RÄTT Arbetsrätt - Baskurs

Kursen är framtagen i samarbete med förlaget Sanoma Utbildning och baseras på ett av uppslagsverken i den välkända Rättserien.

Kursbeskrivning

Kursen utgår från LAS och MBL.

Kursen behandlar bland annat följande programpunkter

 • Vad är arbetsrätt?
  - Genomgång av grunderna
 • LAS
  - Tillämpningsområde
  - Anställningsformer
  - Avslutande av anställning
  - Uppsägning och avskedande
  - Varningar
  - Skadestånd
  - Preskription
  - Tvist
 • MBL
  - Fackliga förhandlingar
  - Information
  - Facklig vetorätt
  - Kollektivavtal

  Kursen varvas med diskussionsfrågor, praktiska exempel, rättsfall

Föreläsare

Louise D'Oliwa, advokat vid Advokatbyrån D’Oliwa. Louise har mer än 10 års erfarenhet av att arbeta som jurist på advokatbyrå. Sedan 2008 driver Louise egen advokatbyråverksamhet och biträder såväl privatpersoner som företag och organisationer. 

Stefan Flemström, advokat vid Advance Advokatbyrå. Stefan arbetar som advokat i egen regi och är innehavare av Advance Advokatbyrå i Täby sedan 1993. Han skriver även böcker om arbetsrätt och annan civilrätt samt undervisar samma ämne vid bl.a. Stockholms Universitet.

Målgrupp

Du som är advokat, biträdande jurist vid advokatbyrå, arbetar fackligt eller har personalansvar.

Kursen bygger på

Rätt Arbetsrätt 2018 innehåller information om den nya dataskyddsförordningen eller GDPR som den också kallas. Förordningen ersätter personuppgiftslagen i Sverige och innehåller regler som gäller för företag, föreningar, organisationer, myndigheter och privatpersoner. Dessutom har boken kompletterats med information kring missgynnande av föräldralediga. Därtill har uppdaterad praxis från Arbetsdomstolen lagts till.

Läs mer och köp boken på Ekonomionline.

Klicka här för program

Kursprogram

09:00 - 09:30
Registrering, kaffe och smörgås
09:30 - 12:00
- Tillämpningsområde
- Anställningsformer
- Avslutande av anställning
12:00 - 13:00
Lunch
13:00 - 14:40

- Uppsägning och avskedande inkl varningar
- Skadestånd
- Preskription
- Tvist

14:40 - 15:00
Kaffepaus
15:00 - 16:00

- MBL
- Fackliga förhandlingar
- Information
- Facklig vetorätt
- Kollektivavtal

16:00 - 17:00
Sammanfattning

Allmän information

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kurstimmar

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället. Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan.