Penningtvätt - praktisk tillämpning av lagen om åtgärder mot penningtvätt och nyheter i regelverket


Bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism har under senare tid blivit ett alltmer prioriterat område såväl nationellt som internationellt. Den gällande svenska regleringen bygger i huvudsak på EU:s tredje penningtvätts-direktiv som bl.a. innebär ett riskbaserat förhållningssätt och utbyggda regler för kundkännedom jämfört med tidigare.

Boka kurs

Kurstillfällen

-
Centrala Stockholm

Pris

9 900 kr exkl. moms

Relaterade kurser

KURSBESKRIVNING

I februari 2012 fastställde den ledande internationella standardsättaren Financial Action Task Force (FATF) 40 reviderade rekommendationer inom området åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Vissa delar av de reviderade rekommendationerna är nu inarbetade i EU:s fjärde penningtvättsdirektiv som EU-kommissionen lade fram i februari 2013.

Under kursen kommer deltagarna att få en djup inblick i de regelverk som gäller i penningtvättsfrågor. Det nya penningtvättsdirektivet kommer att behandlas samt nya och förändrade trender och mönster kommer att tas upp.


Kursen kommer att behandla bl.a. följande programpunkter:

  • De centrala delarna av regelverket
  • Nya/förändrade trender och mönster som används för penningtvätt
  • Hur penningtvättslagen tillämpas i praktiken
  • Vägledning för att bättre kunna hantera särskilda problemställningar på området
  • Genomgång av hur en riskbedömning kan utföras som grund för riskbaserad kundkännedomsprocess
  • Genomgång av aktuella rättsfall

 

Målgrupp

Yrkesutövare och företag som kommer i kontakt med penningtvättsfrågor samt rådgivare till dessa. Under senare år har lagen utvidgas till att även omfatta bolagsbildare, redovisningskonsulter och alla näringsidkare som bedriver kontanthandel i värdefulla föremål, betalningsinstitut, registrerade betalningsleverantörer, utgivare av e-pengar enligt den nya lagstiftningen 2011 om elektroniska pengar m.fl.

 

Program

08.30 - 09.00 Registrering, kaffe och smörgås


09.00 - 09.45 Regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism - nyheter och pågående förändringsarbete inom området m.m.
 
Thomas Grahn


09.45 - 10.05 Genomgång av centrala delar av regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, myndighetspraxis m.m.


(10.05 - 10.30 Kaffe)


10.30 - 12.00
Genomgång av centrala delar av regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, myndighetspraxis m.m. (forts.) 
Thomas Grahn


(12.00 - 13.00 Lunch)


13.00 - 15.00
En svensk storbanks erfarenheter och exempel på hur regelverket tillämpas m.m.
Jan Björkman


(15.00 - 15.25 Kaffe)


15.25 - 16.10
Ett riskbaserat förhållningssätt och kundkännedomsprocessen inkl. uppföljning - några konkreta exempel på tillvägagångssätt och praktisk hantering i verksamheten
Thomas Grahn, Jan Björkman


16.10 - 16.55
Workshop innefattande sanktioner, rättsfallsgenomgång och diskussion
Thomas Grahn, Jan Björkman


16.50 - 17.00
Kursen summeras och avslutas
Thomas Grahn

 

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning.

 

Kontaktperson

Sandra Malmborg
vjs@vjs.se
Anmäl dig till kursen 26/4 - 2017 Anmäl dig till kursen 6/9 - 2017 Anmäl dig till kursen 6/9 - 2017