Penningtvätt Nyhetsbevakning - Regelverken mot finansiell brottslighet

Välkommen till vår nyhetsserie i Penningtvätt med Martin Nordh där vi uppdaterar dig om rättsutvecklingen kopplat till regelverken. Du får best practice-lösningar inom rättsområdet samt tillfällen för erfarenhetsutbyte och diskussioner med branschkollegor.

Totalt 4 tillfällen |  Stockholm

Bank och Finans Affärsrätt Straffrätt

Beskrivning

Regelverken mot penningtvätt, terrorfinansiering och sanktionsbrott (finansiell brottslighet) på svensk och europerisk nivå ställer stora krav på företagens interna arbete med regelefterlevnad. Lagstiftning är stundtals komplicerad att omsätta i praktiken samtidigt som den är i ständig förändring på grund av utvecklingen i omvärlden. Du som arbetar med frågeställningar relaterade till finansiell brottslighet måste ständigt hålla dig uppdaterad om rättsutvecklingen på området.

Denna nyhetsserie uppdaterar dig regelbundet om rättsutvecklingen kopplat till regelverken och ger även tillfälle till erfarenhetsutbyte och diskussion om best practice-lösningar med branschkollegor.

Vid fyra tillfällen (ca varannan månad) träffas vi över frukost. Moderator Martin Nordh ger en nyhetsuppdatering och vid utvalda tillfällen startar en gästinledare diskussionen om det praktiska arbetet mot finansiell brottslighet. Nyhetsserien genomförs i samarbete med Acuminor, ett företag specialicerat på åtgärder mot finansiell brottslighet.

Nyhetsserien består av följande delmoment:

  • Nyhetsuppdatering
  • Uppföljning av nya viktiga tillsynsärenden, vägledningar, m.m.
  • Aktuella trender
  • Diskussion om det praktiska arbetet med penningtvättsregelverken

Föreläsare

Martin Nordh
CEO, Acuminor
Martin arbetade tidigare som Head of Risk Process Management i en av världens största banker, med global implementering av regelverken kring finansiell brottslighet. Han har en bakgrund som jurist, statsvetare och polis och har tidigare arbetat vid bland annat Polismyndigheten och Regeringskansliet.

Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till verksamma inom de branscher som omfattas av penningtvättsregelverken, men även riskkonsulter kan ha nytta av innehållet.

Plats

Centralt i Stockholm. Träffarna arrangeras centralt i Stockholm mellan maj och december 2020 med första träff den 26 maj 2020.

Klicka här för program

Kursprogram

Tillfälle 1: 26 maj
08:00 - 10:00

Nyhetsuppdatering om viktiga tillsynsärenden, vägledningar m.m., diskussion om det praktiska arbetet med penningtvättsregelverket.

Tillfälle 2: 25 augusti
08:00 - 10:00

Nyhetsuppdatering om viktiga tillsynsärenden, vägledningar m.m., diskussion om det praktiska arbetet med penningtvättsregelverket.

Tillfälle 3: 20 oktober
08:00 - 10:00

Nyhetsuppdatering om viktiga tillsynsärenden, vägledningar m.m., diskussion om det praktiska arbetet med penningtvättsregelverket.

Tillfälle 4: 8 december
08:00 - 10:00

Nyhetsuppdatering om viktiga tillsynsärenden, vägledningar m.m., diskussion om det praktiska arbetet med penningtvättsregelverket.

Dölj program


Allmän information

Sista anmälningsdag

Sista anmälningsdag är 14 dagar innan kurstillfället.

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås.

Kurstimmar

Kursen följer Advokatsamfundets riktlinjer avseende professionell fortbildning av advokater. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Fakturan sänds till den faktureringsmailadress som vi har på ditt kundkort alternativt via Svefaktura om en sådan koppling är gjord sedan tidigare. Om du deltar från ett bolag som inte tidigare angett en faktureringsmailadress eller bildat en koppling med oss sänds fakturan till dig som kursdeltagare, om inget annat anges av dig.

Avbokningsregler

Avbokning sker skriftligt senast 30 dagar innan kursstart för att inte bli återbetalningsskyldig. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas samt godkännas i god tid innan kursdagen. Om avbokning sker mellan 14 till 30 dagar före kursstart är beställaren återbetalningsskyldig och ska betala 50 % av kursavgiften. Vid senare avbokning inom 14 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till vjs@vjs.se.