnivåerna, övervakning och uppföljning
  • Rättsfall med bäring på penningtvättsområdet
  • Storbanksperspektivet- exempel på hur en storbank arbetar med åtgärder mot penningtvätt i praktiken

Föreläsare

Thomas Grahn är jurist på Thomas Grahn AML Consulting och har lång erfarenhet inom området. Thomas har under årens lopp arbetat vid Finansinspektionen (FI), deltagit i det internationella arbetet inom FATF och EU m.m. och är sedan 2006 konsult med särskild inriktning på AML-området i Sverige och internationellt.

Jan Björkman jobbar som Group AML Officer på SEB Group Compliance och har lång erfarenhet inom AML-området och har tidigare arbetat vid bl.a. Finanspolisen. Han har en central funktion som Group AML Officer vid SEB Group Compliance.

Målgrupp

Kursen riktar sig till verksamhetsutövare som omfattas av lagstiftningen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och andra företag m.fl. som kommer i kontakt med penningtvättsfrågor samt rådgivare till dessa.

Plats

World Trade Center,  Klarabergsviadukten 70, Stockholm, Sal SYDNEY, 09:00 - 17:00 (registrering 08:30)

Klicka här för program

Kursprogram

08:30 - 09:00
Registrering, kaffe och smörgås
09:00 - 09:40
Inledning 
  • Penningtvättsbegreppet
  • Aktuella regelverk mot penningtvätt nationellt och inom EU
Thomas Grahn
09:40 - 10:05
Fördjupad genomgång av modus operandi rörande penningtvätt

Thomas Grahn

10:05 - 10:30
Kaffe
10:30 - 11:00
Fördjupad genomgång av modus operandi (fortsättning)

Thomas Grahn

11:00 - 12:00
En svensk storbanks erfarenheter
  • Exempel på metodik och tillämpning av penningtvättsregelverket hos SEB
Jan Björkman
12:00 - 13:00
Lunch
13:00 - 15:00
Fördjupad genomgång av riskbedömning, åtgärder för kundkännedom och uppföljning med fokus på bl.a:
  • Kraven på åtgärder inom de olika kundkännedoms-nivåerna
  • Hanteringen av PEPs och verklig huvudman
  • Hög-risk tredje länder samt metodik för uppföljning och övervakning m.m.
Thomas Grahn, Jan Björkman
15:00 - 15:25
Kaffe
15:25 - 16:00
Fördjupad genomgång (fortsättning)
16:00 - 16:55
Myndighetssanktioner och rättsfallsgenomgång avseende penningtvättsrelaterade mål

Thomas Grahn, Jan Björkman

16:55 - 17:00
Kursen summeras och avslutas

Thomas Grahn

Dölj program

Allmän information

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kurstimmar

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället. Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan.

Avbokningsregler

Avbokning sker skriftligt senast 30 dagar innan kursstart för att inte bli återbetalningsskyldig. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas samt godkännas i god tid innan kursdagen. Om avbokning sker mellan 14 till 30 dagar före kursstart är beställaren återbetalningsskyldig och ska betala 50 % av kursavgiften. Vid senare avbokning inom 14 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till vjs@vjs.se.