Projektledning för jurister - Legal Project Management


Juridisk rådgivning har förändrats - marknaden styrs allt mer av klienter som kräver ”more for less”: juridisk rådgivning av hög kvalité med en djup förståelse för klientens situation, plus ett effektivt arbetssätt och dessutom så klart god kommunikation och samarbete med alla berörda. LPM–modellen ger dig verktyg för att leda juridiska projekt och få ihop denna utmaning.

Boka kurs

Kurstillfällen

Centralt i Stockholm

Pris

6 900 kr exkl. moms

Relaterade kurser

KURSBESKRIVNING

Med denna nya kurs introducerar vi den internationellt välkända metoden Legal Project Management (LPM) i Sverige. Varje juridisk ärende är också ett projekt enligt den formella definitionen: ”en temporär satsning för att framställa en unik vara eller tjänst”. LPM lägger grunden för ökad klientnytta till mer förutsebara kostnader samt effektivt arbete och en god lönsamhet på byrån.

Kursen kommer att behandla bl.a. följande programpunkter:

 • Juridisk rådgivning har förändrats - marknaden styrs allt mer av klienter som kräver ”more for less”: juridisk rådgivning av hög kvalité med en djup förståelse för klientens situation, plus ett effektivt arbetssätt och dessutom så klart god kommunikation och samarbete med alla berörda. LPM–modellen ger dig verktyg för att leda juridiska projekt och få ihop denna utmaning.

 • Prispressen på olika juristtjänster ökar: klienter kräver en realistisk kostnadsuppskattning eller ett fast pris istället för löpande räkning, rättsskyddsförsäkringar är prismedvetna, mm. Detta innebär att en god kontroll av arbetet och budgeten under ärendenas gång är ett absolut måste. LPM ger dig en struktur som lägger grunden till en god lönsamhet.

 • Tycker du att det är mycket roligare att hitta de bästa juridiska lösningar (eller att dra in nästa ärende) än att åtgärda problem i själva arbetsprocessen? LPM ger dig verktyg för att ärenden ska löpa mycket smidigare, så att du får mer tid till annat.

 

FÖRELÄSARE

Marion Ehmann är jurist med nästan 20 års erfarenhet som advokat i Sverige och Tyskland där hon ofta har varit ledare av juridiska projekt. Hon har haft hand om allt från mindre projekt inom avtalsrätt, tvister eller rådgivning till internationella företagsförvärv omfattande ett stort antal länder och flera miljarder kronor i volym. Detta har gett Marion mycket praktisk erfarenhet av juridisk projektledning, vilket hon har kompletterat med kurser på svenska högskolor inom bl.a. projektledning, arbetslivspedagogik samt kvalitets- och ledarskapsutveckling. Hon är även certifierad som Legal Project Practitioner av International Institute of Legal Project Management och föreläser om LPM vid Executive School of Management, Technology and Law vid Universitet St. Gallen i Schweiz.

 

Målgrupp

Kursen riktar sig till alla advokater, biträdande jurister och andra rådgivande jurister, oavsett rättsområde, som vill kunna ge sina klienter mer värde i sin rådgivning till mer förutsebara kostnader och samtidigt behålla en god lönsamhet och en bra balans mellan effektivt arbete och fritid.

Som kursdeltagare får du kunskap och praktiska verktyg som hjälper dig bland annat att

 • ställa kraftfulla frågor till klienter för att bättre kunna hantera deras förväntningar,
 • planera arbetet, uppskatta tidsåtgång bättre och kontrollera kostnader,
 • hantera och kommunicera risker på ett klientanpassat sätt,
 • hålla klienter, kollegor och medarbetare informerad på ett effektivt sätt, mm.

  

Klicka här för program

08.30-09.00 Registrering, kaffe och smörgås

09.00-12.00 Förmiddagens pass

 • Introduktion till LPM-modellen
 • 5 faser i juridiska projekt
 • Fas 1: Projektupptakt (kraftfulla frågor, dialog med klient, kartlägga intressenter och hantera förväntningar)
 • Fas 2: Planering (järntriangeln, resursplanering och budget, översikt över arbetsmoment, riskhantering)


12.00-13.00 Lunch

13.00-15.00 Eftermiddagsprogram

 • Fas 3: Genomförande (uppstartsmöte, arbetsleda andra, kommunikation, Kanban för jurister, kostnadskontroll)

15.00 Kaffepaus

15.30-17.00 Eftermiddagsprogram, forts.

 • Fas 4: Leverans
 • Fas 5: Utvärdering (utvärdering med klient, intern utvärdering, förbättringsarbete)
 • Vanliga fallgropar och best practices

17.00 Kursen avslutas

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning.

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället. Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt till den mailadress du anger nedan. Om du önskar att få fakturan skickad till en annan adress, vänligen ange det i meddelanderutan vid bokning.

Kontakt

vjs@vjs.se

Boka kursen