Praktisk obeståndsrätt


Praktisk guide till konkurser och rekonstruktion av företag i praktiken.

Boka kurs

Kurstillfällen

Centrala Stockholm

Pris

8 900 kr exkl. moms

Relaterade kurser

KURSBESKRIVNING

Kursen syftar till att ge deltagarna en praktiskt förankrad insikt på vilket sätt företag med ekonomiska problem på bästa sätt kan hanteras från ägarnas, styrelsens, borgenärens och rådgivarens olika perspektiv.

Kursen kommer att behandla bl.a. följande programpunkter:

  • Varningstecken på ekonomiska problem
  • Tidiga åtgärder för undvikande av obestånd
  • Styrelsens ansvar vid obestånd
  • Praktisk guide till konkurser; "från ax till limpa"
  • Rekonstruktion av företag i praktiken
  • Bankens ställning i företag med ekonomiska problem

 

föreläsare

Advokat Linda Schenholm, Advokatfirman Carler
Advokat Nils Åberg, Advokatfirman Carler

 

MÅLGRUPP

Kursen vänder sig till advokater, biträdande jurister, bank- och bolagsjurister samt revisorer.


Klicka här för program

08.30 - 09.00 Registrering, kaffe och smörgås


09.00 - 11.00 Introduktion

- Varningstecken vid ekonomiska problem; möjliga tidiga åtgärder
- Styrelsens ansvar vid obestånd
- Översikt över alternativa möjligheter till avveckling/rekonstruktion
(Inkl. fikapaus)


11.00 - 12.00 Praktisk guide till konkurser "från ax till limpa"


(12.00 - 13.00 Lunch)


13.00 - 14.40 Praktisk guide till konkurser "från ax till limpa" (forts.)


(14.40 - 15.00 Kaffe)


15.00 - 16.00 Rekonstruktion av företag i praktiken


16.00 - 17.00 Bankens ställning i företag med ekonomiska problem

- Sammanfattning och avslutande frågor/diskussion

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning.

 

Kontakt

Sandra Malmborg
vjs@vjs.se

Boka kursen