Personuppgiftslagen (PUL) för offentliga sektorn


Kursen innehåller en grundlig genomgång av gällande rätt och syftar till att belysa ämnet från ett teoretiskt och praktiskt perspektiv. Ett större fokus kommer att läggas på frågeställningar som kan vara aktuella för dem som har till uppgift att tillämpa personuppgiftslagen inom den offentliga sektorn.

Boka kurs

Kurstillfällen

-
Centrala Stockholm

Pris

8 900 kr exkl. moms

Relaterade kurser

KURSBESKRIVNING

Den aktuella lagstiftningen har visat sig vara krånglig och svårtillgänglig. Trots domstolspraxis och annan vägledning som tillkommit har lagen ständigt varit föremål för diskussion. Vi ägnar förmiddagen åt en genomgång av lagen och den praxis som tillkommit. Eftermiddagen inleds med en genomgång av hur man inom den offentliga sektorn bör arbeta med personuppgiftslagen i praktiken.


Kursen kommer att behandla bl.a. följande programpunkter:

  • Relevant praxis
  • Sambandet mellan PUL, offentlighetsprincipen och offentlighets- och sekretesslagen
  • Föreslagna ändringar om elektroniskt utlämnande
  • Internetpublicering
  • Registerförfattningarna
  • EU-förslaget till ny dataskyddsförordning

 

Målgrupp

Kommunjurister, verksjurister och alla som arbetar med information och personuppgifter i sin vardag, t.ex. personuppgiftsombud inom den offentliga sektorn. 


Program

08.30-09.00 Registrering, kaffe och smörgås


09.00-12.15
Genomgång av personuppgiftslagen samt praxis


(12.15-13.15 Lunch)

13.15-15.00 Arbetet med personuppgiftslagen i praktiken
- PUL, offentlighetsprincipen och offentlighets - och sekretesslagen
- Personuppgiftsombud
-  Internetpublicering


(15.00-15.15 Kaffe)

15.15-16.30 Registerförfattningarna och personuppgiftslagen
- Vanliga bestämmelser i registerförfattningarna och sambandet med PUL
- Ändamålsbestämmelserna
- När är direktåtkomst och annat elektroniskt utlämnande tillåtet?
- Kort om förslaget till ny myndighetsdatalag
- Tid för frågor och diskussion


16.30-17.00
EU-förslaget till ny dataskyddsförordning, status och möjliga förändringar

 

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning.

Kontaktperson

Selcuk Ünlü
vjs@vjs.se

Boka kursen