Pensionsstiftelser 2019

Välkommen till vår årliga nyhetsdag om pensionsstiftelser. Här får du diskutera och nätverka med juridiska experter och andra branschkollegor samt uppdateras om det senaste inom området.

17 oktober  |  7 kurstimmar  |  Stockholm

Associationsrätt

Beskrivning

Styrelseledamöter och suppleanter i pensionsstiftelser tillträder oftast sina poster med liten eller ingen kunskap om tryggande av pensionsutfästelser och pensionsstiftelser. Svenska Pensionsstiftelsers Förening (SPFA) och VJS bjuder tillsammans in till denna nyhetsdag som syftar till att ge dig som deltagare nödvändiga juridiska kunskaper för arbetet i pensionsstiftelser. 

Nyhetsdagen behandlar bland annat:

 • Arbetsgivares tryggande av pensionsåtaganden i pensionsstiftelse
 • Relevanta lagregler för pensionsstiftelser
 • Styrelseledamöters ansvar
 • Förvaltning av tillgångar
 • Placeringar för pensionsstiftelser

Föreläsare

Annette Tiljander, Styrelseordförande SPFA, styrelseordförande Systembolaget AB:s pensionsstiftelse
Magnus Dahlgren, Advokat, styrelseordförande Familjeföretagens pensionsstiftelse
Anna Wedin, Jurist och projektledare för det regelprojekt där FI tar fram föreskrifter för pensionsstiftelserna maa IORP 2, Finansinspektionen
Hans Benndorf, Ordförande, Telia Pensionsstiftelse
Carl Barnekow, Vd Coin Investment Management Group AB
Gustav Karner, Vd, Apoteket AB:s pensionsstiftelse
Mattias Grahn, Director Head of Saab Pension Fund, Saab Pensionsstiftelse


Målgrupp

Nyhetsdagen riktar sig i första hand till nya styrelseledamöter och suppleanter i pensionsstiftelser, men även till ledamöter som vill uppdatera sina kunskaper samt till dem som arbetar med tryggandefrågor av arbetsgivares pensionsåtaganden.

Rabatter

Medlemmar i SPFA erhåller viss mängdrabatt på kursavgiften:
1 deltagare – fullt pris
2 eller fler deltagare – 20% rabatt på alla deltagare

Plats

Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm, 09:00 - 17:00 med mingel och tilltugg efteråt (registrering 08:30)

Vad andra säger

Bra information med utmärkta exempel från verkligheten. Ovanlig bra att hålla samtliga tider! Bra med flera korta pauser och att det fanns dricka, frukt osv

Thomas

Mycket positiv upplevelse. Intressanta presentationer med både grundlig och detaljerad beskrivning av pensionsstiftelsers syfte och arbetsuppgifter

Oskar

Bra översikt om de olika regelverken och samtidigt intressanta diskussioner från olika typer av inriktningar för placeringar i olika företag

Elisabeth

Klicka här för program

Kursprogram

08:30 - 09:00
Samling, registrering samt frukostbuffé med kaffe
09:00 - 09:15

Inledning

Anette Tiljander

09:15 - 10:00
Pensionsstiftelse – tryggandeform och regelverk inkl. kaffepaus
 • Pension och tryggandeformer
 • Bildande av pensionsstiftelse
 • Styrelsens sammansättning
 • Nya regler enligt tjänstepensionsdirektivet
 • Nya regler enligt aktieägardirektivet
 • Kapitalförvaltning
 • Skatter som påverkar pensionskostnaderna
 • Gottgörelse
 • Likvidation och byte av tryggandeform

Annette Tiljander och Magnus Dahlgren

10:00 - 10:15
Kaffepaus
10:15 - 11:00
Pensionsstiftelse – tryggandeform och regelverk (forts.)
11:00 - 11:15
Bensträckare
11:15 - 12:00
Pensionsstiftelse – tryggandeform och regelverk (forts.)
12:00 - 13:00
Lunch
13:00 - 13:30
Tillsyn av pensionsstiftelser, Finansinspektionen
 • FIs tillsyn
 • Placeringsriktlinjer
 • Ledningsprövning
 • Nya föreskrifter enligt tjänstepensionsdirektivet
 • Samverkan med Länsstyrelsen

Anna Wedin

13:30 - 14:00
Exempel 1 pensionsstiftelser

Apoteket AB:s pensionsstiftelse
 • Mål/mandat
 • Governance struktur
 • Hur vi förvaltar stiftelsekapitalet

Gustav Karner

14:00 - 14:15
Bensträckare
14:15 - 14:45
Kapitalförvaltning och placeringstillgångar
 • Investeringsfilosofi
 • Syfte & mål med kapitalförvaltningen
 • Riskmodeller
 • Placeringstillgångar
 • Portföljkonstruktion

Carl Barnekow

14:45 - 15:00
Kaffepaus
15:00 - 15:45
Styrelsearbete
 • Styrelsens uppdrag
 • Krav på styrelseledamöter 
 • Arbetsplanering och utbildning
 • Kapitalförvaltning
 • Val av förvaltare
 • Avtal, outsourcing
 • Hantering av olika risker

Hans Benndorf

15:45 - 16:00
Bensträckare
16:00 - 16:45
Exempel 2 pensionsstiftelser

Saab pensionsstiftelse 
 • Uppdragets karaktär
 • Mål
 • Organisation
 • Portföljstruktur och mandat
  - Rapportering och uppföljning                                                  

Mattias Grahn

16:45
Avslutning och mingel med tilltugg
Dölj program

Allmän information

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, smörgås, kaffe, lunch och mingel.

Kurstimmar

Kursen följer Advokatsamfundets riktlinjer avseende professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Fakturan sänds till den faktureringsmailadress som vi har på ditt kundkort alternativt via Svefaktura om en sådan koppling är gjord sedan tidigare. Om du deltar från ett bolag som inte tidigare angett en faktureringsmailadress eller bildat en koppling med oss sänds fakturan till dig som kursdeltagare, om inget annat anges av dig.

Avbokningsregler

Avbokning sker skriftligt senast 30 dagar innan kursstart för att inte bli återbetalningsskyldig. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas samt godkännas i god tid innan kursdagen. Om avbokning sker mellan 14 till 30 dagar före kursstart är beställaren återbetalningsskyldig och ska betala 50 % av kursavgiften. Vid senare avbokning inom 14 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till vjs@vjs.se.