RÄTT Arbetsrätt – Baskurs


Kursen är framtagen i samarbete med förlaget Sanoma Utbildning och baseras på ett av uppslagsverken i den välkända Rättserien.

Boka kurs

Kurstillfällen

Centralt i Stockholm

Pris

5 900 kr exkl. moms

Relaterade kurser

KURSBESKRIVNING

Kursen är framtagen i samarbete med förlaget Sanoma Utbildning och baseras på ett av uppslagsverken i den välkända Rättserien.

Kursen kommer att behandla bl.a. följande programpunkter:

 • Vad är arbetsrätt?
  - Genomgång av grunderna

 • LAS
  - Tillämpningsområde
  - Anställningsformer
  - Avslutande av anställning
  - Uppsägning och avskedande
  - Varningar
  - Skadestånd
  - Preskription
  - Tvist

 • MBL
  - Fackliga förhandlingar
  - Information
  - Facklig vetorätt
  - Kollektivavtal

Kursen varvas med diskussionsfrågor, praktiska exempel, rättsfall


föreläsare

Louise D'Oliwa, Advokatbyrån D’Oliwa, och Stefan Flemström, Advance Advokatbyrå, är båda advokater med mångårig erfarenhet av arbetsrättsliga frågor.
 

MÅLGRUPP

Du som är advokat, biträdande jurist vid advokatbyrå, arbetar fackligt eller har personalansvar

 

Klicka här för program

09.00-09.30 Registrering, kaffe och smörgås

09.30 - 12.00

 • Tillämpningsområde
 • Anställningsformer
 • Avslutande av anställning

(12.00 - 13.00 Lunch)

13.00 - 14.40

 • Uppsägning och avskedande
 • inkl varningar
 • Skadestånd
 • Preskription
 • Tvist


(14.40 - 15.00 Kaffe)

15.00 - 16.00

 • MBL
 • Fackliga förhandlingar
 • Information
 • Facklig vetorätt
 • Kollektivavtal

 

16.00 - 17.00 Sammanfattning

Kursen bygger på


omslag-ratt-arbetsratt


Rätt Arbetsrätt 2018 innehåller information om den nya dataskyddsförordningen eller GDPR som den också kallas. Förordningen ersätter personuppgiftslagen i Sverige och innehåller regler som gäller för företag, föreningar, organisationer, myndigheter och privatpersoner. Dessutom har boken kompletterats med information kring missgynnande av föräldralediga. Därtill har uppdaterad praxis från Arbetsdomstolen lagts till.

Läs mer och köp boken på Ekonomionline.

Sanoma_utb_grey


Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.


Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning.

Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan. 

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället.

Kontakt

vjs@vjs.se

Boka kursen