Plan- och bygglagen - bygglovsfrågor


Plan- och bygglagstiftningen har den senaste tiden ändrats i ett flertal avseenden, bl.a. i fråga om framtagandet och genomförandet av detaljplaner och vad gäller omfattningen av lovplikt (Attefallshus m.m.).

Kurstillfällen

Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

Pris

8 900 kr exkl. moms

Relaterade kurser

KURSBESKRIVNING

Den nya instansordningen sedan 2011 med överklagande hos mark- och miljödomstolarna har medfört en rikhaltig praxis vad gäller tillämpningen av PBL:s bestämmelser. Kursen syftar till att ge besked om det aktuella rättsläget och typiska tillämpningsfrågor samt relevant praxis.


Kursen kommer att behandla bl.a. följande programpunkter:

  • PBL:s historik och systematik
  • Bygglovsplikt
  • Förutsättningar för bygglov
  • Handläggning av bygglov
  • Förhandsbesked (bygglov)
  • PBL:s bestämmelser om tekniska egenskapskrav m.m.
  • PBL:s bestämmelser om genomförande av byggåtgärder m.m.
  • Presentation av tillämpliga bestämmelser om tillsyn och överklagande vad gäller bygglov.

 

MÅLGRUPP

Kursen vänder sig främst till advokater och jurister inom offentlig eller privat verksamhet som har att hantera plan- och byggrättsliga frågeställningar. Kursen är givetvis öppen även för planarkitekter och bygglovshandläggare vid kommunernas byggnadsnämnder.

 

Klicka här för program

08.30-09.00 Registrering, kaffe och smörgås


09.00-12.00 Kort om PBL:s historik och systematik samt bygglovsplikt och förutsättningarna för bygglov


(12.00-13.00 Lunch)


13.00-14.40 Tekniska egenskapskrav (8 kap.) och genomförande av byggåtgärder m.m. (10 kap.)


(14.40-15.00 Kaffe)


15.00-16.00 Tillsyn (11 kap.)


16.00-17.00 Överklagande (13 kap.)

 

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning.

 

Kontakt

vjs@vjs.se