Praktisk processrätt

Kursen inriktar sig på det praktiska arbetet med att inleda och driva en process inför domstol eller skiljenämnd och syftar till att ge tips och idéer samt en översiktsbild av de mer praktiska överväganden som är lämpliga för att genomföra en lyckad process.

7 maj  |  7 kurstimmar  |  Stockholm

Kursbeskrivning

Med utgångspunkt i de formella krav som ställs på bland annat ansökan om stämning, inlagor och andra handlingar samt den muntliga förberedelsen och huvudförhandlingen kommer kursen att ge en inblick i olika situationer som kan dyka upp och praktiska aspekter i varje steg i en process. Vi kommer att ge rekommendationer om hur man bör agera i olika situationer och vad man skall tänka på, inte bara utifrån rättegångsbalkens perspektiv.

Kursen behandlar bland annat följande programpunkter

  • Att inleda en process. Överväganden innan en process inleds, andra aspekter än strikt juridiska, utformningen av stämningsansökan, hur man får fram bevisning m.m.
  • Förberedelsen. Att behärska de frågor som kommer under den muntliga förberedelsen, att effektivt planera förlikningsdiskussionerna m.m.
  • Huvudförhandling. Att förbereda sig för huvudförhandlingen, att framföra en övertygande sakframställning, presentation av bevisning, hur man genomför en lyckad plädering m.m.

Föreläsare

Claes Rainer
Processrättsexpert, Rainer Law
Claes har över tjugo års erfarenhet från processande på advokatbyrå och från arbete på tingsrätten. Han har fört ett hundratal tvistemålsprocesser i tingsrätt och hovrätt och har även drivit uppmärksammade mål i högsta domstolen. Han är även utbildad skiljeman med stor erfarenhet av svenska och internationella skiljeförfaranden

Målgrupp

Kursen riktar sig till advokater, biträdande jurister, bolagsjurister och andra som arbetar med domstols- och skiljeprocesser.

Plats

Centralt i Stockholm, 08:30 - 17:00

Vad andra säger

Väldigt bra både innehållsmässigt och framställningstekniskt, med sömlösa övergångar mellan RB-regler, praktiska tips och personliga anekdoter som gjorde det lätt att bevara intresset rakt igenom.

Gabriel, Förbundsjurist

Jättenöjd. Föreläsaren kan sin sak och är engagerande

Anonym, Kommunjurist

Bra genomgång med några föärslagBra och intressant ämnesområde. Duktig föreläsare.

Johan, Chefsjurist

Klicka här för program

Kursprogram

08:30 - 09:00
Registrering, kaffe och smörgås
09:00 - 10:00
Att inleda en process. Vilka överväganden ska göras i form av relationer till motparten, hur man bäst kommunicerar med klienten innan och under en process, hur hanteras media, kostnader, tidsåtgång, försäkringar, påverkan på klientens verksamhet, behov att tidigt utreda risker och möjligheter m.m.
10:00 - 12:00 inkl. kaffepaus
Ansökan om stämning. Utformningen av stämningsansökan (eller alternativt svaromålet). Möjligheter till olika yrkanden. Vikten att sätta sig in i motpartens situation. Följderna av val av domstol. Möjligheter att säkra upp betalning och få fram bevisning på ett tidigt stadium. Hur man ska agera som svarande i en process, genkäromål m.m.
12:00 - 13:00
Lunch
13:00 - 14:00
Den muntliga förberedelsen. Att behärska de frågor som kommer under förhandlingen. Edition – fungerar det? För- och nackdelar med tidplaner. Att planera förlikningsdiskussionerna. Hur man beaktar hovrättsprocessens inverkan m.m.
14:00 - 15:30
Huvudförhandling. Tekniker för att förbereda sig för huvudförhandlingen. Hur lägger man bäst upp en övertygande sakframställan. Vad man inte bör göra under huvudförhandlingen. Hur bevisningen kan presenteras på bästa sätt. För- och nackdelar med tekniska hjälpmedel. Vikten av pedagogik och retorik för framgång. Hur man ska förhålla sig till egna och motpartens vittnen och företrädare. Hur genomförs en övertygande plädering?
15:30 - 15:50
Kaffepaus
15:50 - 16:45
Fortsättning huvudförhandling. Vad skiljer en huvudförhandling i hovrätten från tingsrätten? Skiljeförfaranden, en annorlunda process? Vad bör man tänka på vid kostnadsräkningens utformning m.m.
16:45 - 17:00
Utvärdering och avslutning
Dölj program

Allmän information

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, frukost, lunch, kaffe och fika.

Kurstimmar

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället. Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan.

Avbokningsregler

Avbokning sker skriftligt senast 30 dagar innan kursstart för att inte bli återbetalningsskyldig. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas samt godkännas i god tid innan kursdagen. Om avbokning sker mellan 14 till 30 dagar före kursstart är beställaren återbetalningsskyldig och ska betala 50 % av kursavgiften. Vid senare avbokning inom 14 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till vjs@vjs.se.