Projektledning


Få praktisk kunskap i projektmetodiken och projektledning.

Boka kurs

Kurstillfällen

Centrala Stockholm

Pris

7900 kr exkl. moms

Relaterade kurser

KURSBESKRIVNING

Den här kursen behandlar hur projekt idag alltmer används inom företag och organisationer som arbetssätt för att uppnå strategiska och övergripande mål. Under dagen belyses även grunderna inom projektmetodiken och hur man bör organisera och styra projekt för att få ut bäst nytta för verksamheten.

Några av kursens programpunkter:

  • Internationell ”Best Practice” inom projektledning
  • Projektmetodiken – processer, roller och styrdokument
  • Hur en effektiv projektorganisation bör se ut
  • Projektet bakgrund, syfte och mål
  • Hur projekt initieras, planeras, genomförs och avslutas
  • Intressenterna och deras förväntningar
  • Riskhantering och kommunikation

 

Föreläsare

Kursen leds av Bo Tonnquist, konsult, föreläsare och författare

 

MÅLGRUPP

Kursen vänder sig till dig som har en ledande roll i företag och organisationer där projekt utgör en växande del av verksamheten.

 

Klicka här för program

08.30 - 09.00 Registrering, kaffe och smörgås

09.00 - 12.00 Projektmetodiken

(12.00 - 13.00 Lunch)

13.00 - 14.40 Planeringskedjan – från idé till en fungerande plan

(14.40 - 15.00 Kaffe)

15.00 - 16.00 Intressenthantering och risker

16.00 - 17.00 Sammanfattning

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning.

Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan. 

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället.

Kontakt

vjs@vjs.se

Boka kursen