Praktisk processrätt

Kursen inriktar sig på det praktiska arbetet med att inleda och driva en process inför domstol eller skiljenämnd och syftar till att ge tips och idéer och en översiktsbild av de mer praktiska överväganden som är lämpliga för att genomföra en lyckad process.

Kursbeskrivning

Med utgångspunkt i de formella krav som ställs på bland annat ansökan om stämning, inlagor och andra handlingar samt den muntliga förberedelsen och huvudförhandlingen kommer kursen att ge en inblick i olika situationer som kan dyka upp och praktiska aspekter i varje steg i en process. Vi kommer att ge rekommendationer om hur man bör agera i olika situationer och vad man skall tänka på, inte bara utifrån rättegångsbalkens perspektiv.

Kursen behandlar bland annat följande programpunkter

  • Att inleda en process. Överväganden innan en process inleds, andra aspekter en strikt juridiska, utformningen av stämningsansökan, hur man får fram bevisning m.m.
  • Förberedelsen. Att behärska de frågor som kommer under den muntliga förberedelsen, att effektivt planera förlikningsdiskussionerna m.m.
  • Huvudförhandling. Att förbereda sig för huvudförhandlingen, att framföra en övertygande sakframställning, presentation av bevisning, hur genomföra en lyckad plädering m.m.

Föreläsare

Processrättexpert Claes Rainer, Rainer Law

Målgrupp

Kursen riktar sig till advokater, biträdande jurister, bolagsjurister och andra som arbetar med domstols- och skiljeprocesser.

Klicka här för program

Kursprogram

08:30 - 09:00
Registrering, kaffe och smörgås
09:00 - 10:00
Att inleda en process. Vilka överväganden ska göras i form av relationer till motparten, hur man bäst kommunicerar med klienten innan och under en process, hur hanteras media, kostnader, tidsåtgång, försäkringar, påverkan på klientens verksamhet, behov att tidigt utreda risker och möjligheter m.m.
10:00 - 12:00
Ansökan om stämning. Utformningen av stämningsansökan (eller alternativt svaromålet). Möjligheter till olika yrkanden. Vikten att sätta sig in i motpartens situation. Följderna av val av domstol. Möjligheter att säkra upp betalning och få fram bevisning på ett tidigt stadium. Hur man ska agera som svarande i en process, genkäromål m.m.
12:00 - 13:00
Lunch
13:00 - 14:00
Den muntliga förberedelsen. Att behärska de frågor som kommer under förhandlingen. Edition – fungerar det? För- och nackdelar med tidplaner. Att planera förlikningsdiskussionerna. Hur man beaktar hovrättsprocessens inverkan m.m.
14:00 - 15:30
Huvudförhandling. Tekniker för att förbereda sig för huvudförhandlingen. Hur lägger man bäst upp en övertygande sakframställan. Vad man inte bör göra under huvudförhandlingen. Hur bevisningen kan presenteras på bästa sätt. För- och nackdelar med tekniska hjälpmedel. Vikten av pedagogik och retorik för framgång. Hur man ska förhålla sig till egna och motpartens vittnen och företrädare. Hur genomförs en övertygande plädering?
15:30 - 15:50
Kaffe
15:50 - 16:45
Fortsättning huvudförhandling. Vad skiljer en huvudförhandling i hovrätten från tingsrätten? Skiljeförfaranden, en annorlunda process? Vad bör man tänka på vid kostnadsräkningens utformning m.m.
16:45 - 17:00
Utvärdering och avslutning

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar.  Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning.

Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan. 

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället.