Penningtvättslagen i praktiken

STREAMAS LIVE | Kursen ger dig inte bara en grundläggande kunskap om PTL (penningtvättslagen), utan också konkreta tips på hur du kan säkerställa effektiva åtgärder mot finansiell brottslighet. Välkommen!

27 april  |  6,5 kurstimmar  |  Stockholm

Lanseringserbjudande | Våren blir digital!

25% på vårens kurser (innan sommaren). Ange kod: vår25

20% på höstens kurser (efter sommaren till årsskiftet). Ange kod: höst20

LÄS MER HÄR

Kursbeskrivning

Regelverken mot penningtvätt och finansiering av terrorism är under ständig förändring. För att förstå hur dessa ska tillämpas i praktiken krävs en förståelse för deras bakgrund och vissa centrala begrepp.

En verksamhetsutövares arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism ställer inte bara höga krav på juridisk sakkunskap utan även på kunskap och kännedom om olika risker. 

I kursen kommer bakgrunden till de aktuella regelverken att diskuteras, följt av en genomgång av de centrala delarna av penningtvättslagen. Fokus ligger på att förklara det riskbaserade förhållningssättet och hur en verksamhetsutövare rent praktiskt kan gå tillväga för att förstå de risker för penningtvätt och finansiering av terrorism som kan finnas i dennes verksamhet. Vidare kommer kraven på kundkännedom att behandlas mer i detalj. Välkommen!

Det här lär du dig:

 • Du får en ökad förståelse kring vad det riskbaserade förhållningssättet är och hur det kan användas för att skapa effektiva åtgärder mot finansiell brottslighet.
 • Du uppdateras om det senaste inom penningtvättsregelverken.
 • Du får möjlighet att bidra med egna erfarenheter och höra på andras – diskussioner är en naturlig del av kursupplägget.
 • Du lär dig syftet med regelverken samt om aktuella svenska regelverk.
 • Du lär dig hur du använder resultaten från riskbedömningen för att skapa effektiva åtgärder mot finansiell brottslighet.
 • Du lär dig grundläggande kunskaper om vissa centrala begrepp.

Föreläsare

Martin Nordh
CEO, Acuminor
Martin arbetade tidigare som Head of Risk Process Management i en av världens största banker, med global implementering av regelverken kring finansiell brottslighet. Han har en bakgrund som jurist, statsvetare och polis och har tidigare arbetat vid bland annat Polismyndigheten och Regeringskansliet.

Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till verksamma inom de branscher som omfattas av penningtvättsregelverken, men även riskkonsulter kan ha nytta av innehållet. Kursen är tänkt som en översiktskurs med fokus på praktisk tillämpning av regelverken kring penningtvätt och finansiering av terrorism. Såväl personer med erfarenhet av arbete mot finansiell brottslighet som dem som är i början på sin yrkesbana kommer kunna ha nytta av kursen

Kursen utförs digitalt

Denna kurs kommer att utföras digitalt vilket ger dig mer flexibilitet samt möjlighet att välja var du kompetensutvecklas; på kontoret, i hemmet eller kanske till och med ute på landstället? Information om hur du kopplar upp dig skickas ut innan kurstillfället.

Klicka här för program

Kursprogram

08:30 - 09:00
Registrering, kaffe och smörgås
09:00 - 10:30
Introduktion
 • Bakgrund och syfte med regelverken
 • Vad är penningtvätt och finansiering av terrorism?
 • Aktuella svenska regelverk – en översikt
10:30 - 10:45
Kaffepaus
10:45 - 12:00
Från hot till risk – konsten att göra en bra riskbedömning
 • Ett riskbaserat förhållningssätt är grunden till allt
 • Konsten att göra en bra riskbedömning
12:00 - 13:00
Lunch
13:00 - 15:00
Från risk till effektiv kontroll
 • Produktbegränsningar, utbildning, skydd av anställda m.m.
 • Kundkännedom
 • Kontroll och rapportering av transaktioner
15:00 - 15:15
Kaffepaus
15:15 - 16:30
 • Behandling av personuppgifter
 • Tid för övriga diskussioner
16:30
Kursen avslutas
Dölj program


Allmän information

Sista anmälningsdag

Sista anmälningsdag är 14 dagar innan kurstillfället.

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kurstimmar

Kursen följer Advokatsamfundets riktlinjer avseende professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Fakturan sänds till den faktureringsmailadress som vi har på ditt kundkort alternativt via Svefaktura om en sådan koppling är gjord sedan tidigare. Om du deltar från ett bolag som inte tidigare angett en faktureringsmailadress eller bildat en koppling med oss sänds fakturan till dig som kursdeltagare, om inget annat anges av dig.

Avbokningsregler

Avbokning sker skriftligt senast 30 dagar innan kursstart för att inte bli återbetalningsskyldig. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas samt godkännas i god tid innan kursdagen. Om avbokning sker mellan 14 till 30 dagar före kursstart är beställaren återbetalningsskyldig och ska betala 50 % av kursavgiften. Vid senare avbokning inom 14 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till vjs@vjs.se.