Plan- och bygglagen - planfrågor (Malmö)


Plan- och bygglagstiftningen har den senaste tiden ändrats i ett flertal avseenden, bl.a. i fråga om framtagandet och genomförandet av detaljplaner och vad gäller omfattningen av lovplikt (Attefallshus m.m.).

Boka kurs

Kurstillfällen

Centrala Malmö

Pris

8 900 kr exkl. moms

Relaterade kurser

KURSBESKRIVNING

Den nya instansordningen sedan 2011 med överklagande hos mark- och miljödomstolarna har medfört en rikhaltig praxis vad gäller tillämpningen av PBL:s bestämmelser. Kursen syftar till att ge besked om det aktuella rättsläget och typiska tillämpningsfrågor samt relevant praxis.

Kursen kommer att behandla bl.a. följande programpunkter:

  • PBL:s historik och systematik
  • PBL:s bestämmelser om allmänna och enskilda intressen
  • PBL:s bestämmelser om innehåll i och förfarandet vid framtagande av översiktsplan och detaljplan
  • Den reglering som trätt i kraft den 1 januari 2015 om genomförande av detaljplan
  • Presentation av tillämpliga bestämmelser om tillsyn och överklagande vad gäller översikts- respektive detaljplan

 
Vänligen observera att kursen hålls i Malmö. Vill du gå kursen i Stockholm, klicka här.

FÖRELÄSARE

Rådman Jesper Blomberg, Mark- och miljödomstolen, Växjö tingsrätt
Advokat/partner Pontus Gunnarsson, MAQS Advokatbyrå i Malmö

MÅLGRUPP

Kursen vänder sig främst till advokater och jurister inom offentlig eller privat verksamhet som har att hantera plan- och byggrättsliga frågeställningar. Kursen är givetvis öppen även för planarkitekter och bygglovshandläggare vid kommunernas byggnadsnämnder.

 

Program

08.30-09.00 Registrering, kaffe och smörgås


09.00-12.00 PBL:s historik och systematik samt 2-4 kap.


(12.00-13.00 Lunch)


13.00-14.40 Förfarandet (5 kap.) samt genomförande av detaljplan (6 kap.)


(14.40-15.00 Kaffe)


15.00-16.00 Tillsyn (11 kap.)


16.00-17.00 Överklagande och domstolsprövning (13 och 14 kap.)

 

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning.


Rabatterbjudande:
Vid samtidig bokning av kursen Plan- och bygglagen - bygglovsfrågor m.m. utgår 20% rabatt

 

Kontaktperson

Selcuk Ünlü
vjs@vjs.se

Boka kursen