Praktiskt obeståndsrätt

Praktisk guide till konkurser och rekonstruktion av företag i praktiken.

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att ge deltagarna en praktiskt förankrad insikt på vilket sätt företag med ekonomiska problem på bästa sätt kan hanteras från ägarnas, styrelsens, borgenärens och rådgivarens olika perspektiv.

Kursen behandlar bland annat följande programpunkter

  • Varningstecken på ekonomiska problem
  • Tidiga åtgärder för undvikande av obestånd
  • Styrelsens ansvar vid obestånd
  • Praktisk guide till konkurser; "från ax till limpa"
  • Rekonstruktion av företag i praktiken
  • Bankens ställning i företag med ekonomiska problem

Föreläsare

Linda Schenholm arbetar som advokat och konkursförvaltare på Advokatfirman Carler. Linda undervisar i sak- och krediträtt vid Linköpings Universitet och håller återkommande kurser inom obeståndsrätt.

Nils Åberg är advokat och delägare vid Advokatfirman Carler, inriktad på affärsjuridik och obeståndsrätt. Nils utses regelbundet som konkursförvaltare och har särskild erfarenhet av stora och komplexa konkurser, ofta med internationell anknytning.

Målgrupp

Kursen vänder sig till advokater, biträdande jurister, bank- och bolagsjurister samt revisorer.

Klicka här för program

Kursprogram

08:30 - 09:00
Registrering, kaffe och smörgås
09:00 - 11:00
Introduktion
11:00 - 12:00
Praktisk guide till konkurser "från ax till limpa"
12:00 - 13:00
Lunch
13:00 - 14:40
Praktisk guide till konkurser "från ax till limpa" (forts.)
14:40 - 15:00
Kaffe
15:00 - 16:00
Rekonstruktion av företag i praktiken
16:00 - 17:00
Bankens ställning i företag med ekonomiska problem

Allmän information

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kurstimmar

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället. Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan.