RÄTT Bolagsrätt: Bolagsöverlåtelser - om företagstransaktioner i bolagsrätten


Kursen är framtagen i samarbete med förlaget Sanoma Utbildning och baseras på ett av uppslagsverken i den välkända Rättserien.

Boka kurs

Kurstillfällen

Centrala Stockholm

Pris

5 900 kr exkl. moms

Relaterade kurser

KURSBESKRIVNING

En grundkurs i bolagsöverlåtelser som ger en översikt om de vanligaste metoderna för företagstransaktioner utifrån ett bolagsrättsligt perspektiv.

Bolagsöverlåtelser förekommer relativt sällan i ägarledda rörelsedrivande bolag, men när de inträffar finns många variationer och regler att ta ställning till. Kursen är en orientering i de olika bolagsrättsliga regler (främst för privata aktiebolag) som sätter de legala ramarna för praktiska överlåtelser och dispositioner.

Kursen blandar de praktiska och ekonomiska förutsättningarna för transaktionsprocessen med de formella rättsregler som dels gör möjligt, dels sätter gränserna för sådana transaktioner. Fokus är på de vanligaste överlåtelseformerna men också de formella former som står till buds i bolagsrätten.   

Bolagsöverlåtelser aktualiserar många av de centrala delarna i bolagsrätten – bland annat aktieöverlåtelser, bolagsstämma, nyemission och utdelning – vilket innebär att kursen blir en bra grundkurs och repetition av aktiebolagsrätten. Kursen baserar sig på uppslagsverket Rätt Bolagsrätt 2018 (Sanoma utbildning).

Kursen kommer att behandla bl.a. följande programpunkter:

  • Den praktiska transaktionsprocessens former och mål
  • Bolagsrättsligt ABC – vid bolagsöverlåtelsens avtal, due diligence och värdering och integrering
  • Tillträde och kontroll vid bolagsöverlåtelser
  • Fusion och delning – formalia och alternativ
  • Likvidation av dotterbolag
  • Avknoppning av delverksamhet
  • Bolagsförvärv med apportemission
  • Förvärvslåneförbudet
  • Minoritetsrättigheter

föreläsare

Robert Sevenius är jurist och ekonom med specialisering inom företagsförvärv och bolagsstyrning.

 

MÅLGRUPP

Kursen riktar sig mot företagare och grundare i ägarledda företag, styrelseledamöter, ekonomichefer, controller, revisorer och andra som kommer i kontakt med bolagsöverlåtelser.

 

Klicka här för program

08.30-09.00
Registrering, kaffe och smörgås

09.00-10.15
Transaktionsprocessen vid bolagsöverlåtelser i praktiken; faser, målsättningar, risker och verktyg.

10.15-10.30
Kaffe

10.30-12.00
Bolagsrättsliga regler som påverkar transaktionsprocessen; tillträde, informationslämnande, beslutsfattande, bolagstämma, ansvar med mera.

12.00 13.00
Lunch

13.00-14.30
Fusion och delning; regelverken och registrering samt de praktiska alternativen till fusion och delning.

14.30-15.00
Kaffe

15.00-16.15
Bolagsrättsliga transaktioner; apportemission, sakutdelning, förvärvslåneförbud, minoritetsregler med mera.

16.15-16.30
Avslutning med frågor och sammanfattning av kursdagen

Kursen bygger på


omslag-ratt-bolagsratt

Rätt Bolagsrätt 2018 innehåller flera nyheter. Bland annat har delar kring handelsbolag, kommanditbolag och enkla bolag utökats. Boken innehåller hänvisningar till relevanta lagar och regler samt rättslig praxis inom det bolagsrättsliga området. Boken innehåller även definitioner av bolagsrättsliga begrepp, mallar, illustrationer, blanketter och exempel, samt användbara tips som kan appliceras på läsarens verksamhet.

Läs mer och köp boken på Ekonomionline.

Sanoma_utb_grey


Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.


Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning.

Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan. 

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället.

Kontakt

vjs@vjs.se

Boka kursen