Projektledning för jurister - Legal Project Management

Idag styrs marknaden allt mer av klienter som kräver "more for less" och den juridiska rådgivningen har förändrats. Legal Project Management (LPM) ger dig verktygen för ledning av juridiska projekt som lägger grunden för ökad klientnytta till mer förutsebara kostnader samt bidrar till ett effektivt arbete och god lönsamhet på byrån.

Kursbeskrivning

Kursen introducerar den internationellt välkända metoden Legal Project Management (LPM) i Sverige. Varje juridiskt ärende är också ett projekt enligt den formella definitionen: ”en temporär satsning för att framställa en unik vara eller tjänst”. LPM lägger grunden för ökad klientnytta till mer förutsebara kostnader samt till ett effektivt arbete och god lönsamhet på byrån.

Som kursdeltagare får du kunskap och praktiska verktyg som hjälper dig bland annat att:
- Ställa kraftfulla frågor till klienter för att bättre kunna hantera deras förväntningar.
- Planera arbetet, uppskatta tidsåtgång bättre och kontrollera kostnader.
- Hantera och kommunicera risker på ett klientanpassat sätt.
- Hålla klienter, kollegor och medarbetare informerad på ett effektivt sätt, mm.

Kursen behandlar bland annat följande programpunkter

  • Juridisk rådgivning har förändrats - marknaden styrs allt mer av klienter som kräver ”more for less”: juridisk rådgivning av hög kvalité med en djup förståelse för klientens situation, plus ett effektivt arbetssätt och dessutom så klart god kommunikation och samarbete med alla berörda. LPM–modellen ger dig verktyg för att leda juridiska projekt och få ihop denna utmaning.
  • Prispressen på olika juristtjänster ökar: klienter kräver en realistisk kostnadsuppskattning eller ett fast pris istället för löpande räkning, rättsskyddsförsäkringar är prismedvetna, m.m. Detta innebär att en god kontroll av arbetet och budgeten under ärendenas gång är ett absolut måste. LPM ger dig en struktur som lägger grunden till en god lönsamhet.
  • Tycker du att det är mycket roligare att hitta de bästa juridiska lösningar (eller att dra in nästa ärende) än att åtgärda problem i själva arbetsprocessen? LPM ger dig verktyg för att ärenden ska löpa mycket smidigare, så att du får mer tid till annat.

Föreläsare

Marion Ehmann är jurist med nästan 20 års erfarenhet som advokat i Sverige och Tyskland där hon ofta har varit ledare av juridiska projekt. Hon är även certifierad som Legal Project Practitioner av International Institute of Legal Project Management och föreläser om LPM vid Executive School of Management, Technology and Law vid Universitet St. Gallen i Schweiz.

Målgrupp

Kursen riktar sig till alla advokater, biträdande jurister och andra rådgivande jurister, oavsett rättsområde som vill kunna ge sina klienter mer värde i sin rådgivning till mer förutsebara kostnader och samtidigt behålla en god lönsamhet och en bra balans mellan effektivt arbete och fritid.

Klicka här för program

Kursprogram

08:30 - 09:00
Registrering, kaffe och smörgås
09:00 - 12:00
Introduktion till LPM-modellen | 5 faser i juridiska projekt | Fas 1: Projektupptakt (kraftfulla frågor, dialog med klient, kartlägga intressenter och hantera förväntningar) | Fas 2: Planering (järntriangeln, resursplanering och budget, översikt över arbetsmoment, riskhantering)
12:00 - 13:00
Lunch
13:00 - 15:00
Fas 3: Genomförande (uppstartsmöte, arbetsleda andra, kommunikation, Kanban för jurister, kostnadskontroll)
15:00
Kaffepaus
15:30 - 17:00
Fas 4: Leverans | Fas 5: Utvärdering (utvärdering med klient, intern utvärdering, förbättringsarbete) | Vanliga fallgropar och best practices
17:00
Kursen avslutas
Dölj program

Allmän information

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, frukost, lunch, kaffe och fika.

Kurstimmar

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället. Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan.

Avbokningsregler

Avbokning sker skriftligt senast 30 dagar innan kursstart för att inte bli återbetalningsskyldig. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas samt godkännas i god tid innan kursdagen. Om avbokning sker mellan 14 till 30 dagar före kursstart är beställaren återbetalningsskyldig och ska betala 50 % av kursavgiften. Vid senare avbokning inom 14 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till vjs@vjs.se.