Projektledning för jurister - Legal Project Management

Idag styrs marknaden allt mer av klienter som kräver "more for less" och den juridiska rådgivningen har förändrats. Legal Project Management (LPM) ger dig verktygen för ledning av juridiska projekt som lägger grunden för ökad klientnytta till mer förutsebara kostnader samt bidrar till ett effektivt arbete och god lönsamhet på byrån.

17 sep  / 25 nov / 1 dec | 6,5 kurstimmar  |  Stockholm / Malmö / Göteborg

Affärsrätt

Kursbeskrivning

Kursen introducerar den internationellt välkända metoden Legal Project Management (LPM) i Sverige. Varje juridiskt ärende är också ett projekt enligt den formella definitionen: ”en temporär satsning för att framställa en unik vara eller tjänst”. LPM lägger grunden för ökad klientnytta till mer förutsebara kostnader samt till ett effektivt arbete och god lönsamhet.

Som kursdeltagare får du kunskap och praktiska verktyg som hjälper dig bland annat att:

- Ställa kraftfulla frågor till klienter för att bättre kunna hantera deras förväntningar.
- Planera arbetet, uppskatta tidsåtgång bättre och kontrollera kostnader.
- Hantera och kommunicera risker på ett klientanpassat sätt.
- Hålla klienter, kollegor och medarbetare informerad på ett effektivt sätt.
- Bygga in feedback-loopar i ditt arbete för ständig förbättring.

Kursen behandlar bland annat följande programpunkter

 • Introduktion till juridisk projektledning, olika roller i juridiska projekt, 5 projektfaser
 • Fas 1: Upptakt – utforskande frågor, kartläggning av intressenter, scopingdialog, project charter
 • Fas 2: Planering - järntriangeln, Work Breakdown Structure, uppskatta tidsåtgång, beroende moment
 • Fas 3: Genomförande – riskhantering, Kanban-tavlor, effektiva möten vid uppstart och för avstämning, kostnadskontroll
 • Fas 4: Leverans - Vad kännetecknar en lyckad leverans
 • Fas 5: Utvärdering – verktyg för intern utvärdering (lessons learned) och utvärdering med klient

Föreläsare

Marion Ehmann
Jurist
Marion har nästan 20 års erfarenhet som advokat i Sverige och Tyskland där hon ofta har varit ledare av juridiska projekt. Hon är även certifierad som Legal Project Practitioner av International Institute of Legal Project Management och föreläser om LPM vid Executive School of Management, Technology and Law vid Universitet St. Gallen i Schweiz.

Målgrupp

Kursen riktar sig till alla jurister, oavsett rättsområde eller typ av verksamhet, som vill kunna ge sina klienter mer värde i sin rådgivning till mer förutsebara kostnader och samtidigt behålla en god lönsamhet och en bra balans mellan effektivt arbete och fritid.

Plats

17 sep: Centralt i Göteborg, 09:00-16:30 (registrering 08:30)
25 nov: Centralt i Stockholm, 09:00-16:30 (registrering 08:30)
1 dec: Centralt i Malmö, 09:00-16:30 (registrering 08:30)

Klicka här för program

Kursprogram

08:30 - 09:00
Registrering, kaffe och smörgås
09:00 - 10:15
 • Introduktion till juridisk projektledning, olika roller i juridiska projekt, 5 projektfaser
 • Projektfas 1: Upptakt
  - kraftfulla frågor, dialog med klient, kartlägga intressenter och hantera förväntningar
10:15 - 11:30
Projektfas 2: Planering
- järntriangeln, resursplanering och budget, översikt över arbetsmoment, riskhantering
11:30 - 11:45
Kaffepaus
11:45 - 12:45

Projektfas 3: Genomförande
- uppstartsmöte, arbetsleda andra, kommunikation, Kanban för jurister, kostnadskontroll

12:45 - 13:45
Lunch
13:45 - 14:45

Projektfas 3: Genomförande (fortsättning)

14:45-15:00
Kaffepaus
15:00 - 16:30
 • Projektfas 4: Leverans
 • Projektfas 5: Utvärdering
  - utvärdering med klient, intern utvärdering, förbättringsarbete
 • Vanliga fallgropar och best practices
16:30
Kursen avslutas
Dölj program

Allmän information

Sista anmälningsdag

Sista anmälningsdag är 14 dagar innan kurstillfället.

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås samt lunch och fika.

Kurstimmar

Kursen följer Advokatsamfundets riktlinjer avseende professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Fakturan sänds till den faktureringsmailadress som vi har på ditt kundkort alternativt via Svefaktura om en sådan koppling är gjord sedan tidigare. Om du deltar från ett bolag som inte tidigare angett en faktureringsmailadress eller bildat en koppling med oss sänds fakturan till dig som kursdeltagare, om inget annat anges av dig.

Avbokningsregler

Avbokning sker skriftligt senast 30 dagar innan kursstart för att inte bli återbetalningsskyldig. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas samt godkännas i god tid innan kursdagen. Om avbokning sker mellan 14 till 30 dagar före kursstart är beställaren återbetalningsskyldig och ska betala 50 % av kursavgiften. Vid senare avbokning inom 14 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till vjs@vjs.se.