Åtgärder mot penningtvätt - fördjupningskurs

Få en fördjupad genomgång av lagstiftningen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Varmt välkommen!

9 maj 2019 / 10 dec 2019  |  7 kurstimmar  |  Stockholm

Sommarerbjudande | 20% på all juridisk fortbildning

Ange kampanjkod: SOMMAR20

Kursbeskrivning

Kursen inleds med en översikt av regelverket, som sedan fördjupar sig i lagstiftningen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Fokus läggs på bl.a. PEPs, verklig huvudmansfrågor och de åtgärder som ska vidtas för kundkännedom inom de olika nivåerna. 

Lyssna även till erfarenheter från en svensk storbank och ta del av exempel på metodik och tillämpning av penningtvättsregelverket.

Kursen ger en fördjupad genomgång av:

  • Modus operandi och förändrade trender och mönster som används för penningtvätt
  • PEPs, verklig huvudmansfrågor, problemställningar och åtgärder mot penningtvätt utifrån de olika kundkännedomsnivåerna, övervakning och uppföljning
  • Rättsfall med bäring på penningtvättsområdet
  • Storbanksperspektivet- exempel på hur en storbank arbetar med åtgärder mot penningtvätt i praktiken

Föreläsare

Thomas Grahn är jurist på Thomas Grahn AML Consulting och har lång erfarenhet inom området. Thomas har under årens lopp arbetat vid Finansinspektionen (FI), deltagit i det internationella arbetet inom FATF och EU m.m. och är sedan 2006 konsult med särskild inriktning på AML-området i Sverige och internationellt.

Jan Björkman jobbar som Group AML Officer på SEB Group Compliance och har lång erfarenhet inom AML-området och har tidigare arbetat vid bl.a. Finanspolisen. Han har en central funktion som Group AML Officer vid SEB Group Compliance.

Målgrupp

Kursen riktar sig till verksamhetsutövare som omfattas av lagstiftningen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och andra företag m.fl. som kommer i kontakt med penningtvättsfrågor samt rådgivare till dessa.

Plats

World Trade Center,  Klarabergsviadukten 70, Stockholm, Sal SYDNEY, 09:00 - 17:00 (registrering 08:30)

Klicka här för program

Kursprogram

08:30 - 09:00
Registrering, kaffe och smörgås
09:00 - 09:35
Inledning - Nyheter och aktuella regelverk mot penningtvätt nationellt och inom EU

Thomas Grahn

09:35 - 10:05
Fördjupad genomgång av modus operandi rörande penningtvätt, del 1

Thomas Grahn

10:05 - 10:30
Kaffepaus
10:30 - 11:30
  • Fördjupad genomgång av modus operandi, del 2
  • Hantering av kopplingar till EU:s  delegerade förordningar över s.k. hög-risk tredje länder samt lista över icke samarbetsvilliga skatteparadis och andra relevanta rankinglistor etc. inom penningtvättsområdet  

Thomas Grahn

11:30 - 12:00
Bedömningar och hantering av PEPs utifrån penningtvättsrisker m.m.
Thomas Grahn
12:00 - 13:00
Lunch
13:00 - 15:00
Genomgång av riskbedömning inkl. riskprofilering, verklig huvudman, åtgärder för kännedom och uppföljning med fokus på bl.a: 
  • Kraven på åtgärder inom de olika kundkännedoms-nivåerna
  • Hjälpmedel för kontroller och detektering m.m
  • Riskbaserad metodik för övervakning av affärsförbindelser och uppföljning
Thomas Grahn
15:00 - 15:25
Kaffe
15:25 - 16:25
En svensk storbanks erfarenheter och exempel på metodik och tillämpning av penningtvättsregelverket  

Jan Björkman

16:25 - 16:55
Rättsfallsgenomgång avseende penningtvättsrelaterade mål

Thomas Grahn, Jan Björkman

16:55 - 17:00
Kursen summeras och avslutas

Thomas Grahn

Dölj program

Allmän information

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kurstimmar

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället. Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan.

Avbokningsregler

Avbokning sker skriftligt senast 30 dagar innan kursstart för att inte bli återbetalningsskyldig. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas samt godkännas i god tid innan kursdagen. Om avbokning sker mellan 14 till 30 dagar före kursstart är beställaren återbetalningsskyldig och ska betala 50 % av kursavgiften. Vid senare avbokning inom 14 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till vjs@vjs.se.